biggeorge Lyrics

понеделник, 30 март 2015 г.

Мтел променят условията на Прима в ущърб на потребителите!

Получих смс със следния линк: http://m.mtel.bg/prima , в който Мтел определя нови условия на Прима.
Писах на Мтел да ги питам правилно ли съм разбрал условията и ми казаха, че заключенията ми са 100 % правилни.
Ето ги и тях:
Прима картата има три различни състояния:
1. До 26 април 2015 г. - 10 лева бяха достатъчни да се удължи срока на валидност на Прима картата(и валидността на сумата в нея) с една година.
2. След 27 април 2015 г. с Прима карта презаредена до 26 април 2015 г. включително - валидността на сим картата е една година, а валидността на сумата - 90 дни от последната активност(смс, обаждане ...).
Това състояние на Прима картите ще остане, докато не изтече валидността на сим картите и се наложи ново презареждане.
В момента на презареждането се минава в третото състояние.
3. След 27 април 2015 г. с Прима карта презаредена след 27 април 2015 г. включително - валидността на сим картата е една година, а валидността на сумата - 90 дни от последното презареждане.
До 26 май 2016 г. всички Прима карти ще бъдат в третото състояние.
Ако искаш да ползваш Прима карта за 1 година(365 дни) ще трябва да направиш 5 презареждания с по 6 лева.
На всеки 89 дни ще зареждаш нова сума, за да запазиш старата.
Обаче понеже има натрупване на суми, за да не изгорят парите "случайно" ще ти се наложи да пращаш смс-и и да правиш обаждания.
Т.е. с този ход Мтел стимулират не само внасянето на пари, но и активността по сим картите.
Освен това се стимулира сключването на договори от потребителите.
А какво ще прави баба Гицка от Долно Нанагорнище, която има телефон с Прима карта за спешни случаи, когато дойдат апашите, а сумата е 0 лева, защото са минали повече от 90 дни от последното презареждане?
За да не стават "случайни" изгаряния на суми е задължително поне седмица преди да изтече валидността на сумата да се получава смс с уведомление, че идва края на срока и е нужно ново презареждане.
Никъде не прочетох, че ще има подобна безплатна услуга.
Също при справки на *101# трябва да се изписва не само валидността на картата и стойността на сумата(както е сега), но и валидността на сумата.
Не знам дали някой от Мтел ще прочете това, което съм написал, но моето мнение, че правите грешка като разделяте валидността на картата и на сумата в нея.
Искате повече пари и по-голяма сигурност на плащанията(чрез сключване на договори), но аз няма как да имам сигурност, че ще имам работа и заплата, с която да ви платя сметката.
Аз длъжник никому няма да бъда.
Така че ще си остана с Прима карта, ще внасям по 6 лева на всеки 89 дни(ако трябва ще си направя график, за да планирам следващото внасяне и само за това ще мисля през всичките 89 дни, за да не забравя!) и пак ще си ползвам номера.
Ако пак промените условията и направите валидността на сумата в сим картата по-малка(примерно 30 дни или колкото там си решите) ще си сменя оператора.
Искате от нас да сме коректни към вас, бъдете коректни и вие към нас като потребители.
За последните 11 години съм ползвал Прима картата, точно защото не беше обвързваща.
Моята Прима карта я ползвам само за спешни случаи.
Като искам да кажа нещо на някого ще отида в хоремага или на селския мегдан и ще си говорим на живо, без такси и сметки.
Селски смс-и си пращаме като си викаме от единия край на селото до другия - то се чува, за Бога!
Ако не ме чуят ще се кача на каруцата и сам ще ида до където си искам.
Виж в София това трудно може да стане.
Там каруците са с твърде много коне и магарета зад волана и е трудно да се разминеш с тях.
Мтел, простете иронията ми.
Поне не ви обиждам като другите хора.
За да имате успех мислете за потребителите, а не за парите.
Парите следват хората, а не обратното.

След като хората имат нужда от необвързваща услуга и вие не им я доставяте ще се намери някой друг, който да я даде и то на по-изгодни условия от вашите.
И след това не ревете по телевизията, че бизнеса ви е фалирал.
Да не кажете, че не съм ви предупредил!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Prima - срок на валидност на сумата

четвъртък, 26 март 2015 г.

Писмо до Заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси

                                                                 До Заместник министър-председателя
                                                                 по координация на европейските политики
                                                                 и институционалните въпроси


