biggeorge Lyrics

понеделник, 29 май 2017 г.

Алкохолна зависимост (алкохолизъм)

Алкохолна зависимост (алкохолизъм)


1. Какво означава алкохолна зависимост?

Синдромът на алкохолна зависимост е съчетание от телесни, поведенчески и мисловни разстройства, при които употребата на спиртни напитки придобива много по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са имали по-висока стойност.
Няколко са основните характеристики на заболяването:
- влечение (нарича се още психическа зависимост) да се приема алкохол, за да се промени съзнанието, психическото или физическо състояние на човека;
- толеранс - промяна в поносимостта на организма, която се изразява в необходимост от приемане на все по-големи количества до определен етап (повишаване на толеранса), след което ефекта на опиянение се постига от приемането на по-малко количество алкохол;
- абстинентен синдром - физически и психичен дискомфорт при липса на алкохол в организма;
- телесни увреждания - предизвикани от дългогодишната злоупотреба;
- нарушение в социалното функциониране - проблеми в семейството, загуба на приятелска среда, работно място и др.

2. Какви са типовете поведение на пиене?

- употреба - приемането на неголямо количество алкохол в непродължителен период от време. Приемът е мотивиран от любопитство, опит за подражание, за забавление или по традиция в съответствие със съществуващите обичаи, за по-добро настроение и компания;
- злоупотреба - приемането на алкохол е в такава степен, че това се отразява сериозно на здравето и социалното функциониране;
- зависимост - психично и физическо състояние на "вътрешна принуда" да се приема алкохол, за да се изпита неговото физическо и психическо въздействие, в много случаи, за да се избегне дискомфорта, предизвикан от липсата му в организма.

3. Какви признаците на алкохолна зависимост?

За алкохолна зависимост се говори, когато три или повече от следните симптоми са били налице по някое време през последните 12 месеца:
- силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приема алкохол;
- нарушена способност за контрол върху приема на спиртни напитки по отношение на началото, края или количеството на употреба;
- приемане на алкохол с цел да се облекчат абстинентните явления и със знанието, че това (приемането на алкохол) помага;
- физиологично състояние на абстиненция;
- повишен толеранс, изразен в потребност да се приемат по-високи дози, за да се постигне желания ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози;
- стесняване на личния репертоар от начини на употреба на алкохол. Например - тенденция да се пие по един и същи начин, по едно и също време, без съобразяване със социалните норми за приемливо пиене;
- прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия или интереси за сметка на употребата на алкохол;
- продължаване на употребата на алкохол, въпреки очевидните вредни последици (телесни, психични, социални).

4. Какви са симптомите на абстиненция?

Налице са група от симптоми с различна тежест и различно съчетание помежду си.
Появяват се след пълно спиране или рязко намаляване приема на алкохол, употребяван редовно във високи дози за дълъг период от време.
Началото и протичането на абстинентното състояние е ограничено във времето и в значителна степен зависи от качеството и количеството на приеманите спиртни напитки.

Проявява се с две групи симптоми:
- психични - тревожност, депресия, страх, раздразнителност, напрегнатост и непреодолимо желание да се приема алкохол с ясното съзнание, че това ще облекчи страданията;
- телесни - стягане в сърдечната област, ускорена сърдечна дейност, повишено кръвно налягане, треперене на ръцете, устните, клепачите, студена пот по лицето и тялото.
Клиничните наблюдения показват, че абстинентния синдром се появява 8-10 години след началото на злоупотребата при мъжете и след 4-5 години при жените и по-младите хора.
Абстинентното състояние може да бъде усложнено от появата на гърчове (епилептични припадъци) или делир (състояние на нарушение яснотата на съзнанието, дезориентация, психични симптоми).

5. Какви са усложненията на алкохолната зависимост?

Алкохолът е клетъчна отрова.
Поради добрата си разтворимост, прониква през всички клетъчни мембрани и оказва вредното си въздействие.
При синдрома на зависимост и хронична алкохолна интоксикация се наблюдават токсични изменения в почти всички вътрешни органи и мозъка, може да се "отключи" психично заболяване или епилепсия.

В резултат на алкохолна злоупотреба могат да се наблюдават следните органни нарушения:
- нарушения в съзнанието;
- внезапна смърт - включително и от злополука и удавяне;
- чернодробни заболявания;
- чернодробна цироза;
- панкреатит;
- периферна невропатия;
- застойна сърдечна недостатъчност;
- импотенция при мъжете, менструални разстройства при жени;
- деменция;
- фетален алкохолен синдром - при бебета на майки алкохолички;

Тежката алкохолна злоупотреба води до повишен риск от различни ракови заболявания – на черния дроб, хранопровода (особено в съчетание с тютюнопушене), ларинкс, фаринкс.
Води до алкохолна чернодробна цироза с развитие на варици на хранопровода в декомпенсирания стадий и опасност от масивен, животозастрашаващ кръвоизлив.
Налице е снижен имунитет и риск от развитие на възпалителни заболявания – пневмонии и др.

Освен изброените органни нарушения са налице и множество социални проблеми:
- загуба на работа;
- развод;
- загуба на приятели;
- загуба на жилище и семейство;
- нарушения в паметта;
- престъпно поведение.

6. Какви са причините за развитие на алкохолна зависимост?

В редица изследвания е доказано, че синдромът на алкохолна зависимост и проблемното пиене се срещат четири пъти по-често у лица, при които родителите са алкохолици.
Предразполагащ фактор за това е генетично повишената активност на ензима, отговарящ за разграждането на алкохола в организма.
Така лицата, които са наследствено обременени имат повишена поносимост към приемането на спиртни напитки и с това се увеличава рискът за създаване на зависимост.
От значение са също и чисто психологични фактори, свързани с качествата на личността.
Приемането на алкохол може да се свърже с чувството за малоценност, повишена самовзискателност, тревожност, емоционална неустойчивост.
Специална група предразполагащи фактори са и някои разстройства в детско-юношеска възраст като неустойчивост на вниманието и хиперактивност, поведенчески разстройства и др.
Към злоупотреба с алкохол са предразположени и повечето хора с психични разстройства и психологични проблеми, като в тези случаи началото на злоупотребата се свързва с "успокояващите" му свойства и еуфоризиращ ефект.

7. Каква е честота и прогнозата на алкохолната зависимост?

В България около 25% от цялото население може да бъде отнесено към групата на лицата, които пият по-рядко от един път в месеца и не се напиват, около 15% е групата на злоупотребяващите със спиртни напитки.
От синдром на алкохолна зависимост страдат около 2,5%.
От всички, които употребяват алкохол около 5% стават зависими.
Съотношението мъже:жени е приблизително 6:1 , като най-много злоупотребяващи има във възрастта 25-35г., а алкохолно болни 35-45г.
През последните 25-30 години бързо нараства злоупотребата със спиртни напитки сред жените и децата.
Прогнозата е лоша.
Няма зависим от алкохол, който да е успял да се върне към контролирано, "нормално" пиене.
Около 35% от лекуваните успяват да прекратят приемането на спиртни напитки дори повече от 10 години.
При консумация на алкохол, дори след толкова дълъг интервал на въздържание отново загубват контрола върху приеманите количества и се "връщат" към синдрома на зависимост.

8. Какво е лечението на алкохолната зависимост?

Лечението е комплексно, съчетава медикаментозна терапия, психотерапия и социални дейности.
Медикаментозната терапия включва различни групи от лекарства, съобразно етапа на лечение.
Първа стъпка на терапията е дезинтоксикацията, т.е очистване на организма от алкохола и облекчаване симптомите на дискомфорт, съпътстващи абстиненцията.
В следващите етапи се лекуват усложненията.
Една форма на лечение, която все по-рядко се използува е с медикаменти, които намаляват поносимостта на организма към алкохол.
При тяхното приемане, след консумация на алкохол се получават тежки реакции със стягане в сърдечната област и главата, повишаване на артериалното налягане, зачервяване на лицето, силен страх от настъпваща смърт.
Поради тежките странични ефекти и рисковете за живота на пациента, те губят своята популярност и приложение.
Няма лекарствено средство, което да намали желанието за пиене и чувството на вътрешна принуда.
Това се постига с дългогодишна психотерапия, първоначално индивидуална и/или фамилна подкрепяща терапия.
За дългосрочно въздържание особено ефикасна форма е груповата психотерапия в клубове на анонимни алкохолици.
Най-успешна стратегия е профилактиката и повишената отговорност на обществото към бъдещото поколение.
----------------------------------------------------------------------------------
Източник: Алкохолна зависимост (алкохолизъм)

неделя, 28 май 2017 г.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България


1. Биография

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в гр. Калофер.
Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи.
Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е принуден да емигрира в Румъния.
Работи в печатницата на Димитър Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и "Дунавска зора".
По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869), редактор на в. "Дума на българските емигранти" (Браила, 1871).
През 1872 г. се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. "Свобода" и "Независимост".
Издава сатиричния вестник "Будилник" (1873).
След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган - в. "Знаме" (1874-1875).
След обявяването на Априлското въстание издава в. "Нова България" (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и слиза на брега на Козлодуй.
Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит - 02.06.1876 г.
Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ.
Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

2. Денят на Ботев

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества ежегодно в България в деня на смъртта на Христо Ботев (2 юни 1876 г.).
За първи път се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 г.
Официално се чества от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола (Околчица) присъстват Ботеви четници.
На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна.

