biggeorge Lyrics

понеделник, 25 декември 2023 г.

В отворено писмо банда комунисти призовават институциите да предприемат категорични действия срещу защитниците на паметниците в България!

В отворено писмо банда комунисти призовават институциите да предприемат категорични действия срещу защитниците на паметниците в България!


Днес прочетох новина в сайта на БНР, че група хора са написали отворено писмо до председателя на Парламента, премиера и и.ф. главен прокурор.
Потърсих новината в Интернет и намерих друга статия, в която по-подробно се описва писмото на "интелектуалците".
После намерих пълният текст на писмото във Фейсбук.
Ето какво се казва в "отвореното писмо на интелектуалците":

ДO ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОРИСЛАВ САРАФОВ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми госпожи и господа, народни представители,
Уважаеми г-н и.ф. Главен прокурор,

Ние, български граждани с демократични убеждения сме силно обезпокоени от масираната кампания за реабилитация на престъпния комунистически режим и от тенденцията към рекомунизация на страната ни през последните години.
В грубо нарушение на ал. 1 на чл. 108 от Наказателния кодекс, в който е записано, че: „Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.“, по недвусмислен начин се проповядва обявеният през 2000 г. със закон за престъпен комунистически режим.
Една от най-очевидните форми на проповядване на недемократичната комунистическа идеология е защитата и рекламирането на пропагандните монументи, издигнати във възхвала на тоталитарния комунистически режим. Силно сме обезпокоени и от факта, че такива противозаконни и антиконституционни действия се извършват от народни представители и лидери на парламентарни партии. Това представлява директна заплаха за конституционно установения демократичен ред в Република България.
Настоящата кампания е част от хибридната война за ревизия на цивилизационния избор на Република България. Замисълът страната ни да бъде откъсната от ЕС и НАТО, от общността, която гарантира нашата сигурност, свобода и просперитет, представлява национално предателство. Всеки, който работи за запазване на зависимостта на страната ни от Кремъл и за връщането ѝ в Евразийската зона на режими, управляващи с насилие и корупция, извършва тежко престъпление срещу нашия народ. Очевидно е, че зад тези незаконни деяния стои днешната олигархия, в която са се трансформирали корумпираният политически елит на комунистическия режим и репресивният му апарат.
Освен в обнародвания на 5 май 2000г. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен има още няколко документа на европейските институции и на Народното събрание на Република България, в които недвусмислено се приема, че комунистическите режими са тоталитарни и престъпни:
- Резолюция 1481/2006 г., приета от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;
- Документ 11112/2006 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа за осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими;
- Резолюция на Европейския парламент „Европейската съвест и тоталитаризмът” от 2 април 2009 г.;
- Решение на Народното събрание от 18 септември 2008 г. за подкрепа на Пражката декларация „Европейската съвест и комунизмът“. Сред препоръките на Пражката декларация е и предложението 23 август да бъде обявен за ден на почит към жертвите на нацистките и комунистическите режими;
- Решение на Народното събрание от 19 ноември 2009 г., с което 23 август е определен за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и други тоталитарни режими и за почитане на жертвите им.

Уважаеми госпожи и господа,

Всеки един от вас има морален, конституционен и политически дълг да бъде лидер в борбата срещу опитите за реабилитиране или налагане на недемократични методи на управление и срещу хибридната война срещу България. Вашата пасивност е равносилна на престъпно съучастие. Не е случайно, че в Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г. „Ново обединение на разделена Европа“ се казва:
„14. Изисква от правителствата и парламентите на държавите-участнички да гарантират, че всякаква структура на управление или модел на поведение, които възпрепятстват пълната демократизация, или продължават съществуването на тоталитарното управление, или го представят в привлекателен вид, или се стремят към връщането му, или продължават влиянието му в бъдеще, ще бъдат напълно разградени“.
Призоваваме ви, съобразно конституционните си правомощия и задължения, да предприемете категорични действия в защита на конституционно установения ред, законите на Република България, демокрацията и българските национални интереси.
21 декември 2023 г.
София

д-р Ази Вартанян - лекар
Доц. д-р Александър Нишков - НАТФИЗ
Александър Алишахов – студент
Александър Йорданов – депутат в Европейския парламент, председател на 36 НС
Отец Александър Лашков
Алексей Гаврилов – ядрен енергетик
Проф. д-р Ана Кочева - езиковед, БАН
гл. ас. д-р Ангел Илиев
Ани Матова
Анна Заимова
Антон Тодоров - политолог, журналист
Ануш Езегелян - лекар
д-р Асен Марков - бивш зам.-министър на младежта и спорта
инж. Атанас Ангелов - IT - специалист
доц. д-р Борис Стоянов – историк, СУ
Борис Калоянов - финансист
Борис Tанушев
Борис Марков
Борислав Виларов - политолог
Валентин Иванов
Валентин Симеонов
Валентина Милева
Валентина Михайлова – журналист
Валери Дучев
доц. д-р Валерия Кардашевска – НАТФИЗ
Ванцети Василев - писател, емигрант, Ню Йорк
Васко Кръпката – музикант
кап. I ранг Васил Данов
Величка Георгиева
полк. инж. Венелин Илиев
Венче Терзийска - филолог
д-р Веселина Узунова - историк
проф. дтн Вили Лилков – преподавател
Веселин Кандимиров
Владимир Кисьов - председател на СОС 2003-2007, главен преговарящ за присъединяването на България в ЕС
Галя Лазарова - ядрен физик
Георги Величков
Георги Даскалов – отговорен редактор БНР
Георги Иванов
Георги Боздуганов - публицист
Георги Драганов - проектен мениджър
Георги Тодоров - политолог
Георги Манов - народен представител 38 НС ОДС
Георги Топчиев
Гергана Русева
Гита Минкова - журналист
Горан Благоев - историк и публицист
доц. Данаил Брезов - математик
проф. дн Данаил Данов
Даниела Ризова - музикант
Десислав Тенев - журналист, БНР Стара Загора
Десислава Делибалтова - геолог и музеен уредник
Детелина Барутчиева
Диана Борисова
проф. дбн Дилян Николчев
Диляна Берон – бизнес-консултант
Димитринка Лещарова - журналист и педагог
Димитър Попов - икономист
Димитър Цанков - инженер
Димо Димов - режисьор
проф. дфн Димо Узунов - физик
Евгений Михайлов – режисьор
Евгени Петров - журналист
Евгения Александрова – учител, гр. Видин
Елена Бързакова
Елка Ботева
Елка Иванова - инж. металург, Пловдив
Емил Венев
доктор Емилия Ганчева
Евгени Зумпалов - предприемач
проф. д-р Евелина Келбечева, историк
Емил Димитров - предприемач
Емилия Георгиева – пианистка
Жоро Стефанов
Жулиета Христова
Захари Петров - председател на РДП
Златко Петров - учител
Ивайло Божидаров - капитан далечно плаване
Ивайло Йонков – съветник в Столичен общински съвет
Иван Бутовски - журналист
проф. д.ф.н. Иван Младенов
Иван Сотиров, народен представител в 37 НС и 40 НС
д-р Иван Хиновски – енергиен експерт, председател на БЕМФ
Ивелина Ботева
Иван Кацарски
Иван Пипонов - лекар
Иван Черкезов - социален работник
д-р Иванка Танкова - хирург
доктор Ивелина Б. Николова
Иво Божидаров - капитан далечно плаване
Иво Лазов-предприемач
Илия Николаев - инженер
Илияна Йорданова
Йордан Ганчовски - журналист
Калоян Кузманов
Калоян Ханджийски - икономист
Камелия Динова
Карамфилка Димитрова
Красимира Ташева – филолог
Костадин Дамянов - предприемач
проф. Костадин Костадинов - БАН
Кирил Викторов
проф. Кирил Топалов - писател
доц. д-р Красен Станчев - икономист и философ
Красимира Елисеева - обл. координатор на КОД Видин
доц. д-р Кристина Грозева - Мърхова - преподавател
Кръстьо Кръстев
Лиана Панделиева
Лилия Иванова Ланг - еколог
Любен Игнатов
Любима Бучинска - журналист
д-р Любомир Канов – психиатър
доц. д-р Людмила Миндова - писател, преводач
Любчо Чорбаджийски
Людмила Андровска – писател
Марианка Койчева
Марин Маринов – Маро
Мария Атанасова - бивш секретар на СДС Илинден
Мариела Менчева
Марин Тодоров
Марио Топчийски – адвокат
Мария Иванова – филолог
Мила Маркова
проф. дн Милена Стефанова - преподавател СУ
Милена Стефанова - доктор на науките
Милена Бордън - писател и журналист
проф. д.н. Милко Палангурски - историк, ВТУ
Минко Танев - юрист
Мирослав Иванов - IT специалист
Михаил-Милко Кръстев
доц. д-р Момчил Баджаков – политолог
Муравей Радев - бивш министър на финансите, народен представител
Нели Бенбасат - култура и изкуство
Нели Братоева
Нели Филипова – юрист
Николай Александров
Николай Атанасов – актьор и режисьор
Архимандрит Никанор - игумен на Църногорския манастир
проф. д-р Никола Мърхов - преподавател
Николай Николов
Николай Радулов - педагог
Николай Христов - архитект
Николай Василев - политолог
Николай Ненчев - бивш министър на отбраната
адвокат Огнян Ангелов
Огнян Дюкенджиев - учител, общественик
доц. д-р Огнян Минчев - политолог
проф. д-р Панайот Панайотов - музикален педагог
Пейо Делчев - автор на книгата "Изпепелена младост"
Пенка Арменкова – бивш кмет район „Оборище“ София (2003 - 2011)
Пенка Тодорова - учител
Проф. дин Пенчо Пенчев
Пеню Пенев – бивш секретар район „Овча купел“, общински съветник СОС (2019 - 2023)
Пепа Стамова
д-р Петър Величков, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
д-р Петър Москов – бивш министър на здравеопазването и народен представител в 43 НС
Петър Маринов
Петър Петров - пенсионер
проф. д-р Пламен Павлов – историк, ВТУ
Пламен Николов - журналист. в. Демокрация
Пламен Николов - бивш кмет на район "Младост" София
Пламен Янакиев - музикант
Полина Стоянова
Райчо Йосифов
Ралица Савова
проф. дн Рени Дамянова - НСА
Рени Нешкова - журналист
Розалия Чалъкова - преподавател
Росен Елезов, режисьор
Росица Русева
Румен Стоичков - журналист и писател
Румен Шомов – писател
Руми Костова
Румяна Михайлова
Румяна Пехливанова – архитект
Румяна Тодорова
Свилен Симеонов - диригент
Станислав Станев - адвокат
доц. д-р Светослав Живков – историк
доц. д-р- Серафим Величков - химик БАН
Симеон Ванов - журналист и литератор
Симеон Христов
Спас Димитров - народен представител в 36 НС и 37 НС
о.р. полк. Станимир Каратопраклиев
оз ген. майор Д-р Стефан Димитров - почетен председател на СОР А тлантик
д-р Стефан Иванов – историк
Стефания Аврамова - Кроу - преводач
отец Стефан Стефанов - народен представител в 36 НС и 37 НС
Стойко Стоянов - журналист, главен редактор на сайта „Фактор“
Стоян Добрев – строителен инженер
Стоян Радев - режисьор
Татяна Цанкова - Габрово
Тихомир Юруков - офицер о.з., председател на Фондация "Блага Димитрова"
Тодор Влаев
Теодор Христов Асърджиев
Теодора Нишков
Тома Василев
Християна Денчева – юрист
Христо Казанджиев – енергиен експерт, зам.- председател на БЕМФ
Христо Кирчев - кмет на Варна (1991-1999) и народен представител в 39-о и 40-о НС
Христо Панчугов - преподавател в НБУ
Христо Христов - журналист, писател, изследовател на комунистическото минало
Христо Христов - финансист, народен представител 38 НС от СДС
Цанко Панически - инженер
Цветан Томчев - фотожурналист
Цветелин Иванов - професионален екскурзовод
д-р Цецка Бачкова - политолог
Цветан Манчев - преподавател по медиация
Цветанка Калайджийска
Цоньо Ботев - бивш народен представител, 37 и 38 НС
инж. Юли Енчев
Юлия Йотова – учител
Юлия Савакчиева - психолог
Инж. Юлия Янева - народен представител 38 НС от СДС
Юлия Янева
Юлиана Димитрова - историк