    Уважаема г-жо Кунева,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша ви това писмо с надежда за промяна на съществуващото законодателство по казуса, който искам да ви представя.
    Ще се опитам накратко да ви опиша всичко случило се до тук, за да добиете представа за проблема, на който търся решение.
    През лятото на 2013 г. една моя приятелка ми сподели, че има партньорка.
    Тя не успя да ми даде логичен отговор защо двете не могат да сключат граждански брак и тази неяснота породи доста въпроси в мен.
    Направих проучване и се оказа, че бракът е регламентиран от Конституцията на Република България и от Семейния кодекс.
    В Чл. 46, ал. 1 от Конституцията пише, цитирам: „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена.“.
    В Чл. 5 от Семейния кодекс пише, цитирам: „Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние.“.
    Тази информация не ми даде отговорите, които търсех – дали това законово положение е дискриминация спрямо еднополовите двойки и как може да бъде поправено.
    През месец Септември 2013 г. реших да се обърна към Комисията за защита от дискриминация, от която се надявах да получа отговори.
    За съжаление начинът, по който зададох въпросите си не беше според вътрешните им правила, затова и не получих никаква информация.
    През месец Януари 2014 г. се обърнах към Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към Народното събрание, за да получа компетентни отговори на поставените от мен въпроси.
    Те ме препратиха към Комисията за защита от дискриминация и Омбудсмана, които да ми отговорят дали липсата на регламент за сключване на граждански брак между партньори от един и същи пол е дискриминация и дали Семейния кодекс противоречи на Конституцията.
    През пролетта на 2014 г. се обърнах към двете институции.
    Отговорът на Омбудсмана гласеше, че липсата на законов регламент в Семейния кодекс за сключване на граждански брак между партньори от един и същи пол не противоречи на Конституцията, защото това законово положение присъства в Чл. 46, който съм цитирал по-горе.
    От Комисията за защита от дискриминация получих Препоръка № 2/01.07.2008 г., която ви изпращам приложена към това писмо.
    В нея КЗД препоръчва на Министерски съвет да изготви законопроект за изменение на Семейния кодекс, цитирам: „Комисията за защита от дискриминация счита, че текстът на Чл. 13, ал. 1 от Семейния кодекс следва да гласи следното: "Фактическото съпружеско съжителство между двама партньори има правно значение в предвидените от закона случаи".
    Така разбрах, че в Семейния кодекс трябва да се направят промени, за да се уреди фактическото съжителство както на разнополови, така и на еднополови двойки.
    В края на месец Май 2014 г. се обърнах към Министерски съвет и получих отговор част, от който цитирам: „В отговора на дирекция „Правна“ се пояснява, че препоръките на КЗД нямат задължителен характер за органите, до които са отправени. В конкретния случай препоръката е вече дори с отпаднало значение, защото в Семейния кодекс няма уредба и на фактическото съжителство между мъж и жена, и следователно няма дискриминация спрямо липсата на такава уредба за еднополовите двойки.“.
    Препоръките на Комисията за защита от дискриминация нямат давност, а липсата на една законова уредба не е предпоставка за липсата на дискриминация.
    От отговорът, който получих е ясно, че Министерски съвет няма да се съобрази с Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД.
    И тъй като право на законодателна инициатива имат и Министерски съвет, и депутатите през месец Ноември 2014 г. се обърнах с писмо към Председателя на Народното събрание с молба да подеме инициатива сред народните представители за изготвяне и приемане на законопроект за изменение на Семейния кодекс, така че да се спази Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД.
    Отговорът, който получих беше завоалиран отказ.
    Цялата ми комуникация с различните институции е публикувана в блога ми, но ми се струва безсмислено да четете писмата и отговорите един по един, поради големия обем информация, разтеглен във времето.
    Това резюме е напълно достатъчно, за да добиете обща представа за случилото се до момента, затова вместо да навлизам в излишни подробности предпочитам да премина директно на въпроса.
    Защо и Министерски съвет, и Народно събрание, от които зависи промяната на Семейния кодекс съгласно Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД отказват да предприемат каквито и да е действия по изпълнението й?
    Вярно е, че препоръките на Комисията за защита от дискриминация не са задължителни за органите, към които са отправени, но не разбирам как е възможно Народното събрание и Министерски съвет да отказват да се съобразят със становище на друга държавна институция?
    Г-жо Кунева, причината да се обърна към Вас е, че Вие сте човек с европейско мислене, работила сте в европейски институции и сте надраснала отношението, което повечето българи проявяват към еднополовите двойки.
    Ако има някой, който може да помогне за изпълнението на Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД това сте Вие.
    Натоварвам ви с големи очаквания, но се надявам, че те няма да бъдат напразни.
    Важно е България да бъде европейска страна не само на думи, но и на практика, а това, което всички политици трябва да показват е пример за подражание.
    Трудно е да убедиш народа да спазва законите, след като тези, които управляват не се съобразяват с препоръките на собствените си колеги.
    Ако политиците не са толерантни и не създават с действията си среда на толерантност, то кой друг може да го направи?
    Аз го правя, но съм сам.
    Моля ви, подкрепете ме.
    Така ще станем двама.
    Всеки човек заслужава да има семейство, дори и то да е малко по-нетрадиционно.
    А всяко семейство заслужава да бъде равно пред закона и в обществото.

    Благодаря ви за отделеното време.
    Продължавайте да работите, защото хората очакват именно това.

    Приложение: Препоръка № 2/ 2008, 9-членен състав на КЗД    25.03.2015 г.                                                 С уважение:
    Моя град                                                       biggeorge

сряда, 25 март 2015 г.

Защо не харесвам "Петдесет нюанса сиво"?

Защо не харесвам "Петдесет нюанса сиво"?
Съжалявам, че го гледах!

