biggeorge Party Zone

четвъртък, 4 май 2017 г.

Простотийки от нета 26: Обява за търсене на кандидати за министри!

Обява за търсене на кандидати за министри!
За попълване на състава на проектокабинета на biggeorge за управление на Република България

Кандидатът за Министър-председател biggeorge обявява конкурс за набиране на кандидати за министри.

Имената на министерствата са променени по следния начин:

Министерски съвет се променя на Съвет на безделниците

Министерство на здравеопазването се променя на Министерство на болестите и смъртта

Министерство на отбраната се променя на Министерство на войната

Министерство на икономиката се променя на Министерство на икономиите

Министерство на енергетиката се променя на Министерство на монополите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството се променя на Министерство на регионалните кражби и личното облагодетелстване

Министерство на вътрешните работи се променя на Министерство за насърчаване на вътрешната престъпност

Министерство на финансите се променя на Министерство на крадците

Министерство на труда и социалната политика се променя на Министерство на безработицата и социалната несправедливост

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се променя на Министерство на убийствата по пътищата и цензурата в Интернет

Министерство на образованието и науката се променя на Министерство на неграмотността и глупостта

Министерство на правосъдието се променя на Министерство на несправедливостта

Министерство на външните работи се променя на Министерство за насърчаване на външната престъпност

Министерство на културата се променя на Министерство на народната простотия

Министерство на младежта и спорта се променя на Министерство за лумпенизиране и инвалидизиране на младите хора

Министерство на земеделието, храните и горите се променя на Министерство за унищожаването на земеделието, насърчаването на глада и изсичането на горите

Министерство на околната среда и водите се променя на Министерство за насърчаване на замърсяването на околната среда и водите

Министерство на туризма се променя на Министерство на организираните кражби от чужденци

Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 се променя на Министерство за проваляне на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

За всички министерства се търсят министри.

Изисквания към бъдещите министри:

- Да имат опит в кражбите.
- Да могат да вземат подкупи.
- Да са напълно некадърни.
- Да носят на ядене и пиене.
- Да са без образования и трудов стаж.
- Да не могат да работят в екип.
- Да саботират хората, които могат да работят.
- Да са послушни и да изпълняват безпрекословно заповеди.

Предимство ще имат кандидатите с психични отклонения, тъмно криминално минало и зависимости.

Ако покривате горните изисквания, моля изпратете Ваша подробна автобиография.
Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържа с всички кандидати, които отговарят на условията за интервю.

Благодаря ви за вниманието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!