Очевидно е, че това писмо е хибридна атака срещу спомените на българския народ за комунизма.
Нека да оставим настрана глупостите, под които тези хора са се подписали.
Това, което ми направи впечатление е, че всички тези хора (с изключение на студентите) са придобили образованието си и са изградили професионалната си кариера по времето на комунизма.
Ако комунизма го нямаше тези хора щяха да са овчари и пъдари, а не историци, преподаватели, режисьори, бивши министри и т.н.
За да учиш висше образование по времето на комунизма се искаше да си член на БКП, а понякога и да си агент на ДС.
Затова всички хора подписали се под това "отворено писмо" са върли комунисти.
Парадоксално е, че комунистите искат да събарят така наречените от тях "символи на комунизма" - Паметника на Съветската армия в София, Альошата в Пловдив и Бургас и т.н.
Събарянето на паметниците построени по времето на комунистическия режим по същество е изтриване на миналото на комунистите и техните престъпления срещу българския народ.
Освен това тези паметници са строени от българи с пари дарени от българския народ, така че със събарянето на паметниците се унищожава наследството, което предците ни са ни завещали да пазим и да предадем на бъдещите поколения.
Днес наследниците на комунистите в България унищожават паметниците, а утре ще поискат да унищожат хората, които те са набедили за комунисти и привърженици на Русия и Путин.
Така направиха комунистите в Украйна - смениха си идентичността и станаха неонацисти, после събориха паметниците строени по времето на Съветския съюз и се опитаха да реставрират украинския нацизъм от времето на Втората световна война.
Накрая укронацистите се опитаха на унищожат рускоезичните хора.
Колективният Запад даде оръжия на укронацистите, за да колят и бесят в Украйна.
От друга страна колективния Запад заблуди Владимир Путин за случващото се в Украйна и позволи на укронацистите 8 години да бомбардират мирните жители на Донбас преди най-накрая Русия да се намеси.
Всичко това се случи в Украйна от 1991 г. до 2022 г.
А какво ще стане с България?
След паметниците какво друго ще искат да разрушат неокомунистите?
Ще започнат ли да убиват невинни граждани набедени за русофили?
Кой ще спре неокомунистите и неонацистите заели ключови държавни постове?
Кой ще се противопостави на изграждането на неокомунизма прикрит зад псевдодемокрацията?
Кой ще приложи закона срещу управляващите в България?

Руснаците са ни освободили от османско иго и от нацистите на Хитлер, но днес няма да ни освободят от неокомунизма и неонацизма.
Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!

вторник, 5 декември 2023 г.

Песен на месеца 96: Устата - Свободата на словото

Песен на месеца 96: Устата - Свободата на словото

Днес чух новата песен на Устата, която кърти мивки и плочки.
Попаднах на нея случайно в социалната мрежа Twitter/X.
Автор на текста на песента "Свободата на словото" и режисьор на видеоклипа е Иван Динев - Устата, който доста удачно нацелва точните кадри за конкретните фрази.
Видеото е снимано в Москва, Брюксел и София, а текста (който съм публикувал по-долу) е доста приятно циничен.
В началото на май 2023 г. Устата пусна друга провокативна песен "Шарени джендъри".

УСТАТА - ШАРЕНИ ДЖЕНДЪРИ / USTATA – SHARENI GENDERI (Official Video)


Преди това в началото на 2023 г. Устата пусна кратка образователна песен за Македония:

УСТАТА - Македония / USTATA - Makedonia


После македонците го заплашваха със смърт:

Днес не спирам да слушам песента "Свободата на словото".
В песента си Устата засяга доста от темите, които тровят всекидневието на българина в днешно време, започвайки от избора между "старото" (русофилията) и "новото" (евроатлантизма).
В крайна сметка в песента си Устата избира "свободата на словото", която уж е гарантирана в Конституцията, но всекидневно се нарушава от управляващите в България.
Изпълнителят засяга темата за "македонците" и "толерастите", "софийските псевдо-интелигенти", които "мразят наизуст", че "кръвта са ни пили толкова гадини", че сме пребана нация "и при Комунизъм, и при Демокрация", за "посолствата" и "сглобките".

“Целият ми съзнателен живот до настоящия момент мина в този “демократичен преход”, в който не видях хората да се кланят на други “евроатлантически ценности”, освен пари. Новите ни “международни сутеньори” дори не наметнаха поне с един кат дрехи България, а я съблякоха икономически дотолкова, че в момента карат милата ни Родина – гола и боса да се над*пи на когото те решат. Аз не мога да променя това като мълча … затова ще говоря! Внимание, Внимание…говори Устата! Между Старото и между Новото, избирам СВОБОДАТА НА СЛОВОТО!”, написа изпълнителят в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

УСТАТА - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО / USTATA - SVOBODATA NA SLOVOTO


Мартин Карбовски е поканил Иван Динев - Устата в канала си в YouTube.
Видеото можете да гледате тук:

@IvanDinevUstata между Брюксел и Москва: Избирам свободата на словото!


Тук публикувам пълния текст на песента:

Припев:
Внимание, внимание!
Говори УСТАТА
Ооо не, няма време!
Няма време от някой да ми дреме.
Между СТАРОТО и между НОВОТО
избирам СВОБОДАТА НА СЛОВОТО.
Ооо не, няма време!
Няма време от някой да ми дреме.
Между СТАРОТО и между НОВОТО
избирам СВОБОДАТА.