Гледах "Петдесет нюанса сиво" онлайн(да не съм луд да давам пари за него).
Изгубих си времето.
Два часа, които никога няма да се върнат. Изображение
Ето и какви са впечатленията ми:
Още в първите минути главната героиня се държеше като малка лолитка, която гол мъж не е виждала, а главният герой се правеше на корав пич.
И това в първите 10 минути.
Ще коментирам и облеклото й, защото то не се вмества в представите ми за модерна жена от началото на 21 век.
Мисля, че в днешния съвременен свят няма жена, която да се облича по ТОЗИ начин.
Дори не е смешно.
Абсурдно е.
Ако авторите са искали да покажат с това нейната душевна невинност - е, не са успели.
Накрая тя си тръгна превъзбудена от интервю, което продължи точно 2 минути.
Явно момичето наистина не е виждала мъже през живота си.
Живяла е в девически манастир. Изображение
При акселерацията, на която ставаме свидетели всеки ден с бременности на 12 години е нелепо да очакват да повярваме, че главната героиня е девица.
По-скоро ми прилича на изиграна невинност.
А главният герой е постигнал финансовите си успехи, защото е БДСМ фен.
Супер!
В никакъв случай не бива за забогатявам иначе може да вляза в това клише ...
И след това, някъде около 15-тата минута човека отиде да си напазарува БДСМ материали от мацката, която смята да върже и чука.
Тя, разбира се, изобщо не се сети за какво купува въже и тиксо.
Помисли си, че му трябват, за да извършва серийни убийства.
Е, не е за това.
За убийства ще трябват други пособия, четете Стивън Кинг и ще разберете разликата.
Наскоро една позната ме нарече потенциален сериен убиец.
Сега разбирам от къде й е хрумнало.
Хората гледат твърде много филми и се вкарват в едни яки фантазии ... не е истина просто. Изображение
Около 20-тата минута ми се доспа.
Скука!
След това мацката се напи и си каза болката - пича бил твърде деспотичен.
И в следващият момент най-добрият й приятел конярчето каза, че обича принцесата и точно тогава принца дойде.
Тя се озова в стаята му, в леглото му и в живота му.
Е, тя точно там искаше и да бъде, защото той е богат, млад и красив, а тя е меркантилна.
След това тя се опита да му влезе под кожата.
Обаче май стана обратното.
Е, не буквално, де!
Много ми хареса репликата: "Няма да те докосна, докато не получа писменото ти съгласие.".
Мисля да я използвам като свалям мацки.
В кърпа са ми вързани.
Стига да не ми предявят авторски права, разбира се! Изображение
Това ме разсъни достатъчно, за да продължа да гледам филма.
И след това той започна да парадира с парите си.
Аз и 99 % от мъжете по света не можем да си позволим хеликоптер за среща с мацка.
След това той я заведе в богаташкия си дом и тя захапа кукичката.
Изкефи ме как я накара да подпише споразумение за конфиденциалност.
Му-ха-ха!
Каквото и да й направи след това ще си остане между тях.
И след това я вкара в БДСМ стаята си, която приличаше на изкарана от филм на ужасите.
Липсваше само Джак Изкормвача или оня от "Знам какво направи миналото лято".
И в този момент стана ясно, че пича си търси жива секс играчка.
То беше ясно от самото начало, но стана очебийно чак на 40-тата минута.
А на 42 минута главната героиня се оказа девствена.
Да, бе!
След това той реши да я дефлорира.
Съблякоха дрехите си, а не се видя нищо.
Във филмите от 80-те има повече голота, моля ви се!
Освен това не го видях да си слага презерватив.
Грешка!
Първо и основно правило в секса!
Ползвайте презервативи! Изображение
И най-накрая на 46 минута видях гол женски задник и един чифт женски гърди.
Ми то половината филм мина, докато видя нещо голо.
На 48-та минута - Венерин хълм.
Ура!
И в тоя момента дойде майка му.
Естествено мацката побърза да се покаже, вместо да стои кротко в ъгъла като добра БДСМ играчка.
Е, нали трябва да натрупа точки пред майката.
И след като дъртата си тръгна тя поиска да бъде негово нормално гажде, а не секс играчка.
Ами няма как да стане, защото човека и ма други планове за теб, муцка. Изображение
На края на първият час от филма главната героиня разбра какво я очаква и й хареса.
100 години феминизъм отидоха на вятъра за един миг.
Не стига това ами и тя се съгласи да подпише договора, макар че до края не го направи.
Девственицата изведнъж се оказа компетентна за анален и вагинален фистинг, секс играчки, методи да връзване и т.н., и т.н.
А до онзи ден си е държала химена непокътнат.
Тц, тц, тц!
За всичко е виновен Интернет.
Преди векове на БДСМ са му викали китайски мъчения и са ги ползвали при Инквизицията.
На час и десетата минута стана ясно, че тя си играе с него, а не той с нея.
Аман от фалшиви девственици!
Физическата девственост не е равностойна на ментална такава.
Най-забавното беше, когато на дипломирането си мацката го запозна с баща си.
Вече родителите и на двамата познаваха гаджето на детето си.
И след това богаташа й подари кола.
За моето дипломиране моите родители не ми подариха нищо, защото нямаха пари, какво остава жена да ми подари кола ...
Не, че бих приел подобен подарък, но за жена това си е направо покупко-продажба.
Той й подари кола и тя вече е негова.
Клише!
Ако той беше просяк или клошар даже нямаше да го забележи. Изображение
Както и да е!
Даде й колата и тя си разтвори краката.
В нейния случай се надупи, за да може да я напляска по-лесно.
След като той си тръгна майка й звънна, за да й предложи да отиде при нея, ако има нужда да се отърве от него.
Женските майки винаги стоят твърдо зад дъщерите си.
След това и приятелката й предложи помощ и съдействие, ако иска да се спаси от него.
Но май тя нямаше нужда от нищо, освен от секс.
Отиде в дома му, самозавърза се и му каза "Чукай ме".
Е, не стана точно по този начин, но съм близо до истината.
Пича я заведе в стаята си за БДСМ и я почна.
И тука някой допусна огромна грешка.
Защо голотата беше орязана? Изображение
И всичко свърши за минута.
Ако това им беше секса - умряла работа.
След това я заведе на вечеря с роднините.
Там отново стана ясно, че тя си играе с него, а не той с нея.
Уж той е доминиращият, а тя го завъртя на малкия си пръст.
И след това, когато той започна да разказва личната си житейска история се разбра, че е жертва на обстоятелствата и че живота се е изгаврил с него.
Това даде отговор на въпроса защо е обсебен от контрола.
Тя замина при майка си, а той я последва.
Качиха се на безмоторен самолет, който не е безплатен, освен ако не са започнали да ги подаряват в пакетчетата "Зрънчо".
След това се прибраха обратно и продължиха с игрите - сексуалните и интелектуалните.
Той искаше бой и секс, тя - любов.
Сигурно пича е от Перник. Изображение
Удари и шест колана по задника, а тя орева орталъка.
Тя каза, че не ще повече да я бие(то кой ли иска!) и че е влюбена в него.
Той обаче само боя си знаеше и така тя си събра багажлъците и си замина.
И филма свърши.
Нямаше щастлив край.
Жалко за двата часа.
От филм за БДСМ очаквах нещо повече.
Много повече.
Повече БДСМ и секс и по-малко драма.
Защото този филм си е чиста драма, а не секс филм.
Изводът е, че вместо да гледате "Петдесет нюанса сиво" и да чакате да видите секс по-добре гледайте порно.
Там поне ще видите нещо истинско и значително по-интересно.
Просто напишете в Гугъл BDSM porn и ще можете да се насладите на цяла галактика от интересни сцени. Изображение
На същото мнение като мен са и тези три порнозвезди:
Пет причини порнозвездите да мразят филма Петдесет нюанса сиво
Ще послушам мацките от клипчето.
Отивам да гледам "Boyhood/Детство". Изображение

П.п.:Само ще споделя, че не харесвам БДСМ, защото има твърде много насилие.
Болката не е удоволствие.
Удоволствието е удоволствие.
Но ако на някой му харесва БДСМ ... прав му път, крива му пътека! Изображение

сряда, 18 март 2015 г.