А вие ще отдадете ли почит на 2 юни?

четвъртък, 25 май 2017 г.

Двайсет и пет френски порнозвезди

Двайсет и пет френски порнозвезди


1. Alyson Ray

2. Angelique Morgan

3. Bamboo

4. Brigitte Lahaie

5. Cara Fawn

6. Cecilia Vega

7. Clara Morgane

8. Coralie Trinh Thi

9. Cynthia Lavigne

10. Dany Verissimo

11. Dolly Golden

12. Eliska Cross

13. Estelle Desanges

14. Jade Laroche

15. Judy Minx

16. Katsuni

17. Lolo Ferrari

18. Marilyn Jess

19. Melissa Lauren

20. Mia Vendome

21. Natasha Nice

22. Nina Roberts

23. Ovidie

24. Tiffany Hopkins

25. Virginie Gervais

сряда, 24 май 2017 г.

Седемнайсет табута на масата от целия свят

Седемнайсет табута на масата от целия свят


Всички ние обичаме да пътуваме и да научаваме нови неща за традициите и обичаите на други народи.
Любуваме се на архитектурни паметници, природата, правим екскурзии и, разбира се, опитваме ястия от националната кухня.
Но малко са хората, които знаят какво не трябва да се прави по време на хранене.
Сега ще ви запознаем с табутата, за които всеки трябва да знае.

1. Италия

В Италия се счита за невежливо да приемете покана за обяд от първия път.
Първо ще трябва да я отхвърлите и само ако втори път ви поканят, да приемете предложението.
Ако решите да вечеряте в ресторант и ви се стори, че в поръчаното от вас ястие няма достатъчно сирене, по-добре е да не го заявявате на всеослушание.
Това ще се третира като знак за недоволство от кулинарните умения на готвачите, което се приема за голямо оскърбление.

2. Китай

В Китай не бива да разрязвате или начупвате изделия като спагети, фиде.
Това се смята за лоша поличба, тъй като китайците вярват, че колкото са по-дълги, толкова по-дълго ще живеете.
А начупените или нарязани спагети символизират намаляване продължителността на живота.
Също така, не бива да насочвате пръчиците за ядене към вашите сътрапезници.

3. Великобритания

Интересна традиция присъства в културата на Великобритания.
Когато ядете супа, трябва да наклоните чинията не към себе си, а в обратната посока.
Така трябва да си служите и с лъжицата.

4. Германия

В Германия, както и в Чили, не бива да хапвате нищо с помощта на пръстите си.
Изключение е само хлябът.

5. Франция

Във Франция трябва да дъвчете храната си бавно.
Бързото ядене се счита за грубо и некултурно.
Също така, искайте или си слагайте толкова храна, колкото можете да изядете.
Ако не си доядете храната, това е знак, че не ви харесва.
Ако отидете на кафе или ресторант с компания, не забравяйте, че във Франция не е прието да си поделяте сметката.
Вие трябва да платите за всички или да не плащате изобщо.
Друг вариант не съществува.

6. Танзания

В нашата страна е прието да дойдем за вечеря навреме или даже малко по-рано.
Може да помогнем на домакинята в приготвянето на храната и така да й засвидетелстваме внимание.
Но в Танзания по-добре да закъснеете за вечерята с 20 минути.
В противен случай ще обидите домакините си.

7. Корея

Според обичаите на Корея, храненето на трапезата трябва да започне най-старшият от присъстващите на масата и тогава вече всички останали могат да си вземат.
А в Южна Корея по време на отпиване трябва да обърнете глава и да гледате някъде встрани.

8. Чили

В Чили, ако консумирате храна с ръце, го считат за признак на лоша култура.

9. Русия

В Русия се смята за лош късмет, ако оставите празни бутилки от водка на масата.
Затова винаги ги поставяйте на пода.
А облизването на храна от ножа показва лошо възпитание.

10. Естония

В Естония, ако изпуснете на земята хляб, трябва да го целунете преди да го изхвърлите.

11. Индонезия

В Индонезия ръцете ви по време на хранене трябва да бъдат на масата.

12. Ямайка

В Ямайка на малките деца не позволяват да консумират ястия съдържащи пилешко месо.
Според вярванията, ако детето хапне такова месо преди да започне да говори, то изобщо не се научава да говори.

13. Нигерия

Интересно схващане, свързано с пилешкото месо има и в Нигерия.
Тук населението вярва, че ако децата се хранят с яйца, то те ще израснат крадци.

14. Мюсюлманските страни

Във всички мюсюлмански страни храната трябва да се яде изключително и само с дясната ръка.
Лявата ръка е предназначена за хигиенни и други телесни нужди, тоест нейното използване по време на хранене се счита за неприемливо.

15. Казахстан

В Казахстан най-добре да отидете със своята голяма чаша, защото там наливат чай само до половината на чашата.
Ако домакинът ви налее пълна чаша, това е намек, че ви е време да си тръгвате.

16. Афганистан

В Афганистан, както и у нас, разсипаната сол се смята за лош късмет, тъй като това може да доведе до кавга.
И за да не се случи, трябва отгоре да поръсите със захар.

17. Египет

В Египет, ако попитате за солницата, ще нанесете обида на готвача.

Войната в Сирия и българското участие в нея

Войната в Сирия и българското участие в нея

В днешно време се воюва за нечии интереси, а не за политиците.
Едно време се е воювало за народа, за нацията, за страната.
В нашият случай за българския народ, за българската нация, за българската земя, за България.
Днес нещата са коренно променени.
От известно време насам Елена Поптодорова и Даниел Митов агитират българското общество, че трябва да се включим в коалицията срещу Ислямска държава.
И двамата казаха едно и също нещо - неутралитета не е решение, трябва да вземем участие.
И понеже ние кораби нямаме, подводници нямаме, самолети нямаме, никаква техника нямаме, затова можем да се включим с жива сила.
На американците не им се умира по бойните полета на Сирия, както го правеха в Ирак и Афганистан.
А и това ще срине и без това ниския рейтинг на Тръмп.
Затова стратезите във Вашингтон са решили да използват българските псевдополитици да убедят обществото ни да се включи в сирийската касапница.
Без решение на ООН.
Без решение на ЕС.
Без решение на НАТО.
И понеже никой българин не е толкова луд, че да изпрати детето си на смърт в Сирия единствения начин да ни "убедят", че трябва да се борим активно с тероризма е като се "случат" няколко терористични акта на българска територия.
Като ни се случат терористични случки народа ще бъде опечален и ще иска мъст, което респективно ще доведе до изпращане на контингент в Сирия.
И сега питам:
Вие бихте ли пратили детето си с този контингент в Сирия да се бие за неясно кой срещу неясно кого?
Да умира за американските интереси?
Да защитава чужда земя и чужд народ?

Ако отговорът е "Да" свържете се с Елена Поптодорова и Даниел Митов, за да запишете детето си в "Българска народна армия на самоубийците".
Ако отговорът е "Не" свържете се с Елена Поптодорова и Даниел Митов, за да им кажете какво мислите за идеята им България да се включи в борбата срещу Ислямска държава.
По своята същност и двамата са костюмирани екстремисти, подготвящи народа ни за Трета национална катастрофа.
Това не е проява на родолюбие, това е явен антипатриотизъм.
Това е проявление на омразата на политиците срещу българския народ.
Същият народ, който е с най-висока смъртност и с най-ниска раждаемост.
Същият народ, който е с най-нисък стандарт на живот в Европа.
Същият народ, който е с най-висока заболеваемост и инвалидизация на глава от населението.
Същият народ, от който през последните 25 години се евакуираха над 2 милиона души, търсейки спасение от посткомунизма и псевдодемокрацията.
В държава, в която управляващите не мислят за народа си, а за чужди интереси все се спасява по единично и като дойде война гледа да се "скатае", а не да умира за тоя дето духа.
Защото ако има война Елена Поптодорова и Даниел Митов ще си спасят задниците на запад, а обикновените хора ще мрат като мухи.
Не стига, че сме бедни, ами и да сме умрели.
Това не е мечтата на живота ми.
И надали някой друг българин си мечтае да умре на бойното поле.
Ако на вас ви се умира, прав ви път, крива ви пътека!
------------------------------------------------------------------------
Източник: Вървиии, Народе Възродееени!