1 куплет:
Ето ме и мен, траки, прабългари, славяни!
30 години вече редя рими - мани, мани.
Не ми се кефят напоследък нещо масите –
нито македонците, нито толерасите.
Глей ся, нямам нужда от комплименти
на софийски псевдо-интелигенти.
Те по принцип мразят наизуст,
ама всеки има право на лош вкус.
Помня времето на соца все едно, че беше вчера.
Беше страшна далавера -
една боза струваше шест стотинки,
а един виц за бай Тошо – пет годинки.
Днес обаче, ако някой иска да ме цензурира
като хвана микрофона и рапирам,
по-добре да ми даде въже и табуретка -
у крайна сметка не съм марионетка.

Припев:
Ооо не, няма време!
Няма време от някой да ми дреме.
Между СТАРОТО и между НОВОТО
Избирам СВОБОДАТА НА СЛОВОТО!

Ооо не, няма време!
Няма време от някой да ми дреме.
Между СТАРОТО и между НОВОТО
Избирам СВОБОДАТА НА СЛОВОТО!

Не-не-не
Няма време от някой да ми дреме!
О , не-не не-не
Между СТАРОТО и между НОВОТО
избирам СВОБОДАТА

2 куплет:
Никога не съм бил ляв или десен,
просто вече съм българин бесен.
Щото все ние сме ебана нация
и при Комунизъм, и при Демокрация.
За 1300 години
кръвта са ни пили толко гадини!
И всеки път ни разделят на отбори
нашите международни сутеньори.
Май е време да си покажем топките
и на посолствата, и на сглобките.
За боклуци, дето сменят Конституция,
не юмруци, а трябва Революция!
Ама няма как да стане, като всеки си трай -
една птичка Пролет не прай.
А колегите гларуси и гугутки
просто ...мълчат като.....

Припев:
Ооо не, няма време!
Няма време от някой да ми дреме.
Между СТАРОТО и между НОВОТО
Избирам СВОБОДАТА НА СЛОВОТО!

четвъртък, 9 ноември 2023 г.

Обраха ме в Билла с любезното съдействие на касиерката!

Обраха ме в Билла с любезното съдействие на касиерката!
Внимавайте, когато пазарувате в хипермаркет!

Не знам как да разкажа какво ми се случи вчера в Билла.
По принцип, когато си пазарувам разни неща си избирам стоки, които вече съм купувал и ми харесват.
Не съм човек на навика, просто купувам нещата, които обичам да ям.
От време на време обаче решавам да си купя нещо нестандартно, което никога не съм опитвал.
Правя го, за да изненадам сам себе си с някакъв непознат вкус, който дотогава не съм пробвал.
Така веднъж си купих бирен фъстък Уасаби без да знам, че е лют и за малко щях да пукна от лютивия му вкус.
Сега ми е смешно за Уасабито, но тогава хич не ми хареса.
И така какво се случи вчера.
Реших да вляза в Биллата, за да видя какво мога да си купя за хапване.
На топлата витрина видях, че продават всякакви печени меса.
Аз по принцип не съм голям фен на месото.
Не, че съм вегетарианец или веган.
Просто предпочитам месото препечено, а не недопечено както го приготвят на повечето места.
Докато разглеждах витрината с печените меса видях, че на една табелка пише: "Кълцан бургер с праз".
Зачудих се какво е това и реших, че ще си взема, за да опитам.
Обаче цената ми се стори прекалено висока.
Не ми се искаше да дам 1,79 лева за едно парченце месо.
После си казах, че кефа цена няма и трябва да пробвам вкуса на кълцания бургер с праз, за да видя какво е.
Реших, че ще взема 2 броя - един за мен и един за майка ми, за да опита и тя от този "специалитет".
Oбадих се на майка ми, за да й се похваля какво смятам да купя.
Включих си слушалките с микрофон към телефона, за да са ми празни ръцете и започнах да й обяснявам какво имам намерение да купя.
Казах на служителката на щанда с месата какво искам.
Тя напъха два кълцани бургера с праз в един хартиен пакет, запечата го и ми го подаде.
Докато обяснявах на майка ми по телефона какво съм взел обикалях из Биллата и разглеждах стоките, но нищо друго не ми хареса.
В количката ми имаше само един хартиен пакет с два кълцани бургера с праз в него.
След като не взех нищо друго се насочих към касата, за да си платя и да си ходя към нас.
Сложих си хартиения пакет с двата кълцани бургера с праз в него на лентата.
Между моята стока и тази на предходния клиент сложих разделител.
След моя пакет също сложих разделител.
Клиентът преди мен имаше доста стоки и започна да си ги прибира в найлоновата торбичка.
През това време аз извадих портфейла си.
Сетих се, че трябва да приготвя Билла картата си, за да я маркирам на касата.
Касиерката приключи с предходния клиент, той плати с телефона си (вероятно с онлайн банкиране), после тя извади касовата му бележка и я остави на плота.
След това взе моя пакет с двата кълцани бургера с праз в него, маркира го и го остави до торбичката на предходния клиент.
Човекът се пресегна, взе моя пакет с двата кълцани бургера с праз в него, прибра си го и си замина.
Аз обаче не обърнах внимание на действията му, защото в този момент си ровех в портфейла, за да извадя Билла картата си.
Маркирах я на касата и извадих 5 лева, за да си платя сметката.
Касиерката ми върна рестото и ми подаде касовата бележка.
Обърнах се да си ходя и установих, че количката ми е празна.
Погледнах към плота на касата и не видях пакета с двата кълцани бургера с праз в него.
Обърнах се към касиерката и я попитах: "Къде ми е стоката?".
Тя ме погледна леко изненадано и ми каза: "Ами предишния клиент го взе!".
Аз й казах: "Е, браво, обраха ме в Биллата!".
Тя ме гледаше неразбиращо, макар че й беше пределно ясно, че платих стока, която не беше в мен.
Взех си количката и си тръгнах.
Майка ми, която беше на отсрещната страна на телефона ме попита как така са ме обрали.
Обясних й какво е станало и тя се шашна.
Излязох навън, паркирах си количката и забелязах предишния клиент на паркинга.
Говореше си с другия човек, с когото беше в магазина.
Приближих се към него и му казах съвсем спокойно: "Прибрахте моята стока, която си купих в магазина!".
Той ме гледаше неразбиращо и нищо не ми отговори.
Аз си тръгнах към нас.
Нямаше смисъл да се обяснявам повече.
Двамата мъже приличаха на чужденци, но това не е оправдание, за да крадеш от някого.
От тук нататък повече не искам да стъпвам в Биллата.
Вие ако искате ходете там, но рискувате да бъдете обрани с любезното съдействие на касиерката.
За доказателство на историята, която описвам тук прилагам касовата бележка от вчера:
неделя, 5 ноември 2023 г.

"Ad blockers are not allowed on YouTube" - Решението на проблема с блокирането на реклами в YouTube!

"Ad blockers are not allowed on YouTube" - Решението на проблема с блокирането на реклами в YouTube!
От известно време насам в YouTube се появяваше съобщение, че програмите за блокиране на реклами (adblock) не са позволени.
YouTube is cracking down on adblock users: pay or disable
Аз игнорирах това съобщение, защото ползвам adblock от 15 години и изобщо не ми пука какво казва YouTube за рекламите.
Никога в YouTube не е имало такова изискване рекламите да се показват задължително.
От една седмица обаче гледането на видеоклипове в YouTube е невъзможно, ако не си промениш настройката на adblock и да разрешиш показването на реклами в YouTube.
След като YouTube ми блокира безплатното гледане на видеоклипове, аз започнах да търся решение на проблема.
Единият вариант беше да си плата за YouTube Premium, което няма да стане.
Пари за гледане на клипове няма да дам.
Другият вариант беше да разреша показването на реклами, което също няма да стане.
Аз реклами в реалния живот не гледам, какво остава в Интернет.
След известно ровене в Google намерих решение на проблема.
Един потребител (Szabi) е направил скрипт, който се инсталира в браузъра и той блокира рекламите, вместо adblock приставката.
Ето как да си инсталирате този скрипт:

1. Инсталирайте приставката (разширение/extension) за браузъри Tampermonkey.
Ползвал съм тази приставка и преди, затова знам, че е безопасна за браузъра ви.

2. После трябва да инсталирате скрипта.
Можете да го вземете от тук - Youtube-Ad-blocker-Reminder-Remover.
Той го е нарекъл Remove Adblock Thing.
Цъквате с мишката върху Youtube-Ad-blocker-Reminder-Remover и го инсталирате вътре в приставката Tampermonkey.