Женени от пръв поглед!

Женени от пръв поглед!
Безумие или шанс за щастие?

Гледах това предаване по Нова ТВ и изпитах смесени емоции.
За тези, които не знаят за какво става дума мога да ви кажа само едно - гледайте го, няма да съжалявате!
Аз не мога да повярвам на очите си!
Шокиран съм.
За пръв път виждам хора, които се женят без дори да са се виждали преди това.
За миг си представих, че аз съм там и взе да ми става лошо.
Направо краката ми омекнаха.
Целият се разтреперих.
Не обичам да се излагам и то публично, особено за лични неща.
А тези хора се оставиха в ръцете на напълно непознати да им изберат съпрузи.
И сега докато пиша това целия изстивам от ужас.
Ако аз съм там ще си потъна в земята от срам.
Бих се озовал в такова предаване само натъпкан с успокоителни за слонове.
А в гражданското мога да отида само с линейка, на носилка и с лекар, държащ в ръце зареден дефибрилатор.
Ох, лошо ми е!
Взе да ми се гади.
Май ще повърна!
Едното момче на предаването се разплака.
Разбирам го.
Страда, че ще е в окови за цял живот ... шегувам се!
Той просто е емоционален, защото много време си е мечтал за това.
А булката приличаше на кукла!
Двамата са големи симпатяги.
Така-а-а ...
Сега остава и аз да ревна и купона ще е пълен.
Слава Богу, предаването свърши.
За съжаление на най-интересния момент.
Готов съм да съдя авторите на предаването, защото ме лишиха от щастливия край.
Ако краят е лош не искам да го гледам.
Коремът ме заболя.
Трябва да спра да си мисля, че и на мен може да ми се случи същото.
Спокойствие!
Дишам дълбоко!
...
А вие гледахте ли го?
Какво мислите?
Ако бяхте необвързани щяхте ли да се запишете?
Как се чувствахте на вашата сватба?
Щастливи ли бяхте или ви се искаше да избягате на мига?
Какви емоции изпитвахте?
Притеснени ли бяхте или напълно спокойни?
А другият човек как беше?
Кажете си честно, излейте си душите, сега ви е паднало!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Женени от пръв поглед!

вторник, 17 март 2015 г.

Суингът!

Суингът!
Малко секс или много проблеми?

Мислех да направя тема за изневярата, но видях, че имало такава.
Затова реших да направя тема за суинга.
То и такива теми има, ама ...
Поводът за нея дойде от едно шоу на Плейбой ТВ за суинга.
Четири сезона, в момента си ги тегля всичките.
Чудно ми е как непознати семейства се събират и правят секс по между си.
Може би западняците са по-напреднали от нас или просто са по-освободени?
Не знам.
В Интернет пише, че и в България има суинг, но от всичко прочетено достигнах до извода, че за да се включиш ти е нужна жена, която да заведеш, за да могат другите мъже да правят секс с нея, докато ти правиш секс с техните жени.
Сами мъже не са желани.
Не, че искам, де ... гроздето е кисело!
Ако си имам партньорка не съм сигурен, че ще мога да я споделя с друг/и мъж/е.
Т.е. ще мога, но най-вероятно няма да знам за това.
Та се чудя ... суингът изневяра ли е?
Или е просто секс?
И как може сексът с чужд човек да не е изневяра?
Как участниците в суинга приемат това?

Гледам как мъжете в шоуто са щастливи от факта, че някакви непознати правят секс с жените им пред самите тях.
А жените са толкова доволни, докато други жени правят фелацио на мъжете им.
Е, има и участници, които са срамежливи или ревнуват - то си личи по лицата им, но има и такива, на които им харесва на 100 %.
Странно ми е и как съпруг казва:"Много се изкефих, когато мацката с големите цици беше между бедрата на жена ми! Беше страхотно!" или "Толкова съм щастлив, когато оня с 25 см. пенис правеше секс с жена ми. Беше прекрасно! Иска ми се пак да го направим! Може ли още сега, може ли още сега?".
Ще рече човек, че той ще прави секс с 25 сантиметровия пенис, а не жена му.
Сега разбрах за какво съм учил английски - за да разбирам какво си говорят в порнофилмите.
Сигурно съм ограничен и назадничав.
Или неопитен.
Или още не съм дорасъл за суинг.
Но не разбирам причините, поради които една двойка ще иска да прави секс с други хора.
Явно са си омръзнали, но от какво, по дяволите?
Нали мъжа си има пенис?
Нали жената си има вагина?

Ами едното се вкарва в другото и готово.
Как може сексът да ти омръзне?
Или вече като пробваш всичко с жена си и ти се иска да си с някоя друга?
Нали това си има и рискове?

Не говоря само за болести.
Какво става, ако жените забременеят от някой от многото суинг партньори?
То е ясно, че се ползват презервативи и противозачатъчни, но стават и грешки ...
Какво правят - аборт или си го гледат все едно си е тяхно?
Надали ще намерят биологичния баща сред тълпата.
Участвали ли сте в суинг?
Хареса ли ви?
Ако не сте - бихте ли се включили?
А половинката какво мисли по този въпрос?
Как ще се почувствате, ако другарчето прави секс с друг човек пред вас?
Ще стискате палци, за да ги подкрепяте или ще стискате пушка, за да ги утрепете?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Суингът!