събота, 20 май 2017 г.

Песен на месеца 40: TITA - КЪСАЙ

Поп певицата Тита най-после пусна ново парче.
Песента се казва "Късай" и къса ... т.е. кърти мивки и плочки.
Тита е (баси яката мацка!) супер секси в новия видеоклип.
Криско нещо припява в песента, но докато гледате момичетата надали ще чуете и дума от текста.
Приятно гледане!

TITA - КЪСАЙ [Official 4K Video]TITA - КЪСАЙ [Official HD Video]петък, 19 май 2017 г.

Интересни факти за Тибет

Интересни факти за Тибет


Тибет е едно от най-красивите и най-загадъчните места на Земята.
Той привлича туристи от всички краища на света, не само с уникалната си природа и култура, но също така и с тайната и мистична атмосфера.
Каква е тайната на това уникално място?
Каква е причината за интереса на туристите към Тибет?


Икономически Тибет се явява административен район на Китай, който от дълги години се бори за своята независимост и това не е случайно.
Тибет е отделна, особена страна с уникална източна култура и религия, която в продължение на стотици години е била затворена за чужденци и представители на други религии.
Може би точно заради това е успяла да запази своята идентичност.
Тибет, който е център на будизма, може да се сравни с Ватикана, столицата на католицизма.
Единствената и важна разлика от други религиозни центрове е недокоснатата от човешка ръка планинска природа.
Но това не е единственото нещо, което привлича туристите.

Тибет в продължение на много години е бил затворена страна на будистките монаси ламите.
И сега влизането в тази китайска област не е възможно през цялата година.
Има определени месеци от годината, когато престоят на чужденци на територията на Тибет е недопустимо.
В други случаи посещаването на района е възможно, но само в групи и със специално разрешение.
Престоят на територията на Тибет е възможен само с придружител и с разрешение от властите.

Тибет е люлката на будизма.
Има над две хиляди будистки храма, повечето от които са затворени за обществеността.

В Лхаса, столицата на Тибет, се намира един от най-големите дворци в света - двореца Потала, който е висок 13 етажа.
Погледнат отстрани изглежда, че е изсечен в самата скала, върху която е построен.
Този дворец е духовния център на тибетските монаси.
В Тибет има уникални будистки храмове, които съхраняват древни реликви.
Например храмът Джоканг е известен не само с факта, че там се съхраняват изображенията на божества, но също така и че е "храм на хиляди свещи".

Природата на Тибет е още едно съкровище, което привлича туристи и поклонници.
На първо място има цяла система от "мистични" езера, които според тибетците притежават лечебни свойства.
Манасаровар е езерото с водата на живота, а Ракшас е Мъртвото езеро или езерото на дявола.
Интересен факт, че над езерото Ракшас винаги духа силен вятър, а над езерото Манасаровар никога не духа вятър.
Според легендата Ракшас е единственото обиталище на злите духове след битката им с добрите духове.
Вятърът се счита за проявление на злите сили на демоните, затова той има сила само над езерото Ракшас.

Друго мистично или дори религиозно място в Тибет е свещената планина Кайлаш.
Тя има естествен произход, но е оформена като пирамида, чиито страни са ориентирани по четирите посоки на света.
Поклонниците посещаващи Тибет правят пълна обиколка на планината, защото се смята, че това изчиства човека от греховете.
В Тибет има много празници, които приличат на карнавали.
На тях хората носят маски на различни божества, а в ръце държат свещи и лампи, които превръщат празниците в море от огнени светулки.

Въпреки цялото това великолепие Тибет е известен и с друго.
До 20 век Тибет е бил робовладелческа страна с доста кръвожадни нрави по отношение на робите.
За всяко провинение е можело да им отрежат краката и ръцете.
Този факт не помрачава красотата на Тибет, но е част от неговата история.
Друга странност на Тибет е данъчната система, която са имали.
Имало е над 2000 данъка, като например данък на пеенето, данък на раждането на деца, данък на камбанния звън и дори данък на носовете и ушите.

Концентрационните лагери място за забавление ли са?

Концентрационните лагери място за забавление ли са?


Концентрационният лагер (концлагер) е голям център за масово задържане, предназначен за политически затворници както и за етнически или религиозни групи, които са лишени от свобода без съдебен процес.

Понякога концентрационните лагери са използвани като места за принудителен труд (т.нар. трудови лагери), представяни като трудово-изправителни институции (такива са ГУЛАГ и много от нацистките лагери) или като сборен пункт за военнопленници или места за превантивно задържане на терористи (например американската база в Гуантанамо).

Но в много случаи концентрационните лагери са били използвани за физическото унищожение на затворниците (т.нар. лагери на смъртта).

Причините за попадане в концлагер по правило са политически, рядко и по изключение криминални.

Концлагерът не е затвор, в него вкарват хора без присъда или с формални присъди, в които причините не отговарят на последствията.

Другото съществено отличие между затвор (или "обикновен" военнопленически лагер) и концлагер е, че в концлагера вътрешния ред и продължителността на престоя се определят по независещи от затворника причини, не се съобразяват с никакви закони и международни конвенции, не подлежат на регулация извън създалата ги система.

Нов момент е въведен от американците през 21 век - дори списъкът на задържаните в концлагери не се обявява и не подлежи на контрол.

За последните 100 години в концлагери са умрели десетки милиони невинни хора.

В България обаче концентрационните лагери са мястото, където политиците се забавляват!

И се забавляват ...

четвъртък, 18 май 2017 г.

Кои животни имат гей наклонности?

Кои животни имат гей наклонности?


Не е тайна, че делфините са приятелски настроени и любящи животни.
Но не е тайна и това, че те са склонни да проявяват интимен интерес към индивиди от същия пол.
Хомосексуалните връзки между животните са напълно възможни и никой от себеподобните им не осъжда това.
А ние хората все още не можем да свикнем напълно с този вид различие, което също проявяваме.
Природата се оказва доста по-толерантна към хомосексуалността.
Там тя не е забранена.
Заради интереса към представители на същия пол, стадото няма да те отхвърли!
Защо не вземем пример от животните и не видим кои животински видове са най-склонни да проявяват хомосексуални наклонности?

1. Пингвини

Пингвините са добре познати сред учените със своите хомосексуални връзки.
Когато не се клатушкат по леда, те отглеждат малките пингвинчета заедно.
Мъжките пингвини, които няма как да създадат свое поколение, често отглеждат изоставени самотни яйца, чиито майки или са изчезнали, или са загинали по време на риболов.

2. Лъвове

Хомосексуалността при лъвовете е доста често срещана.
Лъвовете практикуват този вид връзки, за да укрепят лоялността и верността си един към друг.

3. Жирафи

Младите мъжки жирафи също са склонни да поглеждат към собствения си пол.
Често се случва да се ухажват жирафи от мъжки пол в ранна възраст, преди да срещнат подходяща женска.

4. Слонове

Полов интерес към същия пол проявяват и слоновете.
Правят го и мъжките, и женските слонове.
Любовта на слоновете варира в много различни жестове.
Тя може да е нежна и закрилническа, но може и да е груба.
Типичните хетеросексуални връзки при слоновете са краткотрайни, докато най-странното е, че има доказателства за това как връзката между два мъжки слона може да трае до смъртта на единия.

5. Косатки

Размножителният сезон при косатките е доста влиятелен фактор.
Мъжките косатки често стават интимно близки с партньори от същия пол.
Най-често това се случва през пролетта и есента.

6. Маймуни

Хората и маймуните си приличат не само заради белезите на еволюцията.
При маймуните също се наблюдават хомосексуални връзки, както при нас.
Според проучвания на National Geographic 75% от маймуните бонобо правят секс с индивиди от същия пол, а почти всички бонобо са бисексуални – правят секс за създаване на потомство, но правят и секс за забавление с маймуни от същия пол.

7. Коали

Установено е, че женските коали в плен проявяват хомосексуални наклонности.
Учените не са сигурни защо точно го правят, но те правят хомо секс много повече, отколкото хетеро секс.

8. Черни лебеди

Подобно на пингвините, черните лебеди също имат гей представители.
Те люпят изоставени яйца и отглеждат малките след това като истинско семейство.

Е, след като природата няма нищо против гей браковете и забежките между животните, защо ние хората продължаваме да имаме?

