biggeorge Party Zone

петък, 9 юни 2017 г.

Как да се предпазим от сексуален тормоз?

Как да се предпазим от сексуален тормоз?


Сексуалният тормоз може да включва всеки нежелан физически контакт.
Той може да включва и излагане на части от тялото, искане на сексуални услуги, показване на графични изображения и правене на неподходящи коментари и разказване на вицове.
Мениджърите трябва да създадат работно място без тормоз за служителите, като осигурят ясни насоки, адекватно обучение и непоколебимо правоприлагане.
Училищните администратори трябва да предоставят същото за студентите и персонала.

Метод 1: Създаване на работно място без тормоз

1. Напишете политика за борба с тормоза.
Като работодател вие сте отговорни за всяка дискриминация, която се случва на работното място.
Това включва сексуален тормоз, както и сексистко и хомофобско поведение.
Най-добрият начин да предпазите служителите си от сексуален тормоз и себе си от отговорност е да го предотвратите.
- Съберете се заедно със служителите от човешките ресурси, синдикалните лидери и напишете твърда политика, забраняваща сексуалния тормоз. Посочете ясно, че ръководството е отговорно за предотвратяването на сексуален тормоз в компанията.
- Определете сексуалния тормоз в широк смисъл. Забрана на незаконната сексуална дискриминация; Нежелани аванси; Молби за сексуални услуги; И всяко словесно, визуално или физическо поведение от сексуално естество на работното място.
- Забрана на изискването за предаване на каквото и да е сексуално поведение като условие за наемане на работа, или за основа за вземане на решения за наемане на работа.
- Забранете всяко поведение, което има за цел или резултат да се намесва в работата на дадено лице или да създаде заплашителна, враждебна или обидна работна среда.
- Включете примери за сексуален тормоз, но заявете, че списъкът с примери не включва всички възможни случаи.
- Прегледайте държавното законодателство, за да сте сигурни, че включвате всички поведения.

2. Изгответе ясен протокол за отговор на тормоза.
В рамките на вашата политика за борба с тормоз, направете ясни стъпки за докладване за сексуален тормоз. Вашите правила трябва да насърчават жертвите на сексуален тормоз да съобщават за поведението. Оторизирайте и идентифицирайте кой трябва да получава жалбите за тормоз.
- Вашите служители трябва да имат няколко възможности да съобщават за сексуален тормоз, тъй като това ще им попречи например да се налага да докладват на своя тормозещия или близък приятел на тормозещия.

3. Обучете служителите си, за да предотвратите и докладвате за сексуален тормоз.
Дайте на всички копие от политиката. Политиката за превенция на сексуалното насилие трябва да бъде в наръчника за служителите, трябва да бъде изпратена по имейл на всеки служител и трябва да бъде преразгледана по време на ежегодните обучения за борба с дискриминацията.
- Правете чести тренировки. Началниците на всички нива на управление трябва да откриват, предотвратяват и наказват сексуалния тормоз и дискриминацията по полов път. Обучете служителите в правилните стъпки, за да съобщават за сексуален тормоз.
- Следвайте изискванията на държавата, които са променливи.

4. Включете примери, които вашите служители може да не разпознаят.
Служителите трябва да разберат, че всяка форма на сексуално внимание или поведение, както и всяка форма на сексистко или хомофобско поведение, се счита за дискриминация по полов признак и може да доведе до уволнение. Нека знаят например, че мъжете са отговорни, ако те тормозят мъжете, а не само жените, че жените са отговорни, ако тормозят мъже или жени, и че дори комплиментите могат да се чувстват като тормоз, ако бъдат дадени по грешен начин.
- Обяснете, че всеки натиск на работното място, при който служителите не спазват нормите за равенство между половете, е сексуален тормоз.
- Затова е забранено да кажете на жената, че тя не е достатъчно женствена, мъж, който не е достатъчно мъжествен, или транссексуален индивид, че неговият външен вид или избрано местоимение е неприемливо.
- Обяснете, че като работодател вие дори понякога сте отговорни, ако продавачът или клиентът сексуално тормози вашите служители.
- Кажи им, че когато се съмняват дали не са жертви на сексуален тормоз, те трябва да говорят с човешки ресурси или с вас.

5. Следете работното си място.
Проверете за признаци на тормоз на всички нива на вашата компания. Премахнете всички дискриминационни вицове, знаци или карикатури, които виждате. Обърнете внимание на служителите, които извършват неподходящо поведение. Ако смятате, че някой от колегите ви е обект на тормоз, насърчете жертвата да говори за това и да предприеме незабавни действия, за да спрете тормоза.
- Ако станете свидетел на инцидент със сексуален тормоз или се окажете в офанзивна среда, предприемете мерки за разрешаване на тормоза или съвместното дело с жертвата.

6. Прилагане на правилата без изключения.
Когато възникне жалба или когато сте свидетел на тормоз, незабавно разследвайте и се занимавайте със ситуацията. Накажете членовете на компанията, които тормозят други служители. Защитете и подкрепете служителите, преживели тормоз.
- Трябва да имате политика на нетърпимост към повторни нарушители или за случаи на груб тормоз или нападение.
- Посочете ясно, че никое ниво на управление не е освободено от спазването на политиката.