SPIRIT of Burgas 2015

Spirit of Burgas 2015 - 07 и 08 Август
Spirit of Burgas 2015 представя Роби Уилямс - 07 Август
SPIRIT of Burgas се завръща с ново издание на 7 и 8 август.

Новото издание на SPIRIT of Burgas се очертава да е най-голямото музикално събитие за годината в България. Хедлайнер на фестивала ще бъде една от най-големите световни звезди за всички времена – Роби Уилямс, който идва на българска земя, за да направи фестивалното ни преживяване неприлично добро!

Изгрял като един от състава на Take That, Роби Уилямс добива истинска популярност в средата на 90-те, когато започва самостоятелната си кариера. С главозамайващите си 11 солови албума и продадени над 70 милиона копия, Роби е най-успешният британски изпълнител в света. След като за ден продава 1,6 милиона билета за концертите си от турнето „Intensive Care”, Роби Уилямс е вписан и в Книгата на рекордите на Гинес.

Новото му турне „Let Me Entertain You” стартира след по-малко от 2 седмици и ще включва само 25 спирки в целия свят, една от които ще бъде и SPIRIT of Burgas на 7 август. Шоуто се очаква да бъде незабравимо пътешествие през дискографията на лошото момче на британската сцена, чийто репертоар включва само хитове: “Angels”, “Feel”, “She is the One”, “Freedom”, “Eternity”, “Me and My Monkey”, “Rude box”, “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” и много други.

Освен незабравимото изживяване, наречено SPIRIT of Burgas, първите 5000 закупили билет ще получат и допълнителен подарък - участие в томбола за ексклузивна среща с всички групи в бекстейджа на фестивала и кратка обиколка на фестивалното градче на артистите.

Продажбата на билети стартира от сряда, 18 март, точно в 10:00 часа на цена от 150 лв. и ще важат не само за шоуто на Роби Уилямс, но и за пълните два дни на фестивала – 7 и 8 август. Цената от 150 лева е крайна и включва всички държавни такси, данъци, лицензи и авторски възнаграждения.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg в цялата страна - OMV, EasyPay, Пикадили, Техномаркет, Технополис, НА ТЪМНО, билетен център НДК. Всички каси за продажба може да видите на Spiritofburgas.com и на Eventim.bg

Очаквайте подробности за останалите изпълнители на SPIRIT of Burgas скоро, а дотогава…LET HIM ENTERTAIN YOU!

W: www.SPIRITofBurgas.com
F: FB.com/SpiritBurgas

Един проект на KARMA EVENTS, с подкрепата на Община Бургас и Balkan Entertainment Company - BEC Concerts.

За повече информация: KEY Events & Communication - spiritofburgas@keycom.bg

Внимание! Извънземни в Сопот! :D

Хора, не е метеорит!
Извънземни са!

Внимание! Извънземни в Сопот! : D


петък, 13 март 2015 г.

EXIT FESTIVAL / SEA DANCE FESTIVAL 2015

15 години EXIT! Най-добрият европейски фестивал!

EXIT FESTIVAL 9 – 12 юли 2015 Петроварадинска крепост, Нови Сад
SEA DANCE FESTIVAL 15 – 18 юли 2015 Плаж Яз, Будва

Промо билетите са вече в продажба:
TicketPro: http://bit.ly/1zGtx3Z
Party Travel: http://bit.ly/1Aj1qG0   пакети с транспорт и настаняване

EXIT FESTIVAL: 116 лв.
SEA DANCE FESTIVAL: 72 лв.
EXIT ADVENTURE: 138 лв.
Exit Village/Camp - 53 лв.
Sea Dance Village/Camp - 53 лв.

Първите хедлайнери за 2015:
FAITHLESS / HARDWELL / MOTÖRHEAD

CLEAN BANDIT / RUDIMENTAL DJ SET (SDF) / TOM ODELL

ADAM BEYER B2B JOSEPH CAPRIATI / BONDAX (SDF) / CATZ ‘N DOGZ / CHRIS LIEBING / EAGLES OF DEATH METAL / FEAR FACTORY / FKJ LIVE (SDF) / HANNAH WANTS / KILL THE BUZZ / KÖLSCH / NAPALM DEATH / NICOLE MOUDABER / NUCLEAR ASSAULT / OCTAVE ONE LIVE / OLIVER HELDENS / RONI SIZE REPRAZENT LIVE / SIGMA (SDF) / STAR SLINGER (SDF) / TERROR / TCTS (SDF) / WILKINSON (SDF) / ZOMBOY

ALITOR / ARMADA / ARMAGEDDON / CARONTE / CORTEX / DEADLY MOSH / DEJAN MILIĆEVIĆ / EXPIRE / EYESBURN / GOBLINI / GROUND ZERO / GUARDIANS OF TIME / INFEST / LAZARATH / LEA DOBRIČIĆ / MARKO MILOSAVLJEVIĆ / PHANTASMAGORIA / PUNKART / PUTRID BLOOD / REPLICUNTS / ROOT / SANCTRUM / SARCASM / SCAFFOLD / SOULCAGE / ŠKRTICE / THE BRIDGE / THE CREEPSHOW / THE FATHER OF SERPENTS / THE WAY OF PURITY / THUNDERSTEEL / VIRUS / WAR-HEAD / WELICORUSS

  очаквайте още изненади! :)

Следете страницата на https://www.facebook.com/ExitBG и http://www.exitfest.org/en/bulgari
Както и на:
********************************
За EXIT – повече от музика...

Подобно на музиката EXIT никога не забравя корените си и си е поставил за цел да продължи да подклажда революцията, която предизвика преди повече от десетилетие като подобри инициативността, ангажираността и по-нататъшното развитие на младите хора. EXIT е единственият музикален фестивал, който е създаден в резултат на активността на на младите хора, обучи лидери в сферата на младежкото развитие на регионално и глобално ниво и има за цел да продължава да мобилизира общественото мнение.