Песен на месеца 39: Mascota & D-Trax feat. Poli Hubavenska - Zaidi

На 4 май 2017 г. излезе официалното видео на новата песен на диджей Маскота, Д-Тракс и Поли Хубавенска - Зайди.
Надявам се, че ще ви хареса!

Mascota & D-Trax feat. Poli Hubavenska - Zaidi (Official HD Video)


сряда, 17 май 2017 г.

МИЛФ ли сте?

МИЛФ ли сте?
А майка ви МИЛФ ли е?

От няколко дни една статия се върти из Интернет и все попада пред очите ми.
50-годишна майка изглежда толкова млада, че я мислят за гадже на сина й
Майка ви така ли изглежда?
Моята майка е съсипана от живота и не изглежда като секси мацка.
Защо някои жени изглеждат по този начин, а други са се сбабичосали на малка възраст?
Жените около вас секси мацки ли са или са лелки/бабички?
Съфорумки, вие МИЛФ-ки ли сте?
Хващате ли окото още или мъжете ви подминават като бърз влак малка гара?
Кога за последно ви е свалял по-млад мъж?

Питането ми има връзка и с френския президент Мак@рон.
Той е женен за жена с 35 години по-голяма от него.
Явно когато е бил ученик тя е била секси МИЛФ-ка и затова той си е паднал по нея.
Сега се замислих, че ако майката е МИЛФ има голяма вероятност и дъщерята един ден да е МИЛФ.
Все пак крушата не пада по-далеч от дървото.

П.п.: За тези, които не знаят какво е МИЛФ ...
Съкращението MILF, изписано фонетично на кирилица.
Означава Mother (Mom) I'd Like to Fuck - "майка, с която бих правил секс".
Използва се за жени, млади или в по-зряла възраст, които са станали майки, но са все така физически привлекателни.

---------------------------------------------------------------------------
Източник: МИЛФ ли сте?

вторник, 16 май 2017 г.

Трийсет и девет МИЛФ порнозвезди

Трийсет и девет МИЛФ порнозвезди


1. Ava Addams

2. Brandi Love

3. Carolyn Reese

4. Charlee Chase

5. Diamond Foxxx

6. Diana Doll

7. Francesca Le

8. Inari Vachs

9. India Summer

10. Jessica Bangkok

11. Jewels Jade

12. Joslyn James

13. Julia Ann

14. Karen Fisher

15. Kelly Madison

16. Kendra Lust

17. Kiara Mia

18. Kristal Summers

19. Kylie Ireland

20. Lezley Zen

21. Lisa Ann

22. Mellanie Monroe

23. Monique Fuentes

24. Nikita Von James

25. Nikki Sexx

26. Nina Hartley

27. Phoenix Marie

28. Puma Swede

29. Raquel Devine

30. RayVeness

31. Sara Jay

32. Sienna West

33. Syren De Mer

34. Tanya Tate

35. Tara Holiday

36. Vanilla DeVille

37. Vannah Sterling

38. Veronica Avluv

39. Vicky Vette

Интересни факти за Уругвай

Интересни факти за Уругвай


Уругвай, официално Източна република Уругвай е държава, разположена в южната част на Южна Америка.
Граничи с Бразилия на север, с Аржентина на запад и юг и с Атлантическия океан на югоизток.
Уругвай е най-малката страна в Южна Америка и известна като "Швейцария" на континента.
Ето доза изненадващи факти за тази симпатична страна:

1. Уругвай е имала "най-бедният и най-скромният президент в света".
Президентът Хосе Мухика (1 март 2010 – 1 март 2015) отказал да живее в президентският дворец и да има кортеж.
Той живеел в малката ферма на жена си и карал стар Фолксваген.
Неговата заплата била 12 000 долара месечно, но дарявал 90% от нея.

2. Уругвай е първата страна в света, която легализира със закон отглеждането, употребата и продажбата на марихуана.
Според закона, гражданите над 18-годишна възраст ще могат да купуват до 40 грама марихуана в лицензирани аптеки.
Освен това частните лица ще имат право да отглеждат до шест растения в дома си.
В Уругвай съществува Национална федерация за производство на коноп, която предлага курсове по добив на марихуана.

3. През август 2013 г. Уругвай става втората страна в Латинска Америка (след Аржентина), която легализира гей браковете.
Президента казва: "Да не легализираме гей браковете ще бъде ненужно мъчение за някои хора".
През последните години, Уругвай разреши осиновяването на деца от гей двойки и открити хомосексуалисти да служат във въоръжените сили.

4. Жените получават право да гласуват през 1932 г.
А, през 1946 г. с устав се отменят всички закони, които установяват нормативни различия в правата на жените.
Законово, Уругвай е много по-свободна държава от Съединените щати.

5. През 2009 година, Уругвай става първата държава в света, която осигурява на всяко едно дете в училище безплатен лаптоп и безжичен Интернет.
97 % от населението на Уругвай може да чете, а образованието е безплатно.

6. Уругвай има най-ниското ниво на престъпност и корупция в Южна Америка.
Въпреки това, обаче затворите са изключително пренаселени и с много лоши условия, понякога без подходящо здравеопазване, хигиена и достъп до чиста вода, според Amnesty International.

7. Столицата Монтевидео е повече от десет пъти по-голяма от вторият по големина град в страната, Салто, където е роден Луис Суарес.

8. Произхода на името на страната идва от езика на племето гуарани и в превод означава "Реката на птичката уру".
Уру е вид малка местна птица, която живее по бреговете на река Уругвай.

9. Най-популярната туристическа дестинация на Уругвай е курорта Пунта дел Есте, разположен между Атлантическия океан и река Плата.
Това е скъп увеселителен център, средище на нощния живот, разполагащ с много казина и дискотеки.
Понеже в Бразилия казината са забранени много бразилци идват тук да играят на рулетка.

10. Без съмнение най-популярният танц в Уругвай е тангото, както и по-малката му сестра милонгата.
Уругвай има и свой национален музикален стил – кандомбе, в който значително по-силно са застъпени африканските ритми и ударните инструменти.

11. Шофирането в нетрезвен вид в Уругвай се явява смекчаващо обстоятелствата при ПТП.

12. Уругвай е наричана "най-бялата" страна в Южна Америка.
Това е така, защото 90 % от населението са имигранти или потомци на емигранти от Италия, Португалия, както и Испания.
Практически няма индианци или чернокожи.

13. До 1992 година в Уругвай дуелите били легални.
За да дадат начало на дуела, съперниците трябвало да получат от чиновниците съответното разрешение.

14. Русия и Уругвай имат договорка да не разполагат с оръжие в космоса.

15. Повече от 95 % цялата произвеждана електроенергия в страната се получава от водноелектрически централи.
Останалото се произвежда чрез възобновяеми енергийни източници.
Поради тази причина Уругвай е смятан за енергийният център на света.

16. Уругвайците са много бавни и лениви.
Най-употребяваните думи са транкила (спокойно) и утре (маняна).
Тук не е прието да бързате и да се суетите.
Закъснението с 30 минути не е закъснение ...

17. Най-почитаните професии в Уругвай са нотариус и архитект.
Заплатите им са най-големи в сравнение с всички останали професии.

18. В Уругвай има вдлъбнати легнали полицаи.

19. В Уругвай има два вида пътни полиции.
Едните са в града, другите из страната.

20. Пицата в Уругвай е квадратна и се продава на метри.
Кроасанът се нарича само "медиалунас" и по никакъв друг начин.
Думата "кроасан" няма да я разбере никой.

21. Кока колата се смята за лекарство.
Препоръчват я при гастрит.

22. Уругвай заема първо място в света по употреба на мате.
Мате (или шимарао) е традиционна южноамериканска тонизираща напитка, с високо съдържание на кофеин, широко разпространена в Уругвай, Аржентина, Парагвай, южните щати на Бразилия, Чили и Боливия (областта Гран Чако).
Тя се приготвя чрез накисване на изсушени и стрити листа на дървото Йерба мате (Yerba Mate) в гореща вода.
Повече от 80 % от населението на Уругвай употребява тази напитка.
Всички ходят с термоси и кани.
Навсякъде има автомати с гореща вода за матето.

23. Уругвай е масонска страна.
Курортният град Пириаполис е създаден от масони и по масонски обичаи.
Почти всички министри са масони.

24. Футболът е религия в Уругвай.
Отборът им е ставал два пъти световен шампион, но е било толкова отдавна, че го наричат "Спящия гигант".
Интересното е, че един от популярните столични отбори "Данубио" е основан на 1 март 1932 г. от българските имигранти Михаил и Иван Лазарови и е кръстен на река Дунав.

София прайд 2017!

София прайд 2017!
Ще подкрепите ли ЛГБТ общността?

