biggeorge Lyrics

неделя, 29 април 2018 г.

Свободни ли са медиите в България?

Свободни ли са медиите в България?

Преди броени дни международната независима организация "Репортери без граници" представи своята годишна класация за свободата на медиите по света.
За срам България е на 111 място от 180 страни.
Ето и сами можете да видите на кое място е България.
Това ни поставя между Боливия на 110 място и Централно африканската република на 112 място.
От европейските страни след нас са само Русия на 148 място, Беларус на 155 място и Турция на 157 място.
Дори страните от Западните Балкани са преди нас, а те са кандидати за членство в ЕС.
И Украйна е преди нас - на 101 място, а там на власт са украинските националисти.
Ето какво са написали за нас "Репортери без граници":
Непрозрачни и корумпирани
България продължава да пада в Индекса за свобода на пресата и е на по-ниско място от всеки друг член на Европейския съюз.
Въпреки че България е сегашният председател на ротационното председателство на Съвета на Европейския съвет (до края на юни 2018 г.) вече е по-ниско в индекса, отколкото всички страни от Западните Балкани, някои от които са кандидати за членство в ЕС.
Корупцията и тайните споразумения между медиите, политиците и олигарсите са широко разпространени.
Най-прословутото въплъщение на това необичайно състояние е Делян Пеевски, бивш шеф на ДАНС в България и собственик на "Нова българска медийна група".
Групата му има шест вестника и контролира близо 80 % от разпространението на печатните медии.
Правителството на България разпределя финансиране от ЕС на определени медии, като това се извършва при пълна липса на прозрачност и в действителност по този начин ги подкупва, за да улеснят правителството при отразяването му или да се въздържат от отразяване на някои проблемни за обществото истории като цяло.
Заплахите и атаките срещу журналистите се засилиха през последните месеци.
Може да се окаже опасно да бъдеш журналист в България.


Според доклада на "Репортери без граници" основни виновници за състоянието на медийната среда са корупцията, политиците, олигарсите, а персонално е посочен Делян Пеевски:За "Репортери без граници" е ясно, че медиите в България НЕ са свободни.
Това обаче не е проблем за никого в милата ни родина.
Да не говорим, че тази новина беше слабо отразена в медиите в България.
Коментираше се само за един ден и това беше всичко.
Голяма работа, че сме на 111 място.
Какво толкова.
Да, ама не, уважаеми журналисти!
С поведението си вие подпомагате диктаторски мислещите хора да установят своята диктатура в България.
Да не говорим, че нарушавате собствения си Етичен кодекс.
И тъй като явно сте го забравили ще се наложи да ви го припомня ... отново:

Етичен кодекс на българските медии

- Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;
- Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;
- Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;
- Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;
- Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;
- Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии, приемаме следните принципи:

1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO

1.1 Точност
1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.
1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.
1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.
1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.
1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.
1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.
1.2 Поправки
1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.
1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.
1.3 Източници
1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.
1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.
1.3.3 Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.
1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФOРМАЦИЯ

2.1 Идентификация
2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства.
2.1.2 Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.
2.2 Тормоз
2.2.1 Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.
2.3 Неприкосновеност на личния живот
2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.
2.3.2 Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.
2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.
2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.
2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.
2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.
2.4 Деца
2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.
2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.
2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.
2.4.4 Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди.
2.4.5 Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.
2.5 Дискриминация
2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията.
2.6 Престъпления и жестокост
2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като “престъпник” преди издадена присъда.
2.6.2 Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.
2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.
2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.
2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.
2.7 Благоприличие
2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.
2.8 Самоубийства
2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание

3. РЕДАКЦИOННА НЕЗАВИСИМOСТ

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.
3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните или спонсорираните материали.
3.4 Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.
3.5 Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.
3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.
3.7 Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този Кодекс.
3.8 Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае, ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

4. ВЗАИМOOТНOШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ

4.1 Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.
4.2 Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.
4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.
4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.
4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.
4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.
4.7 Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. Oт друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.
4.8 Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този Кодекс, но са преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от медиите, в които работят.

5. OБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

5.1 Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано, само ако се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес.
5.2 По смисъла на този Кодекс информацията “в обществен интерес” не бива да се обърква с информацията, която е “интересна на обществото”
5.3 Една публикация е “в обществен интерес”, само когато:
- е в защита на здравето, безопасността и сигурността;
- съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт;
- предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.

събота, 28 април 2018 г.

Най-сексапилните порнозвезди на 2018 г.

Най-сексапилните порнозвезди на 2018 г.

1. Aaliyah Hadid

2. Angela White

3. Bailey Brooke

4. Cassidy Banks

5. Jai James

6. Lana Rhoades

7. Nicole Aniston

8. Nicolette Shea

9. Reagan Foxx

10. Susy Gala

Порнозвезди, които преди са били в Топ 10:

Anissa Kate

Ariana Marie

August Ames

Brett Rossi

Christy Mack

Dani Daniels

Jayden Jaymes

Kagney Linn Karter

Krystal Boyd aka Anjelica

Layla London

Leah Gotti

Lena Paul

Madison Ivy

Mia Khalifa

Mia Malkova

Osa Lovely

Peta Jensen

Rachel Starr

Rikki Six

Skyla Novea

четвъртък, 26 април 2018 г.

Обаждане от непознат номер с цел покана за презентация!

Обаждане от непознат номер с цел покана за презентация!

Преди няколко дни ми се обади една непозната жена от този номер:
024512511
Представи се като служител на "Велмакс Лукс" (не е ясно дали има такава фирма наистина?!?) и ме покани на тяхна презентация.
Казах й, че ще си помисля дали да отида.
Тя ми отвърна, че ще ми се обади отново в деня преди презентацията.
Днес пак ми звънна същата жена, но от друг номер:
024738782
Представи се като служител на "Велмакс Лукс" и ми напомни, че трябва да отида на тяхна презентация.
На въпросът ми какво ще има на тази презентация ми каза, че фирмата предлага уреди за дома.
Като я попитах откъде ми имат номера ми отговори, че някой от техните клиенти е мой познат и им го е дал.
Казах им, че съм зает и не мога да отида на презентацията им.
Поканиха ме на друга презентация същия ден, но в друг час.
Отговорих им, че съм зает през целия ден и че няма да отида.
Беше разочарована от моя категоричен отказ.

Цялата работа ми мирише на измама.
Не знам дали на презентацията ще ме накарат да купя нещо или ще ми искат пари за самата презентация, но нещо не е наред в тази покана.
Бъдете внимателни къде ходите, с кого се срещате и на кого си давате номера на телефона.
Публикувам всичко това не за да им правя реклама или антиреклама, а за да сте запознати с този тип измами и ако ви се обадят да ви предлагат нещо, което реално не съществува да не се връзвате на номерата им.

Аз имам още един такъв случай:
Бях ученик в 12 клас.
На улицата ме спира жена и ми казва, че съм спечелил награда.
Аз се ухилих като идиот от щастие.
Тя започна да ми тика "наградите" в ръцете и като ме затрупа с един куп безполезни боклуци (сапун, шампоан и соли за вана) ми каза, че трябва да платя 5 лева, за да си получа наградата.
Казах й, че нямам 5 лева в себе си.
Тя си събра нещата и каза, че щом нямам 5 лева тогава нищо не печеля.
Тръгнах си тъжен.
После на прибиране към нас се усетих, че е било измама и се зарадвах, че се отървах така леко.

Накрая искам да ви питам:
Обаждали ли са ви се досега с подобни покани, предложения и промоции?
Печелили ли сте нещо, което реално не съществува?

Споделете опита си от подобни измами и манипулации!
---------------------------------------------------------------------------
Източник: Обаждане от непознат номер ...

