biggeorge Lyrics

петък, 14 април 2017 г.

Референдум или плебисцит?

Референдум или плебисцит?


1. Референдум

Референдумът е пряко гласуване, при което цялото население на дадена държава с право на гласуване трябва да одобри или отхвърли дадено предложение.
То може да бъде нова конституция, конституционна промяна, закон, отзоваване на избран служител или определено правителствено решение.
Референдумът е инструмент за пряка демокрация в широк мащаб.
Референдумът може да бъде национален или местен, задължителен или факултативен, императивен или консултативен, частичен, вариантен.
Най-голямото постижение на пряката демокрация, което швейцарците например възприемат като част от националната идентичност, е именно т.нар. гражданска инициатива за референдум по определен въпрос.

2. Плебисцит

Плебисцитът е форма на референдум.
Обикновено допитването е по въпроса за националната принадлежност на населението на дадена област.
Плебисцити се провеждат най-вече след Първата световна война по внушение на американския президент Удроу Уилсън, който смята, че е нужно всяка националност да живее в собствената си държава (иредентизъм).
Плебисцитите са предвидени във Версайския договор (1919 г.) предимно за оформяне границите на Германия.

3. Референдум или плебисцит?

Някои определения за "плебисцит" предполагат, че това е вид гласуване за промяна на конституцията или управлението на страната.
Въпреки това някои страни го определят по различен начин.
Например, Австралия определя "референдум" като вот за промяна на конституцията, а "плебисцит" като вот, който не влияе на конституцията.
В Ирландия гласуването за приемане на конституцията се нарича "плебисцит", но последващото гласуване за промяна на конституцията или за промяна на закон се нарича "референдум".

Според общоприетото разбиране референдумите са допитвания, които са инициирани от гражданите, а плебисцита е допитване инициирано от организация, партия, бизнес структура, политици, държавни власти и т.н.
Референдумите обслужват интересите на гражданите, а плебисцитите обслужват интересите на иницииралата го организация, партия, бизнес структура, политици, държавни власти и т.н.
В този смисъл плебисцитът е "вот на доверие" на политиките на правителството или на държавния глава.
Референдуми се провеждат в Швейцария, където те се инициират от самите граждани.
Плебисцити се проведоха във Великобритания (23.06.2016 г.), в Унгария (02.10.2016 г.), в България (06.11.2016 г.) и в Турция (16.04.2017 г.).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!