biggeorge Lyrics

петък, 19 май 2017 г.

Концентрационните лагери място за забавление ли са?

Концентрационните лагери място за забавление ли са?


Концентрационният лагер (концлагер) е голям център за масово задържане, предназначен за политически затворници както и за етнически или религиозни групи, които са лишени от свобода без съдебен процес.

Понякога концентрационните лагери са използвани като места за принудителен труд (т.нар. трудови лагери), представяни като трудово-изправителни институции (такива са ГУЛАГ и много от нацистките лагери) или като сборен пункт за военнопленници или места за превантивно задържане на терористи (например американската база в Гуантанамо).

Но в много случаи концентрационните лагери са били използвани за физическото унищожение на затворниците (т.нар. лагери на смъртта).

Причините за попадане в концлагер по правило са политически, рядко и по изключение криминални.

Концлагерът не е затвор, в него вкарват хора без присъда или с формални присъди, в които причините не отговарят на последствията.

Другото съществено отличие между затвор (или "обикновен" военнопленически лагер) и концлагер е, че в концлагера вътрешния ред и продължителността на престоя се определят по независещи от затворника причини, не се съобразяват с никакви закони и международни конвенции, не подлежат на регулация извън създалата ги система.

Нов момент е въведен от американците през 21 век - дори списъкът на задържаните в концлагери не се обявява и не подлежи на контрол.

За последните 100 години в концлагери са умрели десетки милиони невинни хора.

В България обаче концентрационните лагери са мястото, където политиците се забавляват!

И се забавляват ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!