3. Накрая трябва да деактивирате вашата adblock приставка за YouTube.
Така ще премахнете алармиращото съобщение на YouTube и ще отблокирате гледането на видеоклипове.
Блокирането на рекламите става с помощта на скрипта.
Как се деактивира adblock за конкретен сайт: How to disable AdBlock on specific sites.
Ако използвате друга приставка (разширение/extension) за блокиране на реклами, потърсете в Гугъл как да я деактивирате за конкретен сайт.
Целият процес, който съм описал в точките по-горе е демонстриран от автора на скрипта в този видеоклип:

Youtube: Ad blockers violate YouTube's Terms of Service - Easy FixДругият начин да си инсталирате RemoveAdblockThing е да го инсталирате директно в браузъра си от Уеб магазин на Chrome.
Можете да го направите от тук:
RemoveAdblockThing
В описанието на приставката пише следното:
- в оригинал на английски:
Remove the Adblock Popup from YouTube

This extension packages the 'RemoveAdblockThing' script, which can be found at <https://github.com/TheRealJoelmatic/RemoveAdblockThing>. This script effectively blocks YouTube's ad blocker detection popup.

Features:

- Lightweight: This extension is designed to be lightweight, ensuring it won't slow down your browsing experience.
- No Additional Permissions Required: You won't need to grant any additional permissions for this extension to work.
- Open Source: This extension is open source and can be found at <https://github.com/openhoangnc/Youtube-Ad-blocker-Reminder-Remover>.
- No Tampermonkey Required: This extension functions as a standalone script, eliminating the need to install Tampermonkey first. Simply install this extension and enjoy an ad-free YouTube experience!
- преведено на български:
Премахнете изскачащия прозорец на Adblock от YouTube

Това разширение пакетира скрипта „RemoveAdblockThing“, който може да бъде намерен на <https://github.com/TheRealJoelmatic/RemoveAdblockThing>. Този скрипт ефективно блокира изскачащия прозорец за откриване на рекламен блокер на YouTube.

Характеристика:

- Леко: Това разширение е проектирано да бъде леко, като гарантира, че няма да забави вашето сърфиране.
- Не са необходими допълнителни разрешения: Няма да е необходимо да давате допълнителни разрешения, за да работи това разширение.
- Отворен код: Това разширение е с отворен код и може да бъде намерено на <https://github.com/openhoangnc/Youtube-Ad-blocker-Reminder-Remover>.
- Не се изисква Tampermonkey: Това разширение функционира като самостоятелен скрипт, елиминирайки необходимостта първо да инсталирате Tampermonkey. Просто инсталирайте това разширение и се насладете на YouTube без реклами!
Надявам се, че съм ви бил полезен при решаването на този проблем!

В памет на: Матю Пери (1969 - 2023)

В памет на: Матю Пери (1969 - 2023)
На 28 октомври 2023 г. на 54 г. си отиде американския актьор Матю Пери.
Той изпълняваше ролята на Чандлър Бинг в американския сериал "Приятели", сниман от 1994 до 2004 г.

Кой е Матю Пери?

Матю Лангфорд Пери (на английски: Matthew Langford Perry) е канадско-американски телевизионен и филмов актьор, продуцент и сценарист, номиниран за „Златен глобус“, „Сателит“ и четири награди „Еми“.
Пери е най-известен с ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал „Приятели“.
Други известни филми с негово участие са „Бързата работа“, „Девет ярда“, „Призовка за Сара“, „Десет ярда“ и „Историята на Рон Кларк“.

Матю Пери е роден на 19 август 1969 г. в Уилямстаун, Масачузетс, САЩ, в семейството на журналистката Сюзан Пери и актьора Джон Бенет Пери.
Родителите му се развеждат докато е още бебе и Матю се премества да живее в Отава, Канада с майка си.
В Канада майка му работи като прессекретар на канадския министър-председател Пиер Трюдо.
Матю учи първо в училището „Рокклиф Парк“, а след това в колеж „Ашбъри“ в Отава.
Като юноша Матю тренира тенис на корт и става юношески играч от висок ранг.
Той има намерение да започне професионална тенис кариера, но по-късно след като се премества да живее в Лос Анджелис при баща си, решава да се насочи към актьорството.
В началото на 80-те години Пери играе малки роли в няколко телевизионни продукции.
Пробивът му е през 1987 г. с главна роля в телевизионния сериал „Втори шанс“.
Следват още няколко сериала и филми.
Голяма популярност му носи ролята на Чандлър Бинг в сериала „Приятели“, сниман от 1994 до 2004 г.
През 1997 г. се снима със Салма Хайек във филма „Бързата работа“.
Между 1999 и 2004 г. участва в комедиите „Танго за трима“, „Девет ярда“ и „Десет ярда“.
През 2002 се снима във филма „Призовка за Сара“, където му партнира Елизабет Хърли.
От 2006 до 2007 г. играе Мат Алби в сериала „Студио 60“, а през 2009 г. участва във филма „Отново на 17“ със Зак Ефрон.
Общо в кариерата си е номиниран четири пъти за награда „Еми“.
През 2002 г. е номиниран за „Еми“ в категория „главна мъжка роля“ за сериала „Приятели“, през 2003 и 2004 г. е номиниран в категория „гост актьор“ за „Западното крило“, а през 2007 г. е номиниран в категория „главна мъжка роля“ за телевизионния филм „Историята на Рон Кларк“.
В периода 2015 – 2017 г. Пери играе Оскар Мадисън в ситкома „Странната двойка“, базиран на едноименната пиеса на драматурга Нийл Саймън.
Написва и изпълнява главната роля в пиесата „Краят на копнежа“, която се играе на Уест Енд през 2016 г.
Пери и петимата му колеги от сериала „Приятели“ участват в „Приятели: Отново заедно“ по Ейч Би Оу Макс през 2021 г.

През 1996 г. има любовна връзка с Джулия Робъртс.
През 2003 г. има връзка с актрисата Лорън Греъм.
От 2006 до 2012 г. има любовна връзка с актрисата Лизи Каплан.
През 2022 г. автобиографичният му роман „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“ излиза на пазара.
В него Пери говори за своите лични връзки, кариера, както и за борбата с неговата зависимост към наркотиците.
На 28 октомври 2023 г., след подаден сигнал, полицаи откриват 54-годишния Матю Пери мъртъв в джакузито в дома си в Лос Анджелис.
Оставя след себе си своите родители.
За мен сериала "Приятели" е най-великия на всички времена.
Гледал съм много американски сериали, но именно с "Приятели" израснах.
Сериалът започна през 1994 г. и приключи през 2004 г.
Спомням си колко ми беше мъчно, когато "Приятели" спря завинаги.
След като Матю Пери си отиде от този свят вече знам, че никога повече няма да има нови серии на "Приятели".
Остава ни да гледаме 234-те епизода на "Приятели" и да си спомняме за отминалите дни.
За мен Матю Пери беше повече от актьор.
Той беше мой приятел, каквито бяха и останалите актьори от сериала "Приятели".
Много ми е мъчно за него, но всяко нещо си има начало, среда и край.
Пътят на Матю Пери приключи на 28 октомври 2023 г.
На нас ни остава да извървим своя път.

вторник, 24 октомври 2023 г.

Песни чути по радиото 3

Песни чути по радиото 3

Тази вечер се разхождах насам-натам и си слушах радио.
Пуснах си БНР "Хоризонт" и попаднах на предаването "Понеделник вечер".
("Понеделник вечер" се излъчва всеки понеделник от 20.05 до 22.00 часа по програма "Хоризонт")
Водещият Иван Русланов каза, че с госта ще говорят за Антарктида и пусна песен.
Песента много ми хареса, но не разбрах нито как се казва, нито кой я изпълнява.
Запомних само част от текста.
Когато се прибрах в нас потърсих това, което помнех от текста, но вместо моята песен намерих новата песен на Кали - "Отначало".

Кали - Отначало | 4K Studio Video, 2023


Текстът ми се стори същия като на песента, която чух, но не можах да я открия.
Разгледах текста на песента на Кали и в дясно видях кой е автора - Ангел Проданов.
Потърсих го в Интернет и установих, че Ангел Проданов е певец, който е участвал в България търси талант, Сезон 9.
Когато написах в Гугъл Ангел Проданов - "Отначало" намерих песента, която чух по БНР "Хоризонт".

ACHO - Отначало (Official Audio)


Песента е ритмична и не спирам да я слушам отново и отново.
Текстът е прекрасен и чудесно си пасва с музиката.
За мен песента на Ангел Проданов - Ачо е по-добра от версията на Кали.
Докато вървях по улицата си пуснах Радио 999 и чух още една страхотна песен.
Автори са Jax Jones и Calum Scott, песента се казва "Whistle" и кърти мивки и плочки.

Jax Jones, Calum Scott - Whistle


Видеото към песента е много забавно и ми пълни душата.
Всички песни на Jax Jones са много готини и танцувални.
Не спирам да слушам и двете песни, които чух по радиото, една след друга.
Дано песните да ви харесат, колкото на мен.