С откриването на фестивала на рождения ден на Никола Тесла – един от най-великите учени и откриватели на всички времена, EXIT постави началото на инициатива за (ре)брандиране на Сърбия , с която да покаже на целия свят истинското лице на Сърбия и на Балканския регион и настъпилите положителните промени и да подпомогне развитието на туризма и икономиката им.

Със съдействието на Университета в Нови Сад и EXIT беше подписано споразумение за популяризиране на важността на културата, науката и образованието, сред младежите и обществото като цяло. Беше отдадена специална почит на един от най-големите учени и откриватели на всички времена, брилянтният Никола Тесла, като името му бе изписано на главната сцена на фестивала, а, подобно на този в Ню Йорк, беше обособен „Ъгъл на Тесла”, , където посетителите имаха възможност да направят най-различни експерименти.

ЕXIT поощрява младите хора да вземат съдбата си в ръце и да започнат собствен бизнес чрез поредица от обществени дискусии, статии в медиите, уъркшопове, лекции, водени от създателите на успешни стартиращи бизнеси, По време на фестивала се проведоха и няколко уъркшопа, по време на които менторите изнасяха безплатни лекции на най-различни теми, включително и как да се създава/продуцира електронна музика.

На фестивала се проведоха още: водещата европейска еко-конференция Go Group в сътрудничество с Европейската фестивална асоциация (EFA), както и голям брой дейности за социална отговорност, чиито резултати ще видим на живо на следващото издание на фестивала.

EXIT участва още в популяризирането на положителни модели на поведение на младежите в региона и подкрепя всички млади, талантливи, креативни хора, които работят усилено всеки ден, за да направят положителна промяна в живота си и в общността. EXIT e дарил стотици безплатни билети на най-добрите студенти, млади активисти, млади артисти и млади хуманитарни работници.

EXIT. Където хедонизмът среща активизма.

************************************
What the artists say:

Annie Mac (Radio 1): “Exit was unforgettable, the setting was spectacular, the line up was massive, (I will never forget that dance stage sound system as long as I live!) and the people were completely inspiring. It's a truly special festival.”
David Guetta “The Exit festival was really magical! The place was unbelievable – a rave up a mountain. The energy of the people was fantastic – the crowd were so enthusiastic.”
Diplo "Massive vibes, festival was amazing"
John Taylor, Duran Duran “To headline here in the Balkans, their own Glastonbury Festival, their Coachella, was a real trip. The audience was fantastic, kids travelling in from all across the region, gave us a great welcome which made for a career high!”

Ed Lay, Editors “We went up to the festival as punters the day before our show and felt it was the most fantastic place to watch live music. When we finally played the following night, the crowd, the view and the atmosphere were even more perfect. Exit is a special place.”
Feed Me Probably the most unique festival on the continent and a great crowd, my only regret is that I couldn't stay for the whole thing.” Feed Me
Alex Kapranos, Franz Ferdinand 'Exit was more than we could have expected it to be. The audience were exceptional and the setting was breathtaking. I hope they have us back sometime.'
Gregor Tresher. “EXIT absolutely lived up to the high expectations - magical venue, great crowd, spectacular lineup and wonderful staff! Can’t wait to do it again!"
Adrian Utley, Portishead 'It was good to be part of such a politically important non corporate festival that has much good music and intentions in a really beautiful place'
Liam Howlett, The Prodigy "One of the best festivals in the world. For real"
Mike Skinner , The Streets 'I’m so glad I’ve seen the Exit Festival. It is not just a festival, it is a truly unique all night celebration. The crowd were great fun.’
Karl Hyde, Underworld "Exit was in a extraordinary setting with so much diversity in one place and it reminded me of how festivals' used to be in the 90's. The history of the festival made it even more significant to be part of the event and the enthusiasm and energy with which we were greeted, was a humbling and emotional experience."

четвъртък, 12 март 2015 г.

Смъртното наказание!

Смъртното наказание!
За или против?

Анкета: Смъртното наказание!
1. За или против връщането на смъртното наказание в България сте?
1.1. Искам да върнат смъртното наказание.
1.2. Не искам да връщат смъртното наказание.
1.3. Не знам.