сряда, 25 април 2018 г.

Време ли е за пълно легализиране на наркотиците в България?

Време ли е за пълно легализиране на наркотиците в България?

В събота, 21 април 2018 г., в предаването "Втори план" Мартин Карбовски показа ученици-наркомани и техните родители.
Беше показан беше и един ученик-наркопласьор.
Видя се лицето и на бившия наркоман Даниел, който е син на Валери Симеонов.
Не се подигравам на Валери Симеонов за това, че сина му е наркоман.
Съчувствам му, защото много деца стават жертва на наркотиците.
Но Валери Симеонов като баща на наркоман би трябвало най-добре да разбира, че наркотиците не могат да бъдат спрени.
А като политик Валери Симеонов би трябвало да разбира, че наркотиците могат и трябва да бъдат контролирани.
След като това може да се случва на запад от България, значи може да стане и тук.
Но за да има контрол над наркотиците в България трябва да има електронна здравна карта, електронно здравеопазване, електронно образование, електронна администрация и електронно правителство (и електронно гласуване!).
За съжаление поради липсата на политическа воля нямаме електронни институции.

Изводът от цялото предаване беше, че всички наркотици трябва да бъдат легални и контролирани от държавата.
Така ще се пресече безразборното разпространение на наркотици сред ученици, ще намалее опасността от употреба на некачествени наркотици с неизвестно съдържание, а наркоманите ще бъдат предпазени от свръхдоза и заразяване с ХИВ, хепатит и др. болести.
Чрез легализацията на наркотиците ще се спре наркотрафика и ще се контролират стотиците хиляди зависими в България.
За съжаление легализацията не се случва, защото според мен някой от управляващите политици в България е лично замесен с наркотрафика и наркоразпространението.
Няма друго логично обяснение защо политиците в България отказват да легализират дори и леките наркотици като марихуаната, а какво остава за по-тежките като хероин, кокаин, амфетамини, гъби, дизайнерски дроги и т.н.

Преди 14 години (2004 г.) аз самия бях привърженик на крутите мерки.
Спорех с всеки, който беше на противоположното от моето мнение и си мислех, че съм прав
Мислех си, че ако всички по веригата на наркоразпространението бъдат заловени, арестувани и тикнати в затвора ще се реши проблема със зависимостите.
Но това не се случва на практика и всички мерки, които се предприемат от МВР и службите за сигурност не дават търсения ефект.
Наркомани имаше, когато бяха ученик през 90-те, имаше и през първото десетилетие на 21 век, наркомани има и сега.
Дадох си сметка за всичко това преди около пет години (2014 г.), когато МВР за пореден път се хвалеха колко много наркотици са заловили.
Но наркоманите не са изчезнали, все още ги има, което означава, че МВР не е спряло наркотрафика и наркоразпространението продължава с пълна сила.
Така осъзнах, че няма друг начин да се преборят зависимостите освен чрез контрол и превенция.
Но некадърните български политици не могат да свършат тази работа, защото нямат воля или казано просто не искат да си свършат работата.
Ако политическия елит в България не знае какво да прави по отношение на наркотиците да вземат пример от Уругвай.
Уругвай е първата страна в света, легализирала отглеждането, продажбата и употребата на марихуана.
Защо Уругвай легализира марихуаната
Препоръчвам ви да изгледате цялото предаване на Карбовски и сами да си съставите мнение по въпроса за наркотиците.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Карбовски: Втори план

Днес ви показваме наркотиците в училище.
Родители на 13-годишни деца, които взимат амфети.
Тези родители разказват как не могат да преборят дилърите, а учениците дилъри, разказват как по време на час се търгува с амфети, т.н. "бонбони", и други модерни наркотици.
Наркоманите са нашите болни деца.
Вижте историята на Даниел, който започнал да използва наркотични средства, когато е бил само на 15 години.
Той ще разкаже за деня, в който е щял да умре от свръхдоза - от нещо, което са му продали за анфетамин.
Даниел до ден днешен се опитва да се излекува от последствията на тази отрова.
Той разказва историята си, защото смята, че е важно да се говори за проблема.