Писмо до Министъра на външните работи на Ислямска република Иран / Письмо министру иностранных дел Исламской Республики Иран / Letter to the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of IranДо Министъра
на външните работи
на Ислямска република ИранУважаеми г-н Амир-Абдолахян,

Казвам се biggeorge и живея в България.
Пиша ви това писмо във връзка със случващото се в Азербайджан.
В последните дни зачестиха случаите на бомбардировки над цивилни арменци в Нагорни Карабах.
Оправданието на Азербайджан за тези действия е провеждането на антитерористична операция и борба с арменски сепаратисти, но това не обяснява защо се убиват мирни граждани, предимно жени и деца.
Конфликтът в Нагорни Карабах продължи повече от 35 години благодарение на пасивността на международната общност.
Сега властите в Баку планират етническо прочистване на Нагорни Карабах.
Но президента Алиев забравя, че извън Азербайджан живеят повече азери, отколкото вътре в страната.
Как ще реагират политиците в Баку, ако някоя от съседните държави реши да изгони азерите от своя територия?
Поведението на министър-председателя на Армения Никол Пашинян е като на чуждестранен агент, назначен от американското посолство в Ереван да управлява арменския народ и изглежда, че той изобщо не се интересува от съдбата на арменците живеещи в Азербайджан.
От друга страна Русия се бие за оцеляването си с украинските неонацисти и няма времето и желанието да въдворява ред в Кавказ.
Затова се обръщам към вас с една молба:
Възможно ли е да напомните на президента Алиев, че Ислямска република Иран спазва правата на азерите на своя територия и че по същия начин Азербайджан трябва спазва правата на арменците на своя територия?
Всички сме хора и заслужаваме човешко отношение.
А да живееш в омраза не е живот, а мъчение.
Надявам се, че с ваша помощ може да се постигне мирно разрешаване на този дългогодишен конфликт.


22.09.2023 г. С уважение:
България biggeorge

----------------------------------------------------------------------------------------------

Министру
иностранных дел
Исламской Республики ИранУважаемый господин Амир-Абдолахян,

Меня зовут biggeorge, я живу в Болгарии.
Пишу Вам это письмо в связи с происходящим в Азербайджане.
В последние дни участились бомбардировки армянского мирного населения в Нагорном Карабахе.
Оправданием этих действий Азербайджана является проведение антитеррористической операции и борьба с армянскими сепаратистами, но это не объясняет, почему гибнут мирные жители, в основном женщины и дети.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится более 35 лет благодаря пассивности международного сообщества.
Теперь власти Баку планируют этническую чистку Нагорного Карабаха.
Но президент Алиев забывает, что за пределами Азербайджана проживает больше азербайджанцев, чем внутри страны.
Как отреагируют политики в Баку, если одна из соседних стран решит изгнать азербайджанцев со своей территории?
Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна похоже на поведение иностранного агента, назначенного американским посольством в Ереване управлять армянским народом, и создается впечатление, что его совершенно не волнует судьба армян, проживающих в Азербайджане. .
С другой стороны, Россия борется за свое выживание с украинскими неонацистами и не имеет ни времени, ни желания наводить порядок на Кавказе.
Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой:
Можно ли напомнить президенту Алиеву, что Исламская Республика Иран уважает права азербайджанцев на своей территории и что точно так же Азербайджан должен уважать права армян на своей территории?
Мы все люди и заслуживаем человеческого обращения.
А жить в ненависти – это не жизнь, а пытка.
Я надеюсь, что с вашей помощью удастся добиться мирного разрешения этого затянувшегося конфликта.


22.09.2023 С почтением:
Болгария biggeorge

----------------------------------------------------------------------------------------------

To the Minister
of foreign affairs
of the Islamic Republic of IranDear Mr. Amir-Abdollahian,

My name is biggeorge and I live in Bulgaria.
I am writing you this letter in connection with what is happening in Azerbaijan.
Bombings of Armenian civilians in Nagorno-Karabakh have become more frequent in recent days.
Azerbaijan's justification for these actions is conducting an anti-terrorist operation and fighting Armenian separatists, but this does not explain why civilians, mostly women and children, are being killed.
The conflict in Nagorno-Karabakh has lasted more than 35 years thanks to the passivity of the international community.
Now the authorities in Baku are planning an ethnic cleansing of Nagorno-Karabakh.
But President Aliyev forgets that there are more Azeris living outside Azerbaijan than inside the country.
How the politicians in Baku will react if one of the neighboring countries decides to expel the Azeris from its territory?
The behavior of the Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, is like that of a foreign agent appointed by the American Embassy in Yerevan to rule over the Armenian people, and it seems that he does not care at all about the fate of Armenians living in Azerbaijan.
On the other hand, Russia is fighting for its survival with the Ukrainian neo-Nazis and does not have time or desire to restore order in the Caucasus.
Therefore, I am turning to you with a request:
Is it possible for you to remind President Aliyev that the Islamic Republic of Iran respects the rights of the Azeris on its territory and that in the same way Azerbaijan must respect the rights of the Armenians on its territory?
We are all human and deserve human treatment.
And living in hatred is not life, but torture.
I hope that with your help a peaceful resolution of this long-standing conflict can be achieved.


22.09.2023 Sincerely:
Bulgaria biggeorge
----------------------------------------------------------------------------------------------

неделя, 24 септември 2023 г.

Етническото прочистване на Нагорни Карабах ли е началото на инвазията на САЩ в Кавказ?

Етническото прочистване на Нагорни Карабах ли е началото на инвазията на САЩ в Кавказ?


Местоположение на Нагорни Карабах в Азербайджан


И преди съм писал за Нагорни Карабах.
Повечето хора дори не са и чували за това място и войната, която се води там.
За незапознатите ето информация за Нагорни Карабах.
Войната в Нагорни Карабах започна преди 35 години и в Уикипедия много добре е описана хронологията на събитията между 1988 г. и 1994 г.
Статията е доста дълга и не искам да я копирам тук.
Който иска може да я прочете цялата - Нагорнокарабахски конфликт.
Има и доста статии писани по този въпрос:
Нагорни Карабах: предисторията на конфликта между Армения и Азербайджан
От всичко написано най-важно ми се струва изказването на азербайджанския журналист Елмар Хюсейнов:
"Ние загубихме войната за това, защото воювахме не за своя земя. Нашите бежанци не желаят да се връщат за това, защото това не е тяхна земя…".
Основателят и главен редактор на опозиционния вестник "Монитор" Елмар Хюсейнов е убит в дома си на 2 март 2005 година.
Това не е единственото убийство на журналист в Азербайджан.
Десетки азербайджански журналисти са осъдени на затвор за журналистически разследвания, разобличаващи корупцията на управляващия елит в Баку.
”Азербайджанската перачница” или как един режим краде от народа си, за да живее охолно
С парите от азерския нефт и газ управляващите в Азербайджан фалшифицират изборите и подкупват западните си "партньори".
Затова и ЕС, и САЩ не реагират по никакъв начин на случващото се в Нагорни Карабах.


Нагорни Карабах след войната от 2020 г.


