biggeorge Lyrics

петък, 15 април 2016 г.

Как да реагирате ако срещнете мигранти

Как да реагирате ако срещнете мигранти


Дирекция "Гранична полиция" обявява следните инструкции за действие при евентуално забелязване на отделни лица или компактни групи, за които има подозрение, че отговарят на профила на незаконно преминали или опитващи се да преминат държавната граница на Република България:

1. Обадете се на единния номер за спешни повиквания 112.

2. Посочете мястото, на което сте забелязали лицата.

3. Посочете евентуалният им брой и състав на групата.

4. Посочете времето на забелязване и посоката на придвижване.

5. Посочете евентуалното наличие на транспортни средства или лица - български граждани, чието присъствие в района е необичайно.

6. Ако имате тази възможност запишете номерата на автомобилите, които сте забелязали в района.

7. Не се опитвайте да осъществявате контакт с лицата, за които имате подозрение, че са мигранти.

8. Изчакайте пристигането на служителите на "Гранична полиция" и им окажете пълно съдействие като им предоставите всяка информация, с която разполагате.

Предприемането на действия по физическото задържане на лица, прилагането на насилствени действия спрямо тях или други действия в противовес с правата на човека и закона могат да бъдат третирани като извършване на административно нарушение или престъпление във връзка, с което извършителите на подобни деяния подлежат на наказателно преследване в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички граждани, пребиваващи в гранична зона, трябва да приемат с разбиране извършваните спрямо тях проверки от полицейските органи за установяване причините за пребиваването им в района.

Пребиваването в граничната ивица (до 300 метра от линията на държавната граница) под какъвто и да е предлог следва предварително да се съгласува с директора на съответната Регионална дирекция „Гранична полиция" чрез началниците на съответните структури, обслужващи района.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!