--------------------------------Цитат--------------------------------
[quote]Чрез DMS кампания организаторите на "София прайд" набират средства за провеждането на шествието през 2017 година и съпътстващите го събития - арт седмица и филмов фестивал.
Те се обръщат с призив към всички, които се чувстват съпричастни на каузата за равноправие, да помогнат за финансовото обезпечаване на планираните събития.
Всеки желаещ може да дари 1 лев чрез SMS с текст DMS SOFIAPRIDE (текст на латиница с главни букви) на единния дарителски номер 17 777.
За абонати на Telenor, Mtel и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1.20 лв. с ДДС, за абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно.
Кампанията чрез DMS цели да улесни желаещите да помогнат на шествието за равни права, като дарения могат да се правят и чрез Facebook страницата на "София прайд", посочват от организаторите.
"София прайд" се организира изцяло от доброволчески комитет и целият бюджет се набира чрез дарения – на организации и на отделни граждани.
Десетото мирно шествие на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората "София прайд" ще се проведе на 10 юни.
Темата на прайда е "Да прогоним предразсъдъците".
Източник: Стартира DMS кампания в подкрепа на "София прайд"
----------------------------------------------------------------------
Ще подкрепите ли София Прайд 2017 с смс?
Аз вече пратих смс.
Дадох малко, но от сърце.
Ще отидете ли на прайда?
Според вас трябва ли Президента, Министър-председателя, министрите и народните представители да ходят на подобни събития?

Представям си как Румен Радев, Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Волен Сидеров, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов хванати за ръце вървят начело на прайда и гордо развяват знамена с цветовете на дъгата.
Идилия!
Мечтата ми е в името на солидарността и подкрепата към ЛГБТИ общността някой политик да реши да признае истинската си сексуална ориентация и да се разкрие пред нацията.
А дано, ама надали!
Сред политиците има само скрити хомосексуалисти.
-------------------------------------------------------------------------------
Източник: София прайд 2017!

понеделник, 15 май 2017 г.

Нощ на музеите 2017!

Нощ на музеите 2017!
Ще отидете ли?

На 20 май 2017 г. (събота) ще се проведе тринадесетото издание на Европейската "Нощ на музеите".
Входът е свободен за всички посетители.
Ше има забавни игри и томболи, ще научите нова информация, ще разгледате експозиции и изложби, ще пътувате в миналото.
И така ще отидете ли?
Кои музеи и галерии смятате да посетите?
Или подобни мероприятия не са за културтрегери като вас?

-------------------------------------------------------------------------------
Източник: Нощ на музеите 2017!


Пътуване през времето предлага Европейската нощ на музеите в Ямбол - 2017

Занимателна игра "Влез в история" концентрира в единен продукт инициативите на ямболските музеи и галерии, посветени на Европейската нощ на музеите – 20 май, събота.
Пътуването през тунела на времето се реализира чрез посещения в Регионалния исторически музей, Етнографския комплекс в кв. "Каргон", Художествената галерия "Жорж Папазов", Музея на бойната слава и Културно-информационния център с Интерактивен музей "Безистена".
По време на обиколката посетителите участват в образователна игра във всеки един от обектите, за което получават отличителен знак на съответния музей или галерия.
Гостите, събрали талони от всички обекти, участват в томбола за Голямата награда – многофункционален таблет.
Играта е с начален час 17.30, последователността на посещенията е без значение, а регистрацията за участие в томболата е до 23.00 в Безистена.

Целта на инициативата е посетителите да се запознаят с характерните за всеки културен институт атракции чрез забавни игри и анимации, да тестват знанията си и едновременно с това да възприемат обектите като единен продукт в популяризирането на Ямбол като културно-туристическа дестинация.
Името на опознавателната игра е идентично с туристическата марка на града: "Ямбол – влез в историята" и отразява богатството на културни традиции от праисторическата епоха и Античността до наши дни.

РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА "ВЛЕЗ В ИСТОРИЯТА"

Играта се провежда на 20 май 2017 г., събота, по повод Европейската нощ на музеите
Организатори: Регионален исторически музей, Музей на бойната слава, Художествена галерия "Жорж Папазов", Общинско предприятие "Туризъм и култура" - Ямбол

Условия за участие:

1. Участниците в играта посещават петте обекта – Регионален исторически музей заедно с Етнографската къща, Музей на бойната слава, Художествена галерия "Жорж Папазов" и Безистена в избрана от всеки посетител последователност.
2. По време на обиколката посетителите участват в образователна игра във всеки от изброените по т.1 обекти и получават отличителен знак на посетения музей при определени от съответния организатор условия.
3. Целта е да се отговори правилно на въпросите, подготвени във всеки един от посетените обекти и да бъдат събрани отличителните знаци на всички музеи.
4. Играта е с времетраене 5 часа:
5. Начален час – 17:30 ч.
6. Краен час за включване в играта – 20:00 ч.
7. Финал – 22:30 ч.
8. Посетителите, които успеят да съберат отличителните знаци на Регионалния исторически музей, заедно с Етнографската къща, ХГ "Жорж Папазов", Музей на бойната слава и Безистена, имат право да участват в тегленето на томбола за Голямата награда.
9. Голямата награда е Многофункционален таблет и се осигурява от Общинско предприятие "Туризъм и култура".
10. Регистрацията за участие в томболата се извършва в зала "Съвременност" на Културно-информационен център "Безистен" до 23:00 ч.
11. За участие в томболата се регистрират само участниците, които представят събраните отличителни знаци.
12. Тегленето на томболата за Голямата награда ще бъде в зала "Съвременност" на Културно-информационен център "Безистен" в 23:15 ч., преди началото на акустичния рок концерт на ямболски групи.

Забележка:

Участниците под 14-годишна възраст се регистрират само в присъствието на пълнолетен придружител, притежаващ документ за самоличност, а над 14 години – срещу представена лична карта.
Голямата награда се връчва само при лично присъствие и срещу представен документ за самоличност.


-------------------------------------------------------------------------------
Източник: Пътуване през времето предлага Европейската нощ на музеите в Ямбол

неделя, 14 май 2017 г.

Кристиан Костов е втори на Евровизия!

Кристиан Костов е втори на Евровизия!

Тази вечер в Киев, Украйна Кристиан Костов стана втори в песенния конкурс Евровизия.Победител е Салвадор Собрал от Португалия.


Поздрав за Кристиан Костов с песента на Каналето - И да паднем, и да бием (Албум: Франция, Здравей- 1998)

събота, 13 май 2017 г.

Двайсет и осем австралийски порнозвезди

Двайсет и осем австралийски порнозвезди


1. Aeryn Walker

2. Angela White

3. Anne Melbourne

4. Ava Hardy

5. Bella Maree

6. Brigitte Fox

7. Cali Xavier

8. Cassandra Jane

9. Chanta Rose

10. Chloe Conrad

11. Dallas Rayne

12. Delilah Grace

13. Elizabeth Lawrence

14. Emily Batts

15. Gigi Allens

16. Jodie Moore

17. Kiara Lee

18. Kiki Vidis

19. Lake Russell

20. Lyka Lopez

21. Madison Missina

22. Mai Ling

23. Miley White

24. Monica Mayhem

25. Nikita Sage

26. Samm Rosee

27. Sarah Jordan

28. Vivi Anne

четвъртък, 11 май 2017 г.

Интересни факти за Турция

Интересни факти за Турция


Модерна Турция е основана през 1923 година след падането на Османската империя.
Тя е единствената светска мюсюлманска държава, която използва латински вместо арабски букви и дава право на жените да гласуват през 1930 г., няколко години преди България.
Ако искате да научите още интересни факти за Турция, продължавайте да четете.

1. Истанбул е единственият град в света построен върху два континента.

2. Истанбул е бил столица на три от най-големите империи: Римската, Византийската и Османската.

3. Турция е най-големият производител и износител на лешници в света.
Около 74 % от лешниците в световен мащаб идват от Турция.

4. Смята се, че Марк Антоний подарил на Клеопатра малък остров близо до югозападното крайбрежие на Турция, който по-късно бил наречен Островът на Клеопатра.

5. Турция е една от малкото страни независими в агрикултурно отношение.

6. По-голяма част от населението на Турция е ислямизирано през 9-ти век.

7. Смята се, че след края на потопа, Ноевият ковчег е акостирал на планината Арарат, намираща се в днешна Турция.

8. Последното ястие, което било сервирано в Ноевия ковчег било ашуре - сладко-кисел десерт, който все още може да се намери в Турция.

9. Юлий Цезар произнесъл известната фраза "Дойдох, видях, победих", след като завладял Понтийското царство, което се намирало в земите на днешна Турция.

10. Най-старото селище в света Чатал Хююк се намира в земите на днешна Турция и датира от 7 500 г. пр. Хр.