Проект: Това не се отнася до мене (1 част)

Проект: Това не се отнася до мене (2 част)

неделя, 22 април 2018 г.

Президентът на САЩ ли е господаря на света, началника на началниците?

Президентът на САЩ ли е господаря на света, началника на началниците?
И кои хора са петата колона на САЩ в България?

На 14 април 2018 г. САЩ, Великобритания и Франция удариха Сирия.
Западните сили удариха в 01 ч. сутринта по Гринуич три цели, свързани със сирийската програма за химически оръжия - едната близо до Дамаск, а другите две в района на Хомс.
На хората по света и в България им трябваха 3 дни, за да забравят за това.
Но какви бяха последствията от тези удари?
Режимът на Башар Асад не беше свален.
Гражданската война не беше прекратена и в Сирия все още няма мир.
Тогава защо бяха тези удари?
Какъв беше смисъла от тях?
Кой имаше полза?
Сирийския народ или Запада?

ООН не одобри с резолюция атаката срещу Сирия.
Русия и Иран бяха против военната атака.
Турция одобри нанесените ракетни удари срещу Дамаск.
Управляващите в България с цялата си глупост също одобриха атаката срещу Сирия.
Българските политици явно не си дават сметка, че подобни прецеденти създават изключително неблагоприятна международна среда.
След като САЩ могат с лекота да нанесат удари срещу Сирия защо да не го направят и срещу някоя друга държава?
Дори и срещу послушен съюзник като България?

В името на "мира и стабилността по света" милиони могат да умрат по всяко време и навсякъде.
Миналата година по време на словесния конфликт между Тръмп и Ким Чен Ун американския президент с лекота говореше за убиването на 25 милиона севернокорейци.
Днес Тръмп иска да убива сирийци.
А утре кой народ ще бъде на мушката на САЩ?
В сравнение с днешните политици Хитлер и Сталин са пълни аматьори.
Политиците на 21 век са готови да заличат целия свят, а това е безумие.
И на фона на всичко това в САЩ има стотици хиляди бездомни хора, за които никой не мисли.
10 % от населението на САЩ живеят под границата на бедността.
Защо Доналд Тръмп не се погрижи за бездомните и бедните американци вместо да бомбардира Сирия?
По-добре да им намери подслон, да ги нахрани и облече, да ги образова, да им намери работа и в крайна сметка да подобри жизнения стандарт на собствения си народ преди да се заеме с проблемите на останалия свят.
И както стана ясно ударите срещу Асад нямаха никакъв ефект.
Войната си продължава с пълна сила и никой не може да е спре.
В момента в Сирия тече офанзива на правителствените сили срещу бунтовниците.
Асад се опитва да приключи войната възможно най-бързо.
А Ислямска държава, която беше унищожена сега надига наново глава в Либия, Ирак и Афганистан.
Е, няма толкова некадърни политици като тези, които сега са на власт.
Първата и най-важна работа на САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Китай, Иран, Израел и т.н. беше да унищожат ИДИЛ.
ИДИЛ е тумор, който пуска разсейки по целия свят.
А ислямистите са поклонници на дявола и трябва да бъдат унищожени до последния човек.
За съжаление Тръмп нищо не прави по въпроса.
И вместо света да върви към мир и сговор, ние отиваме към нова световна война.
На фона на тези си размисли от една седмица насам не спирам да си задавам два въпроса:
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ли е господаря на света, началника на началниците?


Доналд Тръмп

И кои хора са петата колона на САЩ в България?