А какво се случва всъщност?
След победата във войната от 2020 г. Азербайджан успя да си върне голяма част от окупираните от Армения територии в и около Нагорни Карабах.
И въпреки че между 1994 г. и 2020 г. Армения искаше да върне тези територии по мирен път, азерите избраха пътя на войната.
За победата на Азербайджан основен принос имат Турция и САЩ.
Целта на Турция е да се сдобие със сухопътна връзка с Азербайджан, през която да се транспортират нефт, газ и стоки от Централна Азия заобикаляйки Русия и Иран.
Целта на САЩ е да откъснат Грузия, Армения и Азербайджан от руската сфера на влияние.
По-далечната цел на американците е всички държави, бивши членки на СССР, да станат част от НАТО - Молдова, Украйна, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргистан и Туркменистан.
А ако Лукашенко падне от власт, тогава и Беларус ще стане част от "колективния Запад".
Така Русия ще бъде заобградена от натовски държави и с лекота ще бъде унищожена от САЩ и "коалицията на желаещите" да участват в разпределянето на руските ресурси.
More on “Divided Russia” Maps and Xenophobic Nationalist Views
Азербайджан следва собствените си интереси - да прочисти държавата от арменци и ако може да унищожи Армения и арменския народ с цел да съедини територията си с тази на Турция.
От друга страна поведението на министър-председателя на Армения Никол Пашинян е като на чуждестранен агент, назначен от американското посолство в Ереван да управлява арменския народ и изглежда, че той изобщо не се интересува от съдбата на арменците живеещи в Азербайджан.
И така логично стигаме до днешните събития.
На 19 септември 2023 г. Азербайджан започна специална военна операция в Нагорни Карабах с цел прочистване на района от арменски сепаратисти и прогонване на цялото арменско население.
Огънят в Нагорни Карабах е прекратен. Какво следва?
Тук искам да припомня, че на 24 февруари 2022 г. и Русия започна специална военна операция, но колективния Запад беше против това, докато сега страните-членки на НАТО и думичка не казват за случващото се в Азербайджан.
Властите в Нагорни Карабах спряха огъня и се предадоха
Твърденията на Баку, че се бие срещу арменски военни части не обясняват защо по време на така наречената "антитерористична операция" се убиват жени и деца.
Сепаратистите от Нагорни Карабах: Най-малко 200 са убити, ранените са 400
Днес 120 хиляди арменци се готвят да напуснат Нагорни Карабах.
Нагорни Карабах: Етническите арменци ще напуснат отцепническия регион
Етническите арменци в Нагорни Карабах ще заминат за Армения, защото не искат да живеят като част от Азербайджан и се опасяват от етническо прочистване.
Това заяви пред Ройтерс ръководството на отцепническия регион.
Арменците в Нагорни Карабах, територия, която е международно призната като част от Азербайджан, но останала извън контрола на Баку след разпада на Съветския съюз, бяха принудени да се съгласят на спиране на огъня на 20 септември след светкавична 24-часова операция на много по-голямата от арменските сили азербайджанска армия.
Азербайджан казва, че ще гарантира правата на арменците и ще интегрира анклава, но ръководството на арменците в Нагорни Карабах каза пред Ройтерс, че те ще напуснат района.
Азербайджан нееднократно е отричал всякакво намерение да им навреди.
"Нашите хора не искат да живеят като част от Азербайджан. 99,9 процента предпочитат да заминат за нашите исторически земи", каза Давид Бабаян, съветник на Самвел Шахраманян, президента на самопровъзгласилата се република Арцах.

Защо на Азербайджан му е позволено да провежда етническо прочистване на арменците в Нагорни Карабах, а на Сърбия не й беше позволено да проведе етническо прочистване на албанците в Косово?!?
Защо на Михаил Саакашвили му беше позволено през 2008 г. да бомбардира мирните жители на Южна Осетия?
Защо на украинците им беше позволено 8 години да бомбардират мирните жители на Донбас?
Защо на руснаците не им е позволено да се съпротивляват на геноцида на Запада срещу Русия?

И още един въпрос:
Защо ЕС, ОССЕ и ООН не реагират на събитията в Нагорни Карабах?
Може би защото тези организации са под американски контрол, а случващото се в Азербайджан е в интерес на САЩ.
След като Илхам Алиев прогони арменците от територията на Азербайджан няма да има никакво правно основания руски миротворци да присъстват в този регион.
По същият начин руските военни части ще трябва да напуснат базата си в Армения и мястото им ще бъде заето от американски военни части.
После остава да прогонят руснаците от Абхазия и Южна Осетия и целият пояс на юг от Кавказ ще се превърне в американска зона на влияние - Грузия, Армения, Азербайджан.
Ако трите държави се присъединят към НАТО с един куршум ще бъдат убити два заека - Русия и Иран.

За много анализатори случващото се в Азербайджан е логичен край на войната в Нагорни Карабах.
Но дали настина е така?
Нагорни Карабах: край на войната или начало на нова?
Дори и Азербайджан да си реши проблемите с Армения и повече да няма война между тях, на кавказките народи ще им предстои една по-голяма война - срещу Русия.
Така Русия ще бъде атакувана от две страни - от Украйна и от Грузия, Армения и Азербайджан от Кавказ.
Но това не е всичко.
В Централна Азия тлее напрежение между Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан заради граничните спорове във Ферганска котловина.
Таджикските и киргизките граничари си размениха огън в три отделни инцидента на 14 септември, при което загинаха най-малко двама души.
Ескалацията на сила между Таджикистан и Киргизстан (и двете страни са членки на контролираната от Русия Организация на договора за колективна сигурност, ОДКС), идва по едно и също време с подновената агресия от страна на Азербайджан срещу държавата-членка на ОДКС Армения.
Институтът за войната: ВСУ принуждава руската армия да се изтегля от Източна Украйна
Много лесно е проблемите между трите държави да бъдат обяснени с руското влияние в региона и агресията по между им да бъде пренасочена към големия им съсед, с когото те нямат обща граница.
За да се реализира този американски план към антируската коалиция трябва да бъде привлечен и Казахстан.
Тогава Русия ще бъде атакувана от три страни, с надеждата да бъде унищожена веднъж завинаги.
А ако и НАТО се включи в атаката срещу Русия, тогава победата е сигурна.
Поне така си мислят в Пентагона и Белия дом.
Остава да видим как ще реагират на всичко това Китай, Иран и Индия?


Разделена РусияКакво е мястото на България в американската схема?
Плановете на САЩ за България са прости - пълно унищожение на българския народ и заличаване на страната от картата на света.
Тази цел може да бъде постигната лесно като държавата бъде въвлечена във война с Русия, а на фронта в Украйна бъдат изпратени милиони българи.
Затова за посланик в България беше избран Кенет Мертен - "Чукът" на Държавния департамент, който да смаже съпротивата срещу въвличането на България във войната на САЩ срещу Русия и да разплаче българските майки като избие синовете им.


Кенет Мертен

понеделник, 18 септември 2023 г.

Бойкот на украинските стоки в България!

Бойкот на украинските стоки в България!Не на безмитния внос от Украйна!


Народното събрание прие решение за отмяна на забраната за внос на украинско зърно след 15 септември.
Това стана с гласовете на 124 народни представители от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.
"България не подкрепя продължаването след 15 септември 2023 г. на извънредната мярка за забрана за внос в България, Полша, Унгария, Румъния и Словакия на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украйна", се посочва в решението на Народното събрание.
Парламентът отмени забраната за внос на зърно от Украйна
В резултат на това зърнопроизводителите обявиха, че започват протестни действия от 18 септември, като се заканиха с блокада на София на 19 септември.
Премиерът: Протестът на зърнопроизводителите придобива политически характер
После Денков каза, че зърнопроизводителите са терористи.
Денков за зърнопроизводителите: Аз с терористи не преговарям
Днес, 18.09.2023 г., зърнопроизводители, животновъди и други селскостопански работници блокираха пътища.
От своя страна Денков каза, че исканията им са или изпълнени, или невъзможни
Очевидно е, че протестиращите и управляващите няма да постигнат съгласие по много от поставените въпроси.
Зърнопроизводители блокираха пътища. Денков каза, че исканията им са или изпълнени, или невъзможни


Спрете геноцида над земеделието!


Затова си зададох следния въпрос
По какъв начин обикновените граждани можем да подкрепим българските селскостопански производители в протеста им срещу заливането на българския пазар с некачествени украински стоки?
Има начин!
Трябва да бойкотираме всички стоки произведени в Украйна, които се разпространяват в търговската мрежа в България.
Никой разумен български гражданин не трябва да купува украинските стоки, защото така финансираме войната на Украйна срещу собствените й граждани.
Страната на произход е написана на опаковката.
Гледайте внимателно какво купувате още докато го вземата от рафта в магазина и ако е с украински произход - не го купувайте.
Можете да снимате украинските стоки и да публикувате снимките в коментар под тази статия.
Така всички ще знаем кои стоки да избягваме да купуваме.
Още докато пишех тази статия се сетих за три стоки, за които знам, че са с украински произход;
- халва "Золотой век".
- бонбони "Рошен".
- вафли "Рошен".
Със сигурност има и още.
Щом правителството не желае да се съобрази с изискванията на българските селскостопански производители тогава ние, обикновените граждани, обявяваме бойкот на украинските стоки в България!

Бойкот на украинските стоки в България!


П.п.: Поздрав за управляващите от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС:

вторник, 5 септември 2023 г.

събота, 26 август 2023 г.

Земетресения в Ямболско подредени по хронологичен ред

Земетресения в Ямболско подредени по хронологичен ред


През изминалата седмица се случиха редица земетресения в Ямболско.
Серия от трусове в Ямболско
Искам да припомня, че на 13 август 2001 г. в Ямбол имаше земетресение с магнитуд 4.3.
Затова е много важно да отбелязваме какво се случва под краката ни.
Възможно е серията от земетресения от 2023 г. да са предвестник на по-голямо земетресение в региона.
Поради тази причина направих списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред.