11. В Турция се намира най-древният мегалитен храм в света Гьобекли тепе, който е на повече от 12 000 години.

12. В Турция се намират две от Седемте чудеса на древния свят - Храмът на Артемида в Ефес и Мавзолеят в Халикарнас.

13. Кафето е внесено в Турция през 15-ти век и незабавно станало много популярно.
Малко хора знаят, че през този век бил въведен закон, според който жена можела да поиска развод, ако мъжът й не е способен да й осигури дневната чаша кафе.

14. През 1503 година Леонардо да Винчи проектирал изграждането на мост над Босфора, който обаче не бил построен.

15. Въпреки че Холандия е известна като Страната на лалетата, те всъщност са внесени в Европа от турците през 16-ти век.

16. Черешите също са внесени в Европа от турците.

17. Традицията в Турция повелява, че всеки странник, почукал на вратата, се счита за Божи гост и трябва да бъде подслонен поне за 3 дни.

18. Пазарът Капалъ чарши в Истанбул включва 64 улици, 4 000 магазина и 25 000 продавача.

19. Турските търговци обичат да се пазарят. Правят го не само заради парите, но и за забавление.

20. Най-старата християнска църква в света е построена в Антиохия, Турция - съвременното име на града е Антакия, вилает Хатай.

21. Повечето турци не са имали презиме до 1934 г.

22. Въпреки че в турските курорти има много камили, в Турция няма пустини, както и местни камили.

23. Въпреки традициите, в днешно време никой в Турция не носи фес. Те били забранени през 1925 г.

24. Турция е трета в класацията на страните ползващи Facebook, след САЩ и Великобритания.

25. Метрото в Истанбул е второто най-старо в света. То започнало да действа през 1875 г.

26. Турция е страната с най-много журналисти в затворите.

сряда, 10 май 2017 г.

Единайсет целебни свойства на марихуаната

Единайсет целебни свойства на марихуаната


Целебните свойства на медицинската марихуана са далеч по-всеобхватни и дългосрочни, отколкото досега се е предполагало.
Поради начинът на въздействието й върху вегетативната нервна система и поради силно подмладяващият ефект на канабиноидите, потенциалът на марихуаната за поддържане на отлично здраве и лечение на широк спектър от заболявания, е огромен.
И тези нейни свойства са останали недооценени от масово прилаганата медицина.

1. Рак

Американската асоциация за изследване на ракови заболявания потвърди, че марихуаната действително значително забавя растежа на злокачествени новообразувания в белите дробове и мозъка.

2. Припадъци и гърчове

Марихуаната действа отпускащо на мускулите и притежава противоспазматични качества, поради което се доказва като много ефективно лекарствено средство при припадъци и гърчове.

3. Мигрена

Лекари от щата Калифорния, САЩ съобщават, че били в състояние да излекуват повече от 300 хил. случая на мигрена чрез марихуана, за които конвенционалната медицина няма лек.

4. Глаукома

Лечението на глаукома с марихуана е най-обстойно документирано.
Не съществува и едно единствено действително проучване, което да опровергава силно ефективното въздействие на растението като лекарствено средство при глаукома.

5. Синдром на Турет и обсесивно-компулсивно разстройство

Марихуаната облекчава или забавя проявлението на тиковете при хора, които страдат от синдром на Турет и при тези, страдащи от обсесивно-компулсивно разстройство, които често изпитват натрапчиви неврологични симптоми.

6. Множествена склероза

Действието на целебното растение при пациенти с множествена склероза стана по-широко известно, след като бившият телевизионен водещ Монтел Уилямс започна да я използва за лечение върху себе си.
Марихуаната действа, като предотвратява проявлението на неврологичните симптоми и мускулните спазми, съпътстващи понякога това заболяване.

7. Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Проучване на Университета на Южна Каролина, направено преди около година показва, че марихуаната е не само най-добрата алтернатива, но лекува заболяването без нито един от отрицателните странични ефекти на фармацевтичните продукти.

8. Синдром на раздразненото дебело черво и болест на Крон

Лечебното растение е доказало своята ефективност при хроничните заболявания, тъй като предотвратява характерните симптомите като диария, гадене и повръщане.

9. Болест на Алцхаймер

Въпреки че стана известно, че марихуаната влияе положително на мозъчните функции, през 2006г. се оказа, че тетрахидроканабинола, открит в лечебното растение, предотвратява развитието на болестта на Алцхаймер, като блокира крайните продукти на напредналата гликация – белтъци със захарна молекула без наличен ензим, който да контролира процесите на взаимодействие, които разрушават мозъчните неврони.

10. Предменструален синдром (ПМС)

Лечебното растение е полезно за облекчаване на болката и симптомите, свързани с предменструалния синдром при жените.

11. Автоимунни заболявания

От скорошно проучване на университета на Южна Каролина бяха представени доказателства, че основната съставка, открита в растението канабис, от което се произвежда марихуаната – тетрахидроканабинол (ТХК) може да бъде полезна при хора, страдащи от автоимунни заболявания.
Учените, ръководещи изследването съобщават, че марихуаната може да потисне възпалението и в бъдеще да се превърне средство за борба с възпалителни и автоимунни заболявания.
По време на изследването учените инжектирали лабораторни плъхове с ТХК и анализирали техните микро-РНК структури, представляващи малки молекули.
Те регулират генната експресия и се повлияват от ТХК.
13 от 609 микро-РНК изследвани от учените силно се повлияли от тетрахидроканабинола, съдържащ се в марихуаната.

Одобрявате ли легализацията на марихуаната за медицински цели в България?

понеделник, 8 май 2017 г.

Девети май - Денят на Европа и Денят на победата

Девети май - Денят на Европа и Денят на победата


1. Денят на Европа

Денят на Европа е посветен на мира и обединението в Европа.
Има два отделни посочени дни на Европа: 5 май за Съвета на Европа и 9 май за Европейския съюз (ЕС).
На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася "Декларацията на Шуман".
С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.
Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции, които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз.

През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа.
От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа.
Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави.
Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци.
Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута (еврото).

9 май се чества в различни форми в повечето държави - членки на ЕС и кандидат-членки на ЕС, като Турция.
Поради политическия характер на този ден, той се използва като възможност да се информират хората за ЕС и да се говори в подкрепа на европейската интеграция.
Знамето, като друг символ, има важна роля в честванията.
Въпреки че 9 май е по-популярен, тъй като се чества в ЕС, 5 май също все още се празнува от някои европейци, поради факта, че Съвета на Европа има важна роля при защитата на човешките права, парламентарната демокрация и законността.
За разлика от това, Декларацията на Шуман просто предлага обединяването на френските и западногерманските въглища и стомана.
От 2003 г. насам Украйна чества Деня на Европа на третата събота на месец май.

2. Денят на победата

Денят на Победата е празник по случай победата на СССР над Нацистка Германия във Великата Отечествена война.
Установен е с указ на президиума на Върховния Съвет на СССР от 8 май 1945 и се празнува всяка година на 9 май и до днес.
Денят на Победата е официален неработен ден в Азербайджан, Армения, Белорусия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
През 2000 г. Кнесетът приема закон за ветераните от Втората световна война и блокадниците, и оттогава Денят на Победата е официален празник в Израел.
В Деня на победата през 2012 г. в Томск за пръв път се провежда обществената акция "Безсмъртен полк" (на руски: Бессмертный полк).
Участниците в нея преминават по улиците на града с портрети на своите предци, които са участвали във Великата Отечествена война.
През 2015 "Безсмъртният полк" марширува в хиляди градове, в 15 държави.

Следва да се отбележи защо в Европа и Русия Денят на победата се честват на различни дати.
Причината за това е разликата в часовото време и усложнената процедура по капитулацията на Германия.
Така, късно вечерта на 8 май окончателно влиза в сила, подписаната на 7 май капитулация на Третия райх.
Подписаната веднъж на 7 май в 02:41 ч. капитулация, влиза в сила на 8 май в 23:01 ч. по средноевропейско време, но се преподписва по настояване на СССР.
Това става в 22:43 ч. по централноевропейско време на 8 май, което се пада 23:43 ч. в източноевропейската часова зона, в която е България, но е в 00:43 ч. на 9 май по московско време.
Затова в Европейския съюз Денят на победата над Германия се празнува на 8 май, а в Русия - на 9 май.

събота, 6 май 2017 г.

Женските тайни, за които мъжете не трябва да разбират

Женските тайни, за които мъжете не трябва да разбират


Всяка жена има своите тайни, което не означава, че не е искрена с мъжа до нея.
Просто премълчава някои неща, а не лъже.
А и мъжете обичат загадките и предпочитат жената да не е отворена книга за тях.
Кои са женските тайни, за които мъжете не трябва да разбират?