Изберете от тримата или изберете и тримата:


Цветан Цветанов

Елена Поптодорова

Росен Плевнелиев
--------------------------------------------------------------------------
Източници:
САЩ, Великобритания и Франция удариха Сирия
Ударите на САЩ, Великобритания и Франция в Сирия (галерия със снимки)
Така изглежда Дамаск след ракетните удари
Ето как изглежда Дамаск след ракетните удари (галерия със снимки)
Путин: Русия осъжда нападението над Сирия
Това е позицията на България за ударите в Сирия
Бездомниците в САЩ се увеличават за пръв път от 7 години

петък, 20 април 2018 г.

В памет на: DJ Avicii е мъртъв!

В памет на: DJ Avicii е мъртъв!
Не мога да повярвам ...


BREAKING: Avicii Dead at 28 | TMZ
Изпълнителят, диджей и продуцент Тим ​​Берглинг, известен също като Avicii, Тим Берг и Том Хангс, почина в петък следобед в Оман, според изявление на своя представител.
Той беше на 28 години.
"С дълбока скръб ние обявяваме загубата на Тим ​​Берглинг, известен също като Avicii", се казва в изявлението. "Той беше намерен мъртъв в Маскат, Оман този петък следобед местно време, 20 април. Семейството е опустошено и ние искаме всеки да уважи нашата нужда от лично пространство в този труден момент. Няма да бъдат дадени други изявления."

Avicii беше един от най-популярните и успешни изпълнители на електронна и денс музика на всички времена.
Той отбеляза номер 4 на Билборд 200 през 2013 г. с "Wake Me Up".
Редовно се появява в Топ 5 на "Най-платените диджеи" в списъка на "Форбс".
Той се оттегли от концертна дейност през 2016 г. на върха на своя успех, позовавайки се на здравни причини.
Той страдаше от здравословни проблеми в продължение на няколко години, включително остър панкреатит, отчасти поради прекомерно пиене.
През 2014 г. той премахна жлъчния си мехур и апендикса си.
------------------------------------------------------------------
Източници:
Avicii Dead at 28 – Variety 
Avicii от Уикипедия, свободната енциклопедия 
Почина един от най-известните диджеи в света
Светът скърби за Avicii
Медия разкри причината за смъртта на Авичи
Tайната приятелка на Авичи с откровено писмо след смъртта му
Не мога да повярвам, че Avicii е мъртъв.
Много ми е мъчно.
Плаче ми се!
Никой не заслужава да умира млад и зелен.
Изказвам искрените си съболезнования на семейството му.
Обичам те, DJ Avicii!
Обичам музиката ти!
Няма да те забравя!
В памет публикувам няколко негови песни, които са ми любими:

Avicii - LevelsAvicii - Hey BrotherAvicii - Wake Me Up (Official Video)Avicii - Waiting For LoveAvicii vs Nicky Romero - I Could Be The One (Nicktim)Tim Berg - Seek Bromance (Official Video HD)Avicii - Silhouettes Avicii - Addicted To You

Игра Hyperpath - битки в Космоса

Игра Hyperpath - битки в Космоса

-------------------------------------------------------------------------
Източник: Hyperpath - Not Doppler

събота, 14 април 2018 г.

Защо не спират катастрофите?

Защо не спират катастрофите?
Какво трябва да се направи, за да спрат да умират хора по пътищата на България?
На 13 април 2018 г., петък, на автомагистрала "Тракия" стана катастрофа между кола и автобус, при която загинаха 6 човека и над 20 бяха ранени.
На 14 април 2018 г., събота пак на автомагистрала "Тракия" стана катастрофа с микробус, при която загинаха 2 човека и 5 бяха ранени.
Въпросът ми е:
Защо не спират катастрофите и какво трябва да се направи, за да спрат да умират хора по пътищата на България?
За мен има два варианта за решаване на този проблем.