Метод 2: Отговаряне на сексуалния тормоз на работното място

1. Разпознавайте сексуалния тормоз по време на работа.
Съгласно законите сексуалният тормоз попада в две категории: quid pro quo и враждебна среда. Quid pro quo е, когато се очаква да толерирате сексуалния тормоз в замяна на промоция и назначение или просто да запазите работата си. Това често идва от шеф, но може да идва от други служители, стига те да имат някаква степен на власт или да бъдат подкрепени от някой на власт.
- Неприличният тормоз в работната среда не оказва изрично или имплицитно въздействие върху сигурността на работното ви място, но въпреки това засяга работата ви и създава смущаваща, враждебна или обидна работна среда.
- По закон, инцидентът трябва да се случи само веднъж, за да се счита за quid pro quo. Въпреки това, враждебният тормоз в околната среда трябва да се извършва многократно, освен ако въпросното поведение е изключително очевидно (като сексуално насилие или нежелано докосване).
- И двете форми на тормоз могат да се случват на един или на няколко индивида и могат да идват от един човек или няколко. Тя може да дойде от колеги или ръководители, мъже или жени, и тя може да бъде вербална, физическа или и двете.
- И двете форми на тормоз са незаконни.

2. Запишете случаи на сексуален тормоз на работното място.
Вземете бележки и дръжте сметка за сексуалния тормоз, който се случва. Запишете времето и мястото на всеки инцидент, това, което всеки човек казва или прави, и кой е бил свидетел на взаимодействието. Съхранявайте доказателства за тормоз: ако получите неподходящи имейли или бележки, ги запазете.
- Прегледайте правилата си за сексуален тормоз на работното място. Следвайте го, освен ако вашето работно място няма.

3. Конфронтирайте се, ако се чувствате в безопасност.
Ако се чувствате в безопасност, говорете директно с лицето или хората, които ви тормозят, направете го лице в лице. Обяснете, че тяхното внимание или поведение ви притесняват. Напишете го и го опишете. И накрая, помолете ги да спрат.
- Можете да кажете: "Не се чувствам добре с вашето поведение, откакто ме попитахте. Казах не, и аз се опитах да се държа добре, защото сме колеги, но фактът, че продължихте да викате, че бихте искали да ме видите извън работното място ме кара да се чувствам притисната. Искам да спрете."
- Или да кажете: "Трябва да разберете, че шегите за моите дрехи и сексуалната ми ориентация трябва да спрат. Мразя ги, не искам някой да мисли за личния ми живот и не искам да ме използвате като подсказка във вашите шеги. Разбирате ли?"
- Ако не се чувствате в безопасност да говорите с тормозещия, отидете директно при вашия началник или отдела за човешки ресурси.

4. Докладвайте на работното място.
Ако се сблъскате с тормозещия, кажете на вашия ръководител за поведението и факта, че сте се сблъскали с него. Ако не го направите, отидете директно при вашия ръководител или отдела по човешките ресурси на вашата компания. Кажете им, че не се чувствате в безопасност и им кажете причините.
- Не забравяйте да съобщите на вашия началник, веднага щом сте разговаряли с вашия тормоз, в случай че тормозещия предприеме стъпки за отмъщение срещу вас.

5. Изпратете жалба до Комисията за защита от дискриминация.
Ако смятате, че имате случай на тормоз подайте жалба за дискриминация към КЗД. Нямате нужда от адвокат, който да подаде жалба. След като подадете жалбата си, КЗД ще уведоми вашия работодател и ще започне разследване.

Метод 3: Предотвратяване на сексуален тормоз навсякъде

1. Създайте култура на средно училище без тормоз.
Обучавайте учителите, за да обърнете внимание на неподходящите коментари на учениците. Използвайте ресурсите, за да обучите персонала и да разпространявате информация сред всички служители на училището. С учителите и вашата администрация, създайте насоки за учениците да разпознават и докладват за тормоз в колежа.
- Включете тези указания в наръчника за студентите и посетете курсовете на гост-лекторите.
- Включете родителите. Провеждайте срещи след училище, за да образовате родителите за сексуалния тормоз и неговото вредно въздействие.
- Награждавайте студентската активност. Насърчавайте учениците да говорят, когато преживяват или са свидетели на сексуален тормоз. Вземете сериозно всеки жалбоподател.
- Приемайте сериозно оплакванията относно учителите, които в сексуално тормозят студенти.

2. Предотвратяване на сексуален тормоз в колежа.
Заедно с предприемането на мерките, предложени за превенция на тормоза на работното място и на гимназията, студентите трябва да бъдат обучавани за техните права. Студентите трябва да подадат жалба до Службата за граждански права, ако тормозът им не се взема на сериозно от администраторите или ако те са принудени да подпишат споразумение за неразкриване на информация, за да не докладват за тормоз.

3. Настоявайте за уважение от приятели и партньори.
Сексуалният тормоз е всяко нежелано полово или сексуално дискриминационно поведение. Това не се случва само на работното място. Тя може да дойде от приятели, партньори и бивши партньори. Ако някой от вашите приятели направи нежелани сексистки или сексуални коментари за вас или другите ви приятели, кажете му да спре.
- Обяснете как се чувствате пред останалите си приятели. Чуйте как се чувстват.
- Ако вашите приятели продължават да проявяват неуважение, откажете да се движите с тях.
-------------------------------------------------------------------------
Източник: How to Prevent Sexual Harassment

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!