Легенда:
EET - източноевропейско време (София)
Lat/Latitude - географска ширина
Lon/Longitude - географска дължина

Списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред:
Час/дата: 18:36 EET 22-08-2023 Магнитуд: 3.5 Lat: 42.55°N Lon: 26.50°E Дълбочина: 15.0 km

Час/дата: 18:41 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.52°N Lon: 26.40°E Дълбочина: 14.6 km

Час/дата: 19:21 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.3 Lat: 42.54°N Lon: 26.46°E Дълбочина: 13.8 km

Час/дата: 07:46 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.56°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 15.0 km

Час/дата: 22:57 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.51°N Lon: 26.55°E Дълбочина: 9.0 km

Час/дата: 10:11 EET 25-08-2023 Магнитуд: 3.0 Lat: 42.54°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 14.0 km

Час/дата: 10:22 EET 25-08-2023 Магнитуд: 2.9 Lat: 42.48°N Lon: 26.48°E Дълбочина: 15.6 km

Час/дата: 16:19 EET 01-09-2023 Магнитуд: 3.0 Lat: 42.54°N Lon: 26.47°E Дълбочина: 16.0 km
------------------------------------------------------------------------
Източник: НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология

петък, 18 август 2023 г.

Атака на неонацисти срещу Паметника на Съветската армия в София

Атака на неонацисти срещу Паметника на Съветската армия в София
Започна ли гражданската война в България?


Разрушенията и надписите върху Паметника на съветската армия останали след атаката на българските неонацисти.


Вчера вечерта на 17 август 2023 г., 30 маскирани са нападнали привържениците на "Възраждане" събрали се в палатковия лагер пред Паметника на Съветската армия.
Нападение срещу Паметника на Съветската армия, четирима души са задържани (СНИМКИ)
Четирима души са задържани заради това, че са хвърляли димки и са нанесли щети по Паметника на Съветската армия в София.
Това съобщиха от МВР.
Сигналът е подаден около 23:45 часа снощи.
"Незабавно са насочени екипи на полицията за изясняване на ситуацията. На място е установена жена, пострадала след напръскване със спрей, чиято дамска чанта била открадната, констатирани са и щети по монумента. В резултат на предприетите бързи полицейски действия са задържани четирима мъже, привърженици на столичен футболен отбор - на 26, 33 и двама на 29 години, единият от които криминално проявен. По случая са образувани досъдебни производства за кражба и хулиганство", съобщиха по-късно от пресцентъра на МВР.
В социалните мрежи бяха разпространени кадри на футболни фенове, които нападат палатковия лагер пред паметника, палят димки и чупят плоча от монумента.
Според очевидци присъствали на мястото хора от палатковия лагер са били ранени, след като са били замервани с бутилки.
След атаката на място са отишли и политици като Мая Манолова и бившият вътрешен министър Румен Петков, съобщава NOVA.
Мая Манолова нарече атакуващите "шпиц-команда" в изявление във Фейсбук.
Румен Петков допълни, че е имало "ясна политическа задача".
Нападение срещу палатковия лагер пред МОЧА, фенове на Левски: Демонтаж!
Част от надписа е бил счупен с чукове.
Според очевидци, нападателите са били около 20-30 души, а между тях и палатките е имало димна завеса.
По неофициална информация извършителите са били фенове на Левски.
Преди дни областният управител на област София Вяра Тодева възложи спешното изработване на плана за безопасността на паметника, известен като МОЧА.
Той е във връзка със заповедта на главния архитект на Столичната община, както и с протокол за оглед, изпратен от кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков, в който е констатирано предаварийно състояние на елементи от обекта.
Изпратено бе и предписание за поставяне на строителна ограда при паметника.
С решение на Министерския съвет от 2 август бе променен статутът на Мемориален комплекс „Паметник на Съветската армия" в Княжеската градина в София от имот публична държавна собственост на имот частна държавна собственост.
Това означава, че имотът е в управление именно на областния управител Вяра Тодева.
Демонтират "опасни елементи" от МОЧА. И палатките на протеста
На 9 август от „Левицата!“ направиха палатков лагер срещу премахването на Паметника на Съветската армия.
На следващия ден към тях се присъединиха и представители на „БСП за България“ и на „Възраждане“.Разрушенията върху Паметника на съветската армия останали след атаката на българските неонацисти.


Като на война: Нова атака по Паметника на Съветската армия, има арестувани ВИДЕО
Това, което се случи снощи много ми напомня на нападението на украинските неонацисти срещу палатковия лагер на Куликово поле на 2 май 2014 г. в Одеса.
За тези, които не знаят какво се случи в Одеса на 2 май 2014 г. ето една статия:
“Уроци по клане” – одеските ужаси от 2 май
Съдейки по реакциите на българските политици след случилото се снощи, те имат огромното желание пред Паметника на съветската армия в София да има убити хора, както в Украйна избиваха невинни граждани.
Разделението на обществото го правят самите политици и пропагандните медии, които ги обслужват.


Палатковият лагер на "Левицата", "БСП за България" и "Възраждане" и Паметника на съветската армия зад него.


Фандъкова: Палатките пред МОЧА са незаконни!
Според кмета на София Йорданка Фандъкова палатките пред паметника в Княжеската градина са незаконни.
Тя призова лидерите на партиите, които стоят зад поставянето им, да спазват закона, който забранява протести след 22 часа.
"За съжаление, някои политици използват преместването на Паметника на съветската армия за пиар ефект във връзка с местните избори.
Всъщност, организаторите, лидерите на политическите партии, които стоят пред паметниците, носят отговорност за живота и здравето на хората, които водят да стоят по цяла нощ. Това, което мен ме притеснява, наистина, е да не пострадат в тези политически битки, да не пострадат хора", заяви тя, цитирана от БНР.
Обезопасяването на паметника е отговорност на Областната управа на град София, посочи столичният кмет.
Фандъкова е подписала доклад, с който да започне процедурата за подготвяне на задание за архитектурен конкурс за Княжеската градина.
Целта е да се съберат предложения как да бъде оформено пространството на мястото на паметника на Съветската армия след неговото преместване.Палатковият лагер пред Паметника на съветската армия


Тук искам да разобличим още една лъжа на управляващите неонацисти.
Няма как един паметник изграден от мрамор и бетон да бъде преместен.
Той може само да бъде разрушен.
Това, което може да се премести в Музея на социалистическото изкуство са скулптурите, които украсяват Паметника на съветската армия в София.
Всичко друго ще бъде разрушено с багери.

Въпросите, който си задавам са следните:
Какво е следващото изградено по времето на социализма, което ще бъде разрушено - паметника на Съветската армия в Пловдив (известен с името Альоша) или паметника на Бузлуджа?
А защо да не съборим и паметника на свободата на Шипка?

Нали ще променяме националния празник от 3 март на 24 май, този паметник вече няма да ни трябва.
А защо да не съборим и паметника на Васил Левски в София?
Васил Левски е умрял твърде отдавна, паметник не му трябва.
А защо да не съборим и паметника на Христо Ботев във Враца?
Христо Ботев е една "дребна и незначителна личност" в българската история и няма нужда да има паметник посветен на него.
А на мястото на всички съборени паметници можем да изградим паметници на американската армия-освободителка, за да бъдем в крак с времето.


17 юни 2011: Скулптури на паметника на Съветската армия, оцветени като американски комикс герои от българска група анонимни активисти "Destructive Creation".


Само че по времето на социализма са били изградени и градове като Димитровград, цели квартали като Люлин и Младост в София и в цялата страна.
А защо да не съборим всичко построено по времето на социализма?
Така няма да остане никакъв спомен, че е имало диктатура в България между 1944 г. и 1989 г..
А какво ще правим с хората родени по времето на социализма?
Дали не трябва да се отървем и от тях?

Ако питаме българските управляващи политици това е единственото решение на проблема с тъмното им комунистическо минало.
Като умрат всички, които помнят комунизма няма да има кой да припомня на българските политици, че са били членове на БКП и агенти на ДС.
Ето така се пренаписва историята - с убийства на хора и разрушаване на граденото с десетилетия.
Така най-накрая ще се сбъдне желанието на българските неонацисти България да се превърне във втора Украйна.
За финал нека да приключим тази статия с популярния лозунг: "Слава на Украйна, слава на нацизма!".


Новото знаме на неонацистка Украйна


Истините и лъжите около случая с тримата българи във Великобритания, "шпионирали за Русия"

Истините и лъжите около случая с тримата българи във Великобритания, "шпионирали за Русия"От ляво на дясно: Орлин Русев, Катрин Иванова и Бисер Джамбазов


В последно време е много трудно да разбереш кое е истина и кое е лъжа, докато гледаш телевизия или слушаш радио.
А ако четеш новини в Интернет там няма истини, а само лъжи.
Например около убийството на Алексей Петров на 16 август 2023 г. часове наред медиите даваха противоречаща си информация дали жената, която е била простреляна е жива или мъртва, дали е в медикаментозна кома или е в съзнание, дали Алексей Петров е имал или е нямал охрана и т.н.
Преди няколко дни статия в британската медия BBC разказа как трима българи са били арестувани през февруари 2023 г. и че са заподозряни, че са шпионирали в полза на Русия.
Suspected spies for Russia held in major UK security investigation
После статията беше препечатана и в други британски медии.
Three Bulgarians suspected of spying for Russia charged in UK
Веднага българските медии оповестиха, че Христо Грозев е подал сигнал до британските власти и така се е стигнало до ареста.
После Христо Грозев отрече да е подавал сигнал до британските власти.
Христо Грозев отрече да е подавал сигнал срещу задържаните българи в Лондон
След това негов "колега-журналист" Йордан Цалов от пропагандния сайт "Белингкат” каза следното:
“Доколкото разбрахме британските служби са започнали работа по случая, преди Грозев да подаде този сигнал. Отделно, това, което господин Грозев е подал, е обект на разследване не само от британските служби, но и от българската прокуратура, която има започнато досъдебно производство срещу тези българи”, заяви обаче тази сутрин пред Нова телевизия сътрудник на Грозев в сайта “Белингкат” Йордан Цалов.