След смъртта на студентката Вероника Здравкова във Велико Търново се надигнаха гласове да се върне смъртното наказание.
В момента тече подписка в подкрепа на тази идея.
Всеки осмелил се да се противопостави на това богоугодно намерение бива заклеймен.
Е, аз съм против смъртното наказание не само в България, но и по целия свят.
Първо, дори и да бъде убит убиеца на Вероника това няма да я съживи, нито ще донесе възмездие на родителите й.
Второ, дори и да има смъртно наказание това няма да спре бъдещите убийци да извършат престъпленията си.
Даже високото наказание ще ги стимулира да бъдат още по-старателни в прикриването на деянията си.
Трето, политическото говорене на тази тема е див популизъм.
Какво гарантира, че обвиняемият в един процес е виновен и какво ще се случи ако някой невинен човек бъде осъден на смърт?
Вместо да реформираме съдебно-прокурорската система и МВР ние искаме да дадем в ръцете на корумпирани политици, прокурори и съдии мощен инструмент за изнудване и сплашване.
Ха си казал нещо против някой с власт и пари, ха са те обвинили в престъпление, което не си извършил и са ти теглили куршума.
Иди доказвай, че си невинен от гробищата.
И да докажеш кел файда.
Ти ще си пукнал.
Така че нека тези, които пледират за смъртно наказание да бъдат готови да го понесете самите те.
О, грешка, тези, които искат връщане на смъртното наказание няма да попаднат под ударите му, защото тях законите не ги ловят.
Вместо да се предприемат реални, работещи мерки за намаляване на престъпността, слабите ни и безволеви политици се опитват да ни вкарат такъв таралеж в гащите, че да се чудим после от къде ни е дошло.
Ако се върне смъртното наказание това ще бъде поредната стъпка към възстановяването на комунизма, за който толкова много хора бленуват.
И понеже ни управляват некадърници, за да не забелязваме тяхната политическа импотентност ни заглавичкват, че ще получим справедливост с още убийства, но този път законови.
Докато в България имаше смъртно наказание убийства пак се извършваха, но със съдействието и участието на Държавна сигурност.
Не знам някой от убийците на ДС да е осъден на смърт и да му е изпълнена присъдата.
За сметка на това комунистите избиха хиляди.
Ако сега се върне смъртното наказание пак ще умират хора, но справедливост няма да има.
И всеки, който твърди обратното е или много глупав, или е политик.
Наскоро в Турция имаше подобен случай като този във Велико Търново.
И там поискаха връщане на смъртното наказание, както и кастрация за изнасилвачите.
За разлика от България там хората излязоха на протести.
Пасивността на българите само показва, че сме овце, а не хора.
В Турция поискаха реални промени, за да се промени и ситуацията в държавата.
Кога и в България хората масово ще излязат на протест, за да поискат от политиците реални промени?
Явно няма да е скоро.
За сметка на това може да има протест в подкрепа на смъртното наказание.
Накрая само ще ви припомня, че смъртно наказание в България е премахнато от 10 декември 1998 година.
Също за тези, които не знаят Хартата на основните права на Европейския съюз забранява използването на смъртно наказание в държавите от съюза.
И още нещо - завишаването на наказанията за извършени престъпления не дава очаквания превантивен ефект.
Това, че за извършено престъпление ще получиш голяма присъда няма да спре извършителя, защото в повечето случаи той не осъзнава, че действието му ще има негативни за него последствия.
Единственото решение е превенция и индивидуален подход, но нашите институции са слаби в това, защото са пълни с бюрократи.
Всичко си остава на хартия, само се усвояват едни пари и се правят, че вършат нещо, а накрая резултатите са нулеви.
Но това е България, не знам защо очаквам нещо друго да се случи.
За или против връщането на смъртното наказание в България сте?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Смъртното наказание!

четвъртък, 5 март 2015 г.

Песен на месеца 2: Axwell and Ingrosso - Something New

Ние принадлежим към нещо ново.
Ние сме поколението на третото хилядолетие.
Ние сме личности.
Ние сме уникални.
Ние сме хора.
Ние сме умни.
Ние сме силни.
Ние сме заедно.
Ние сме нещо ново.
Защото ние обичаме.

Axwell and Ingrosso - Something NewI see the dawn of a new beginning
This time, this time time we can't go home
I hear the streets of tomorrow calling
I go, I go where you go

Cause we belong to something
We belong to something new

In the mist of the midnight hour
You said to me
We are, we are of a different kind
Oh like we've been kissed by a higher power
Saying, don't wait,don't wait until it's gone

Cause we belong to something
We belong to something
We belong to something new
We belong to something new

We are the ones that will be remembered
Singing, this time, this time we can't go home
Oh, like we've been kissed by a higher power
Saying, don't wait, don't wait until it's gone

I tell you if you need to know
Here is where my heart belongs
Silver threads among the gold
Kisses over Babylon
This is more than a heart can bare
Mercy on me

We belong to something
We belong to something
We belong to something new
We belong to something new
We belong to something
We belong to something
We belong to something new

Axwell and Ingrosso - Нещо новоВиждам зората на едно ново начало
Този път, този път не можем да се приберем вкъщи
Чувам зова на улиците на утрешния ден
Ще отида където и да отидеш

Защото ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо ново

В мъглата на среднощния час
Ти ми каза
Ние сме от различен вид
О, сякаш сме били целунати от висша сила
Казваща: "Не чакайте, не чакайте, докато не е изчезнало"

Защото ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо ново
Ние принадлежим към нещо ново

Ние сме тези, които ще бъдат запомнени
Пеейки: "Този път, този път не можем да се приберем в къщи"
О, сякаш сме били целунати от висша сила
Казваща: "Не чакайте, не чакайте, докато не е изчезнало"

Ще ти кажа, ако има нужда да знаеш
Тук е мястото, където сърцето ми принадлежи
Сребърни нишки между златото
Целувки над Вавилон
Това е повече, отколкото едно сърце може да понесе
Смили се над мен

Ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо ново
Ние принадлежим към нещо ново
Ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо
Ние принадлежим към нещо ново

Axwell and Ingrosso - Something New ( Robin Schulz Remix )сряда, 4 март 2015 г.

Узаконена проституция и легални наркотици ...

Узаконена проституция и легални наркотици ...
В България!

Депутат иска легализиране на платената любовВреме беше някой да се сети за проститутките.
След 25 години политическо безхаберие най-накрая на някой му хрумна, че трябва да се промени настоящото статукво.
Ето как е регламентирана проституцията в Европа и по света:Легенда:
Зелено - Проституцията е легална и регулирана.
Синьо - Проституцията е легална, но бордеите са нелегални, проституцията не е регулирана.
Червено - Проституцията е напълно нелегална.
Жълто - Нелегално да плащаш за секс. Клиентите извършват престъпление. Проститутките не извършват престъпление.
Сиво - Няма информация.