1. Бройката

Не е нужно половинката ви да знае с колко мъже сте били преди него.
Мъжете искат хем отракани каки, хем ако може да са непорочни.
Е, няма как да стане.
Затова заобиколете въпроса "С колко си била преди мен?".

2. Сравнява го с бившите си приятели

В началото на новата ви връзка навярно ви се е случвало да сравнявате настоящия си приятел с бившия като поведение, характер, външен вид.
Но не правете грешката да се изпуснете за това, дори и вече да сте дълго време с мъжа до вас.

3. Триковете ви за разкрасяване

Има жени, които лягат след мъжа си и стават преди него, за да може той да не стане свидетел на всичките разкрасителни процедури, гримиране, разгримиране и какъв е фактът със и без грим.
Мъжете мислят, че жените са си така съвършени по рождение, нека си останат с това убеждение.

4. Приятелките ми знаят и най-малките подробности за теб и сексуалния ни живот

Според мъжете всичко свързано с личния живот остава в рамките на двойката.
Но докато мъжете не споделят кой знае какво за половинките си пред приятелите си, то жените си разказват всичко в най-малки подробности (от това какво работи до това какво има в панталоните си).
Ето защо, когато за пръв път го видят, приятелките ви се подхилкват, а партньорът ви просто си мисли, че му се радват и го харесват.

5. Проучих теб, приятелите ти и бившите ти

При наличието на толкова социални мрежи, сайтове за запознанства и прочие е повече от лесно да се превърнете в Шерлок Холмс, разследвайки с какъв човек сте се събрали, какви са приятелите му, с колко жени е бил, комуникира ли си още с тях ...
Но не оставяйте партньора си с впечатление, че го следите под лупа.
За целта запазете информацията, до която сте се докопали, само за себе си.

6. Страх ме е от обвързване

Това е присъщо за мъжете чувство, но и жените изпадат в момент на паника, когато дългогодишната им мечта да намерят половинката си в живота и да се обвържат с нея за цял живот, е на път да стане реалност.

7. Ревнувам те повече, отколкото предполагаш

При ревността дозата определено е от значение.
Умерената ревност може да накара половинката ви да се почувства обичан, а болестното състояние на ревност може да отблъсне мъжа до вас.

Какви са вашите женски тайни?

петък, 5 май 2017 г.

Традиции и обичаи на Гергьовден

Традиции и обичаи на Гергьовден


На 6 май празнуваме Гергьовден - един от най-големите празници в народния календар, отбелязван в чест на Свети Георги Победоносец и като Ден на храбростта и Българската армия.
Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй като бележи началото на пролетта.
Той е свързан с пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки.
Това е причината празникът да се нарича още "Цветен Георги".

Какви са традициите и обичаите на Гергьовден?

Свети Георги Победоносец се почита както от християни, така и от мюсюлмани.
През 303 г., по време на управлението на император Диоклециан, е убит, тъй като е защитавал християнската вяра.
Той олицетворява идеалния войн, покровител на войската.
Според народните поверия и легенди е славен юнак, драконоборец и змееборец, който спасява девойка от ламята от долната земя и именно този му образ е застъпен в иконографията - светецът пронизва ламя със своето копие, възседнал бял кон.

Народните вярвания гласят, че Свети Георги и Свети Димитър са двама братя близнаци, между които е поделена годината.
От Гергьовден до Димитровден е нейната лятна половина, а времето от Димитровден до Гергьовден бележи зимната й половина.
Така Гергьовден предвещава настъпващото лято и поставя началото на новата стопанска година, поради което на празника се спазват много традиции и обичаи, свързани със земеделието, скотовъдството и здравето.

По стара българска традиция на Гергьовден във всеки дом се пече агне, а около празничната трапеза се събира цялото семейство.
Задължително е на софрата да присъства и обредният хляб, но е хубаво да има още агнешка дроб сарма, млечни продукти, зелен лук, пресен чесън, варено жито, баница и вино.
Освен това не трябва да се дават млечни продукти назаем.

Стопанката на къщата става рано и премита двора, след което закичва вратите с букет от здравец, люляк и цъфнала клонка от плодно дръвче.
Той се оставя да стои, докато изсъхне, а обичаят се спазва за здраве, берекет и щастие през цялата година.

Задояването на овцата, която се е сдобила първа с агънце през годината също е част от обредността на Гергьовден.
Тя се окичва с венец от къпина, здравец, глог и коприва, завързан с червен конец, като същия се поставя и на вратата на кошарата.
Задояването се извършва от млада жена, която е във фертилна възраст, а първа от него, през кухи стебла от девесил, отпива млада жена, за да се раждат женски агънца.
На менчето също се привързва цветна китка с червен конец.

В този ден от годината за първи път в дома се прави прясно сирене, но не се осолява, за да не секне млякото на овцете.
То се закичва с чесън, коприва, бук и глог.

Съществено място в обредността на Гергьовден заемат зеленината, цветята и цъфналите клонки, които символично пренасят силата на природата върху хората и домашните животни.
Затова къщите, стопанските помещения и градините посрещат празничното утро окичени с букови клонки, клонки от разцъфнала ябълка или друго плодно дръвче.

На този ден в земята се заравя първото червено яйце от предходния Великден, за да е плодородна нивата.
Най-ранобудния от къщата притичва до поляната, за да набере коприва, с която след това шибва по ходилата всички у дома, за да не ги застига злото през цялата година.

В нощта срещу празника, преди да пропеят първи петли, хората се къпят в утринната роса за здраве, тъй като народните вярвания гласят, че по това време всичко е "повито с блага роса".
В нея се къпят и жени, които вярват, че това ще им помогне да бъдат плодовити.
Според друго народно вярване събраната и отнесена вкъщи гергьовденска роса притежава особена целебна сила.
За да получат изцеление, болните се къпят в "лява вода" - мястото, на което реките завиват наляво.

Наред с обичаите за здраве и плодородие, на Гергьовден се извършват и обреди за прогонване на злите сили, които могат да отнемат плодовитостта и млечността на животните.
Навремето се е правила така наречената защитна магия, при която са използвани растения и храсти, покрити с тръни и бодли, жилещи и лютящи растения, както и такива със силна натрапчива миризма - чесън, коприва, къпина или глог.

По стара българска традиция агнето, което е първото мъжко родено през годината и най-често бяло на цвят, се заколва до източната стена на къщата или на свещено за местността място, наречено оброчище.
Преди това му се дава зелена тревичка, за да има храна за животните и близва сол, за да са сити всички, окичва се с венец от билки и към рогата му се прикрепя свещичка.
С кръвта му се намазват бузките на децата, за да бъдат здрави, а останалата се излива в течаща вода, за да не секва берекета в къщата.

Обредният хляб се украсява с фигурки на агънца, овчарска гега и кошара.
След това хлябът заедно с печеното агне се освещава и всички се събират около празничната трапеза, около която се играят гергьовденски хора.
Момите се люлеят на люлки, всички се теглят на кантар за здраве, а накрая костите от агнето се заравят в земята.

На Гергьовден имен ден празнуват: Георги, Гергана, Галя, Гинка, Ганка и Ганчо.

четвъртък, 4 май 2017 г.

Простотийки от нета 26: Обява за търсене на кандидати за министри!

Обява за търсене на кандидати за министри!
За попълване на състава на проектокабинета на biggeorge за управление на Република България

Кандидатът за Министър-председател biggeorge обявява конкурс за набиране на кандидати за министри.

Имената на министерствата са променени по следния начин:

Министерски съвет се променя на Съвет на безделниците

Министерство на здравеопазването се променя на Министерство на болестите и смъртта

Министерство на отбраната се променя на Министерство на войната

Министерство на икономиката се променя на Министерство на икономиите

Министерство на енергетиката се променя на Министерство на монополите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството се променя на Министерство на регионалните кражби и личното облагодетелстване

Министерство на вътрешните работи се променя на Министерство за насърчаване на вътрешната престъпност

Министерство на финансите се променя на Министерство на крадците

Министерство на труда и социалната политика се променя на Министерство на безработицата и социалната несправедливост

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се променя на Министерство на убийствата по пътищата и цензурата в Интернет

Министерство на образованието и науката се променя на Министерство на неграмотността и глупостта

Министерство на правосъдието се променя на Министерство на несправедливостта

Министерство на външните работи се променя на Министерство за насърчаване на външната престъпност

Министерство на културата се променя на Министерство на народната простотия

Министерство на младежта и спорта се променя на Министерство за лумпенизиране и инвалидизиране на младите хора

Министерство на земеделието, храните и горите се променя на Министерство за унищожаването на земеделието, насърчаването на глада и изсичането на горите

Министерство на околната среда и водите се променя на Министерство за насърчаване на замърсяването на околната среда и водите

Министерство на туризма се променя на Министерство на организираните кражби от чужденци

Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 се променя на Министерство за проваляне на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

За всички министерства се търсят министри.