Т.е. Христо Грозев е подал сигнали и до британските служби, и до българската прокуратура, което той отрича.
Имаме три версии за едно и също събитие.
Христо Грозев не е подавал сигнал срещу тримата българи, обвинени в руски шпионаж във Великобритания
В крайна сметка не е ясно дали така наречения "разследващ журналист" Христо Грозев е подавал сигнали до британските служби и до българската прокуратура.


Защо Русия издирва Христо Грозев?
Какви престъпления е извършил в Руската федерация?
Престъпник ли е Христо Грозев?
Мишена на Путин ли е Христо Грозев?


БНТ пък публикува новината, че един от задържаните, Орлин Русев, е поръчвал на българи да следят движенията и действията на Грозев, когато е бил в България.
Един от задържаните за шпионаж българи - разследван, че е поръчвал да бъде следен Христо Грозев
По разследването в България срещу тримата българи, задържани във Великобритания по подозрения в шпионаж в полза на Русия, е присъединен сигнал от разследващия журналист Христо Грозев, подаден в началото на януари, предаде БНТ, като се позова на информация от свои източници.
Това се е случило, след като са събрани данни, че Орлин Русев, който е сред обвинените, е поръчвал на българи да следят движенията и действията на Грозев, когато е бил в България.
От Софийската градска прокуратура съобщиха, че още през месец март са започнали разследване по глава Първа от НК за шпионаж.
То се провежда съвместно с ДАНС и поради това, че информацията в него е класифицирана не може да се даде повече информация.
Христо Грозев беше обявен от Русия за издирване в края на миналата година по обвинение, че е чуждестранен агент.
Руските власти твърдят, че Грозев "е разпространил, включително с помощта на съвременни информационни технологии, недостоверна информация за решенията, взети от държавните органи и техните политики, участвал е в създаването на материали за неограничен брой чуждестранни агенти, както и за чуждестранна неправителствена организация, чиято дейност е признати за нежелана на територията на Руската федерация".

После по медиите започна да се спекулира дали тримата задържани българи са на свобода или са в ареста.
Според някои медии те вече са се озовали в затвора, където обикновено се отива след съдебен процес и осъдителна присъда.
При задържане от полицията се озоваваш в ареста.
В оригиналната статия на BBC пише, че тримата задържани българи са арестувани през февруари и все още са арестувани.
Някои от българските медии твърдят, че те са били освободени под гаранция и все още са на свобода.
Други български медии твърдят, че те са били освободени под гаранция и впоследствие са били повторно задържани след публикациите във Великобритания по случая.
Не е ясно дали тримата задържани българи са все още в ареста или са на свобода, само британските власти знаят.
И понеже няма достоверна информация БНТ започнаха да цитират съседите на задържаните българи.
Специално: Пред БНТ говори съсед на задържаните за шпионаж българи във Великобритания

Освен тези лъжи по медиите се завъртя и информация, че задържаните българи за шпионаж са се представяли за журналисти от американски телевизионни канали.
Задържаните българи за шпионаж са се представяли за журналисти от американски ТВ канали
Цитирам медийната публикация, в която има само спекулации:
От публикация в „Таймс“, цитирана от bTV, става ясно, че българите са използвали фалшиви прескарти и брандирани дрехи за извършване на операции по наблюдение. Смята се, че българите са се представяли за журналисти от американски телевизионни канали.
„Дейли Телеграф“ пък пише, че заподозрените за шпионаж в полза на Русия са се срещали в къща, разположена близо до една от военните авиобази около Лондон. Един от съседите на въпросната къща разказва пред вестника, че Бисер Джамбазов се е опитал да монтира огромна сателитна чиния отстрани на къщата.

Новина тип "една жена каза" не е новина, а пропаганда и лъжи.

Твърдението, че Бисер Джамбазов, Катрин Иванова и Орлин Русев са руски шпиони е медийна спекулация на британските пропагандни канали и не почива на реални факти.
Тримата са задържани, защото в домовете им са открити 19 фалшиви паспорта от близо 10 държави и средства за изработка на фалшиви документи за самоличност.
Документите включват паспорти, лични карти и други документи за Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватска, Словения, Гърция и Чехия.
На тримата са били повдигнати обвинения за престъпление по Закона за документите за самоличност.
Тримата обвиняеми трябва да бъдат изправени пред съда в Олд Бейли в Лондон през януари 2024 г.
Те все още не са се оправдали по обвиненията.
Обвиненията срещу тях са много конкретни, отнасят се само до притежание и изработване на фалшиви документи за самоличност.
Тези обвинения обаче изискват доказване в съда, за да има осъдителна присъда.
Медийните спекулации, че Бисер Джамбазов, Катрин Иванова и Орлин Русев са руски шпиони е оперативна разработка на МИ-5 и е част от кампанията насочена срещу Русия.
Тази кампания започна още с убийството на Александър Литвиненко през 2006 г.
Бившият офицер от руското разузнаване беше убит в Лондон с радиоактивен полоний-210.
Тогава британските власти твърдяха, че убийците му са агенти, работещи за руската държава.
После през 2018 г. неизвестни извършители се опитаха да убият бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри, Уилтшир, използвайки смъртоносния нервнопаралитичен агент "Новичок".
Двойката, както и разследващия детектив Ник Бейли, са били лекувани в болница и е можело да умрат.
По-късно същата година местната жена Доун Стърджис - която не беше свързана със Скрипал - почина, след като беше изложена на нервнопаралитичното вещество, което беше оставено в Уилтшър в бутилка от парфюм.
Британските власти твърдят, че всичко това е извършено от руски оперативни агенти.
Никой обаче не може да обясни защо хора отровени със смъртоносния токсин "новичок" не умират впоследствие.
Също така не е ясно дали починалите след отравяне с "новичок" наистина са умрели от него.
Твърди се, че Алексей Навални също е бил отровен с "новичок", но доказателства за това няма.
По-малко от капка дъжд. Какво е Новичок и колко е нужно, за да те убие?
В България също имаше отровен с "новичок" - оръжейния търговец Емилиян Гебрев и колегите му.
Новичок ли е използван срещу Гебрев? Защо България не търси помощ от ОЗХО за този въпрос
Това "покушение" не беше потвърдено и разследването не доказа "руска връзка".
Но други въпроси остават без отговор:
Как Емилиян Гебрев е станал оръжеен търговец и кой му е позволил да търгува с оръжия?
За кого работи Емилиян Гебрев, че има политически и институционален чадър над него?Емилиян Гебрев


Каква е целта на специалната операция за залавяне на руски шпиони във Великобритания?
Целта на тази операция на британските контраразузнавателни служби е да изплаши истинските руски шпиони във Великобритания и да ги накара да се саморазкрият в паниката си.
Участието на псевдожурналиста Христо Грозев в цялата акция го разобличава като агент на британските и американските служби.
Съдействието, което британските медии оказват на специалните служби на Великобритания подсказва, че те вече не са свободни и независими медии, а пропагандни канали на управляващите британски политици.
Крайната цел на този "лов на шпиони" във Великобритания е насаждане на омраза към Русия и затвърждаване на военната и политическа подкрепа на британците към Украйна.
Най-жалкото е, че българската държава в лицето на Министерство на външните работи не прави нищо, за да измъкне българите от ареста или поне да им осигури адвокати.
Всички си спомняме какво стана с българските медици в Либия, които години наред бяха затворени, въпреки че бяха невинни.
В началото, когато ги арестуваха през 1999 г. Министерство на външните работи пак не направи нищо по въпроса, а Иван Костов дори предположи, че може да са виновни.
Сега с оглед на международната обстановка най-добрата стратегия на българските власти е "политиката на снишаване" и изоставяне на сънародниците ни изпаднали в беда.
За съжаление никога няма да разберем каква е истината за тримата българи във Великобритания, "шпионирали за Русия".
Изводът от всичко, което цитирах дотук е, че няма как човек да има доверие на медиите, ако те непрекъснато лъжат.
Няма да припомням историята за лъжливото овчарче, всички я знаем много добре.


Лъжливото овчарче от Банкя