biggeorge Party Zone

неделя, 19 януари 2014 г.

Писмо до Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите

Писмото е изпратено до:
infocenter@parliament.bg
priemna@parliament.bg
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
Kardjaliev@parliament.bg
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
georgi.goranov@parliament.bg
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
Georgi.Anastasov@parliament.bg
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
radi.stoyanov@parliament.bg
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
alexandar.metodiev@parliament.bg
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
vladislav.nikolov@parliament.bg
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
georgi.gyokov@parliament.bg
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
daniela.saveklieva@parliament.bg
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
darin.dimitrov@parliament.bg
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
doncho.baksanov@parliament.bg
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
evgeni.stoev@parliament.bg
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
yordanka.yordanova@parliament.bg
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
krasimir.velchev@parliament.bg
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
margarita.stoilova@parliament.bg
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
milka.hristova@parliament.bg
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
miroslav.petkov@parliament.bg
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
nikolay.petkov@parliament.bg
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
stanislav.vladimirov@parliament.bg
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
todor.radulov@parliament.bg

                                                        До Комисията по правата на човека
                                                        и жалбите на гражданите
                                                        към Народното събрание
                                                        на Република България
                                                        гр. София    Уважаеми Г-н Председател,
    Уважаеми Народни представители,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.

    Пиша ви това писмо, защото от известно време забелязвам случаи на дискриминация, които са законово регламентирани.

    Според Чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България: "Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.".
    Но според Чл. 5 от Семейния кодекс, който урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството: "Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние.".

    Както ясно се вижда в кодекса е уточнено, че брака се сключва между "мъж и жена".
    Но ако двама мъже или две жени се опитат да сключат граждански брак партньорите няма да могат да го направят и тяхната връзка няма да може да бъде узаконена.
    След като еднополова двойка не може да сключи граждански брак те не могат да осиновят дете, а ако имат деца чрез ин витро или сурогатна майка двамата партньори няма да имат равен статут на родители/настойници.
    Това е дискриминация по сексуално предпочитание или както е дефинирано в Чл. 6, ал. 2 от Конституцията: "ограничение на правата основано на убеждения".

    Въпросите ми към вас са следните:

    Това законово положение дискриминация ли е?
    Трябва ли Семейния кодекс да бъде променен, така че еднополовите двойки да имат равни права с всички останали?
    Кога в България хората ще могат да сключват брак и да осиновяват и отглеждат деца, без значение каква е сексуалната им ориентация?
    Защо години наред се правим на толерантни, след като не сме такива?

    Надявам се, че ще отговорите на въпросите ми и ще предложите на народните представители законопроект за промяна в Семейния кодекс.
    Дори и една единствена еднополова двойка в България да иска да сключи брак или да си осинови и отгледа дете, те имат право на това.
    Благодаря ви предварително за отделеното внимание и се надявам, че с ваша помощ ще успеем да приложим на практика Чл. 6, ал. 1 от Конституцията на Република България: "Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.".    19.01.2014 г.                         С уважение:
    Моя град                               biggeorge

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!