Изисквания към бъдещите министри:

- Да имат опит в кражбите.
- Да могат да вземат подкупи.
- Да са напълно некадърни.
- Да носят на ядене и пиене.
- Да са без образования и трудов стаж.
- Да не могат да работят в екип.
- Да саботират хората, които могат да работят.
- Да са послушни и да изпълняват безпрекословно заповеди.

Предимство ще имат кандидатите с психични отклонения, тъмно криминално минало и зависимости.

Ако покривате горните изисквания, моля изпратете Ваша подробна автобиография.
Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържа с всички кандидати, които отговарят на условията за интервю.

Благодаря ви за вниманието!

сряда, 3 май 2017 г.

Рецепта "Зелева супа с ориз и зеленчуци ала Бигджордж"

Рецепта "Зелева супа с ориз и зеленчуци ала Бигджордж":
(за 10 порции)

1 кг. зеле
500 гр. ориз
500 гр. патладжани
250 гр. пиперки "Долма"
250 гр. репички (1 връзка)
500 гр. кромид лук
500 гр. моркови
чубрица
босилек
магданоз
сол
олио

Начин на приготвяне:
Почистете и измийте ориза.
Почистете и измийте зелето.
Обелете и измийте патладжаните.
Почистете и измийте пиперките.
Почистете и измийте репичките.
Махнете не само дръжките, но и семките на пиперките.
Почистете лука и морковите.
Нарежете на ситно главите лук.
Настържете морковите.
Нарежете на ситно зелето, патладжаните, пиперките и репичките.
В 10-литрова тенджера сипете 5-6 супени лъжици олио.
Изсипете лука и морковите и ги запържете за 5 минути.
Добавете нарязаните на ситно зеле, патладжани, пиперки и репички.
Добавете и ориза.
Изсипете 4-5 литра вода, докато тенджерата се напълни до 3/4 от обема си.
Поръсете супата с 1 щипка чубрица, 1 щипка босилек и добавете сол на вкус (поне 1 супена лъжица).
Оставете на огъня до пълно сваряване на продуктите.
Когато поднасяте супата поръсете всяка порция със ситно нарязан пресен магданоз.
Приятен апетит!

Защо не се допускат жени на Атон?

Защо не се допускат жени на Атон?

1. Къде се намира Атон?

Света гора или Атон е планински полуостров в Северна Гърция, дълъг 57 км и широк 7 – 10 км.
Общата му площ е 389 кв.км.
Най-високият му връх Атон е с височина 2033 м.
Според гръцката конституция Света Гора е автономна монашеска общност под гръцки суверенитет и седалище на 20 православни манастира.
Наред с манастирите има 12 скита (по-малки манастири), метоси, както и над 600 килии, каливи и катизми.
Главен град и административен център на Света гора е Карея, който е седалище на губернатора като представител на гръцката власт.
Духовно Света гора е подчинена директно на Цариградската патриаршия в Истанбул.
Обитаването на полуострова е разрешено само на монасите и общото население е около 1400 души.

2. Преданието за Света гора

Според едно старо предание, Света Богородица заедно със Свети Йоан тръгнали на път за Йопа в Кипър, за да посетят Свети Лазар.
Изведнъж лодката се олюляла, изгубила курса си и се озовала на тогавашния все още езически Атон.
Поради бурното море лодката се разбила близо до днешния манастир Ивирон.
Божията Майка изплувала на брега и се въодушевила от дивната красота на планината, благословила я и замолила Сина си да превърне това място в нейна градина.
Изведнъж зачула глас: "Нека това място да бъде твое наследство и твоя градина, рай и небе и спасение за онези, които търсят спасение".
От тогава планината е посветена на Света Богородица като нейна градина, в която не се позволява присъствието на други жени освен Божията Майка.

3. Други места, на които е забранено да ходят жени

- Храмът "Сабаримала" в югозападната част на Индия в Керала е недостъпен за жени на възраст между 10 и 50 години, т.е. възраст, в която те могат да имат менструация.

- Планината Омине в Япония е недостъпна за жени.
Районът се счита за свещено място от последователите на Шугендо, японска народна религия и място, където мъжките му последователи тестват вярата си чрез напрегнати физически предизвикателства.

- На ул. Хербертщрасе в квартала с публични домове "Св. Паули" в Хамбург има знаци, които гласят: "Забранено за младежи до 18-годишна възраст и жени".

понеделник, 1 май 2017 г.

Любопитни факти за Иран

Любопитни факти за Иран


Ислямска република Иран е държава в Югозападна Азия, наричана в миналото и Персия.
Тя е 17-а в света по територия с площ 1 648 195 кв.км., а населението й е около 75 милиона души.
Страната е смятана за регионална сила и има важно геополитическо значение със своето стратегическо разположение между Близкия изток, Централна Азия и Южна Азия и със значителните си запаси от нефт и природен газ.
Столицата на Иран е град Техеран - най-големият град и най-важният политически, културен и стопански център в страната.
Иран е център на една от най-древните цивилизации в света.
Иран е ислямска република, чиито законови уредби са съобразени с вижданията на ислямското право - шериат.
Ръководи се от върховен водач на Ислямската република Иран (аятолах, духовен глава на мюсюлманите в Иран) и от президент, който се избира за срок от 4 г.
Законодателен орган - Ислямско консултативно събрание (Меджлис - еднокамарен парламент).
Изпълнителен орган - президент и правителство.
Страната е пример за теокрация.
Теокрацията е форма на управление, при която религиозната и държавната власт са обединени.
На вашето внимание представяме няколко любопитни факта за Иран:

1. От персийски името на Иран се превежда "земя на арийците".

2. През 2012 г. "Гугъл" е обявен за инструмент за шпионаж от началника на полицията в Иран.
Поради този факт, иранското правителство се заема да направи "национален Интернет", който ще бъде под държавен контрол.

3. Сегашният ирански флаг е приет през 1980 г. и има три хоризонтални ленти в зелено, символ на исляма и на растежа, бяло - символизиращо честността и мира, и червено в чест на храбростта и мъченичеството.
В централната част на бялата лента е изображение, символизиращо "Аллах" и означаващо - "никой не е достоен за поклонение, освен Аллах", а във вътрешната част на другите две линии 22 пъти е изписан израза "Бог е велик".

4. Иран е една от малкото страни в света, където една двойка може да има "временен брак".
Тези "бракове" могат да бъдат валидни най-кратко за час.

5. В Иран не е прието да се носят вратовръзки.

6. В иранските домакинства е забранено да имат сателитна телевизия.

7. Иран се смята за столицата на шам фъстъка.
След нефта и природния газ, той заема второ място по износ на страната.

8. При посещение на Иран, задължително за жените е да носят шал, закриващ косите им, но са позволени отворени обувки и тениските с къс ръкав.

9. Иран Ходро е 19-ият по големина автомобилен коцерн в света.
Маркетинговата политика на завода е такава, че автомобилите Semand, които се продават по света са 2 пъти по-евтини от тези, продавани в Иран.

10. Страната годишно се посещава от 150 000 туристи.
Иранският туризъм е на 68-мо място в света по печалба.
След 1979 г. броят на туристите рязко спада до 50 хил. годишно, вследствие на войната.
След 1984 г. броят им започва постепенно да се покачва.

11. Ислямска република Иран не се свързва често с почивка на плажа.
Въпреки това, в Персийския залив на 18 км. от брега, се намира иранският остров-курорт Киш.
В Близкият изток, о-в Киш е известен с топлите и чисти води, с белият коралов пясък и с отличните възможности за гмуркане.

12. Има задължителни правила на поведение и обличане, включително и при спортни занимания, по време на работа, на улицата, на обществени места, при пътуване и т.н.
С особена строгост това важи за жените, които са длъжни да ходят със забрадки и дълги дрехи, покриващи глезените.

13. Мъжете могат да носят дрехи с къси ръкави, но не и къси панталони, обеци, гердани и други накити.
Близките отношения между мъже и жени не могат да се демонстрират на публични места.
Наказанията за допуснати нарушения могат да бъдат много големи.

14. Правенето на снимки на военни или правителствени обекти и инсталации или в близост до тях е строго забранено.

15. В Иран внасянето, употребата и търговията с алкохолни напитки и психотропни вещества е абсолютно забранена и се наказва строго от закона.

ВНИМАНИЕ! Притежаването на наркотици се наказва много тежко, включително и със смърт.