Вариант 1. Разумен.
Това решение включва контрол от страна на държавните институции към шофьорите и контрол от страна на шофьорите към другите шофьори.
Взаимният контрол може да накара шофьорите да спазват правилата за движение по пътищата.
Трябва да се увеличи броят на часовете на кормуване по време на шофьорските курсове, както и да се шофира при различни метеорологични условия.
Трябва да се сложат камери по пътищата.
Трябва да се увеличи броя на екипите на КАТ.
Трябва да се въведат видеорегистраторите във всеки автомобил.
Трябва да стане задължителна употребата на предпазни колани в автобусния превоз.
Трябва да се забрани шофирането след употребата на алкохол и наркотици.
0,5 промила разрешен алкохол в кръвта подвежда хората да пият и да шофират след това.
Трябва да е 0 промила алкохол в кръвта.
Освен това трябва да се легализират наркотиците, за да се окаже контрол над наркоманите.
На тях трябва да им бъде забранено да шофират изобщо, поне докато не спрат да употребяват наркотици.

Вариант 2. Радикален.
Всички лични автомобили да бъдат извадени от употреба и повече да не се използват за превоз.
По пътищата трябва да останат само превозни средства за обществен превоз и за товарен превоз.
В последствие товарния превоз трябва да се качи на жп транспорт.
Нефтът ще свърши през 2050 г., затова е по-добре да спрем да го употребяваме още сега, за да ни остане за по-дълго време.

Как може да се реши проблема с катастрофите?
----------------------------------------------------------------------
Източници:
Тежка катастрофа с автобус на магистрала "Тракия", има жертви
14 април - ден на национален траур за загиналите на магистрала "Тракия"
Прокуратурата повдигна обвинение на жената, ударила автобус на АМ „Тракия”
Бус се обърна на АМ „Тракия” днес, загинали и ранени

четвъртък, 12 април 2018 г.

Гранд Каньон - едно от чудесата на света

Гранд Каньон - едно от чудесата на света
Гранд Каньон е каньон в щата Аризона, Съединените американски щати.
Образуван е от врязването на река Колорадо в едноименното плато Колорадо.
Каньонът е разположен на територията на едноименния национален парк "Гранд Каньон", на резерватите на индианците навахо, уалапай и хавасупай.
Дължината му е 446 км., като достига 29 км. ширина и 1800 м. дълбочина.
През 1908 г. каньонът става официален национален паметник, а през 1919 г. получава статут на национален парк.
От 1979 г. влиза в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Гранд Каньон е един от най-необичайните геологически обекти на планетата, поради което е много добре изследван.
В него могат да бъдат намерени следи от четири геологически ери и разнообразие от скали и пещери, съдържащи богат геологически, биологически и археологически материал.
Каньонът се счита за един от най-добрите примери за ерозия на почвата.
В началото река Колорадо е течала по равнината, но в резултат на движението на земната кора преди около 65 милиона години, платото Колорадо се издига.
В резултат на това издигане се променя ъгъла на наклона на течението на река Колорадо, вследствие на което се увеличава скоростта й и способността й да разрушава почвата, която лежи на пътя й.
Първоначално реката отмива горните варовици, а след това започва с по-дълбоките и стари пясъчници и шисти.
По такъв начин се образува Гранд Каньон преди около 5 - 6 милиона години.
Каньонът и до ден днешен се задълбочава, заради продължаващата ерозия.

сряда, 11 април 2018 г.

Най-опасните породи кучета

Най-опасните породи кучета
1. Немска овчарка

2. Кавказка овчарка

3. Доберман

4. Ротвайлер

5. Средноазиатска овчарка (Алабай)

6. Тибетски дог (Тибетски мастиф)

7. Американски питбул териер

8. Тоса ину

9. Американски бандог

10. Кане корсо

11. Бултериер

12. Родезийски риджбек

13. Дого Аржентино

14. Бурбул (Южноафрикански мастиф)

15. Гул Донг (Пакистански булдог)

16. Басенджи

17. Санбернар

18. Американски булдог

19. Немски дог

20. Фила Бразилейро

21. Преса Канарио

22. Акита ину

23. Неаполитански мастиф

вторник, 10 април 2018 г.