България е в синьо.
При нас проституцията е разрешена, но не е регулирана.
Това превръща проститутките в жертви на трафик, експлоатирани от сводниците, без права, защита, здраве и бъдеще.
Време е България да се превърне в една правова държава, в която всички граждани да са защитени по един и същи начин от закона и органите на държавната власт.
И ако някой си мисли, че проститутките в България са само циганки по магистралите нека да потърси в Интернет.
Има толкова много обяви и от непълнолетни момичета, че е шокиращ размера на този "бизнес".
Безсмислено е да забраняваме проституцията, защото това няма да спре нито сводниците, нито проститутките.
По-добре е да я регламентираме, така че да има ясни правила за всички.
Ако бъде премахнато сводничеството и проститутките станат господари на своите тела и съдби ще се реши един дългогодишен проблем.
Освен че ще се появи нова професия "проститутка", ще трябва да се плащат данъци и ще има медицински контрол узаконяването на проституцията ще подобри средата, в която живеем.
Лично аз съм виждал проститутка отиваща на адрес, както и проститутка чакаща сводника й да я прибере.
И двете бяха българки и се занимаваха с елитна проституция.
На пътя София-Бургас(сега магистрала "Тракия") под всеки надлез момичета чакат клиенти.
Това не е нито европейско, нито нормално от каквато и да е гледна точка.
И да се правим, че този проблем не съществува е най-висшата форма на лицемерие, на което сме способни.
Време е проституцията да бъде официално регламентирана със закон.
И това трябва да се направи от най-моралните, честни и почтени хора в държавата - българските депутати в Народното събрание.
Ще поживеем, ще видим дали ще стане!
А защо трябва да легализираме наркотиците?
За да обясня това искам да спомена един спор от преди 11 години.
С един колега от висшето в упражненията по Риторика спорихме дали трябва да се узаконят наркотиците.
Аз бях на крайното мнение, че всички наркотици са вредни и на часа трябва да бъдат забранени, а всеки техен притежател да се преследва с всички законови мерки.
През последните 11 години МВР се бори усилено с трафика и разпространението на дрога, но наркоманите не са намалели.
Проблемът е масов и ще става все по-голям.
Моят подход - на забрана не действа.
След като не работи към проблема трябва да се подходи по друг начин, за да има положителен резултат.
Наркотиците трябва да се узаконят, продажбата им да се извършва на определените за целта места, притежанието на дрога да не се наказва.
Нелегалният трафик и разпространение могат да си останат наказуеми от закона, но когато извадим наркоманите от уравнението бизнеса на мафията ще секне веднъж завинаги.
А и като са защитени от законово преследване самите наркомани ще съдейства на полицията.
Освен това наркоманите ще бъдат изкарани на светло, ще имат достъп до качествен продукт и до стерилни спринцовки и игли и ще могат да сее включат в програми за лечение.
Това е правилното решение на проблемите.
Легализиране и контрол.
А не забрана и преследване.
Като пример ще дам легализирането на канабиса, макар че същия подход можем да имаме и към всички останали наркотици.Легенда:
Синьо - Легален.
Оранжево - Нелегален, но декриминализиран.
Розово - Нелегален, но често не приложим.
Червно - Нелегален и криминализиран.
Сиво - Няма информация.

България е в червено.
Това, че марихуаната е забранена не спира нейното производство, разпространение и употреба.
Същото важи и за всички останали наркотици.
Най-дразнещото е лицемерието на управляващите, които забраняват наркотиците, но позволяват свободната продажба на алкохол и цигари, на упойващи и сънотворни вещества, които причиняват повече вреда, отколкото всичката дрога взета заедно.
Ако ви се чете можете да видите тази статия:
Половината от най-смъртоносните наркотици са легални в България
Всеки сам може да си формира мнение и по двата въпроса - узаконяване на проституцията и легализиране на наркотиците, но не можем да бъдем безразлични.
25 години безразличие ни доведе до тук.
Не можем да продължаваме по същия начин и за напред.
Време е за реална промяна!

понеделник, 2 март 2015 г.

В памет на Борис Немцов!

В памет на Борис Немцов!

Той живя достоен живот, за който други само могат да мечтаят.
Почивай в мир!


неделя, 1 март 2015 г.

Баба Марта бързала ...

Баба Марта бързала ...
Мартеници вързала!

=====================Цитат=====================
Всяка година на 1 март българите се окичват с бяло-червени мартеници - за здраве, за радост и с предчувствие за края на зимата и настъпването на пролетта.

Колко е древна тази българска традиция, едва ли някой може да каже. Според стара легенда мартеници връзвали по българските земи траките. Те задължително слагали мартеници по времето на пролетните мистерии, които символизирали края на студа и пробуждането на природата за нов живот. Самият Орфей кичел лирата си с мартеници. Тя символизирала безкрая на живота и безсмъртието на човешкия дух, именно в съчетанието между белия и червения конец.

Легенда от по-ново време свързва мартеницата с идването на Аспаруховите българи на Балканския полуостров. Тези легенди са не една и две. Старите българи вярвали, че в природата съществува някаква зла сила, наричана „лошотия", която също се събуждала през пролетта, а в народните вярвания 1 март бележи началото на пролетта.

На мартениците се приписвала магическата сила да предпазва от „лошотията", най-вече от болести и уроки. Свалят се чак тогава, когато се види първият щъркел и се закачват на разцъфнало или зелено дръвче, или се поставят под камък. Някои от обичаите на 1 март, свързани с изгонването на злите сили, включват палене на огън и изгаряне на сметта на двора, а след това всички прескачат жаравата.

Извън българската етническа територия мартениците се срещат само в някои области на Румъния и Молдова, пак на места, където са живели или живеят по-компактни групи българи.

В народните представи пролетта идва с пристигането на Баба Марта. Нейният двойствен образ - ту весел, ту сърдит, едновременно утвърждаващ и отрицаващ, представя женското, пораждащо живота начало, и в същото време - пак женското, но стихийно, рушащо начало.

Месец март е единственият женски месец, той е месецът на зачатието, на пролетта и земята, която ще роди лятото и плодородието. Негов знак е мартеницата, символ на пробуждането и култа към слънцето.

Първите мартеници, предназначени за окичване на хората и добитъка, са били само усукан червен и бял конец, без прибавки към него. В някои области на конците връзвали златна или сребърна паричка, синьо манисто, но те по-скоро играели роля на народен амулет - да предпазват от болести хора, добитък и овощни дървета./БГНЕС/
==============================================
П.п.: Бабо Марто, ако тази година си много проклета ти пожелавам братята ти да ти изпият виното.
Проф. Мърморски: За здравето на българите по една мартеница!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Баба Марта бързала ...