Игра Deep Sea Hunter

Игра Deep Sea Hunter

---------------------------------------------------------------------------
Източници:
Deep Sea Hunter - Kizi
Deep Sea Hunter 2 - Not Doppler

Песен на месеца 56: Krisko ft. Slavi Trifonov - Gledai Kak Se Pravi

Песен на месеца 56: Krisko ft. Slavi Trifonov - Gledai Kak Se Pravi

От няколко дни непрекъснато гледам клипа към песента на Криско и Слави Трифонов - "Гледай как се прави".

Krisko ft. Slavi Trifonov - Gledai Kak Se Pravi


Krisko ft. Slavi Trifonov - Gledai Kak Se PraviТекстът е абсолютно безсмислен както на повечето песни на Криско.
За сметка на това музиката е адски зарибяваща.
А самото видео кърти мивки и плочки!
Яка мадама до яка мадама.
Ако трябва да дам оценки ето какви ще бъдат:
Текст - посредствен; оценка - 3 от 10;
Музика - става; оценка - 6 от 10;
Видео - много яко; оценка 10 от 10;
Средноаритметична обща оценка: 6,33 от 10.
А, бе, не е зле!
Можеше и по-малко да е!

неделя, 8 април 2018 г.

петък, 6 април 2018 г.

Проблем с Интернет-а на Vivacom - съвети към потребителите

Проблем с Интернет-а на Vivacom - съвети към потребителите

В събота, 31.03.2018 г., ми се повреди Интернет-а.
Както си работех на компютъра Интернет-а ми спря и повече не се появи.
На рутера ми обикновено има 4 лапички, които светят - Power, Internet, ADSL и LAN1.
Но в събота светеха само три лампички - Power, ADSL и LAN1.
Лампичката на Internet не светеше.
Пробвах да рестартирам рутера - никакъв ефект.
Пробвах да Reset-на рутера - никакъв ефект.
Пробвах да Repair-на връзката от настройките на компютъра (Settings/Network Connections/local Area Connection) - никакъв ефект.
Обадих се на 123 на Vivacom и ми записаха час за вторник, 03.04.2018 г., когато техниците да дойдат и да оправят Интернет-а.
Едвам издържах до вторник.
В 09:00 ч. те дойдоха и ми подмениха рутера с нов.
Сърфирах няколко часа в Интернет и после угасих компютъра и модема.
Когато отново ги включих - пак нямах Интернет.
Лампичката на Internet отново не светеше.
Пробвах да рестартирам рутера - никакъв ефект.
Пробвах да Reset-на рутера - никакъв ефект.
Пробвах да Repair-на връзката от настройките на компютъра (Settings/Network Connections/local Area Connection) - никакъв ефект.
Обадих се на 123 на Vivacom и ми записаха час за петък, 06.04.2018 г., когато техниците да дойдат и да оправят Интернет-а.
И така в петък техниците дойдоха и ми смениха рутера (отново!) и ми казаха да не го изключвам, за да не се повреди пак.
Казаха ми, че има бъг, който се опитват да оправят.
Сега вече си имам Интернет, които от време на време спира, но аз не правя нищо, за да го оправя - Vivacom сами си го оправят.
Съветът ми към вас е да не си изключвате рутера и да не се опитвате сами да си оправяте Интернет-а, защото само ще влошите нещата.
Ако имате проблем се обаждайте на някои от следните телефони:
123 - телефон за повреди за абонати на Vivacom, но трябва да имате телефон с бутони, а не с шайба.
Ако телефона ви е с шайба няма да можете да се свържете с оператор.
087123 - телефон за повреди за абонати на всички оператори.
070017000 - телефон за повреди за абонати на всички оператори.
11800 - телефон за справки на Vivacom.