biggeorge Party Zone

неделя, 9 октомври 2016 г.

Сексуален тормоз

Сексуален тормоз
Сексуален тормоз е всяка форма на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на човека, и по-специално създаване на смущаваща, враждебна, деградираща (принизяваща), унизителна или обидна обстановка.

Сексуалният тормоз противоречи на принципа за равно третиране на мъжете и жените и представлява форма на полова дискриминация.

Сексуалният тормоз може да се осъществява чрез:
- цинични шеги;
- намеци за външността, които карат човека да се чувства неудобно;
- нежелани докосвания;
- нежелано сексуално внимание;
- обиди и подигравки от сексуално естество;
- прекалено фамилиарничене;
- показване на порнографски материали;
- предложения за интимност, с цел повишаване в кариерата;
- принуда за сексуални контакти;
- изнасилване.

Сексуален тормоз е форма на тормоз и психотерор, която е насочена най-вече върху пола на потърпевшия.

Сексуалният тормоз се различава от флирта по това, че е нежелан.

Сексуален тормоз на днешно време се смята в повечето западни страни (и в България), като проява на дискриминация и във връзка с трудовото законодателство противоречи на законите.

В практиката сексуален тормоз е най-често проява на сексуален интерес от небогат мъж към жена, която поради стечение на обстоятелствата (временно) зависи от него, но не го счита за достоен за нея.

Сексуален тормоз от богати мъже практически не съществува, защото всички жени си мечтаят, богати мъже да им обърнат внимание.

Сексуалният тормоз трябва да се различава от сексуалната злоупотреба или физическото насилие, които подлежат на наказателна отговорност.

Под сексуален тормоз се разбират сексистки и ориентирани към пола на потърпевшия, унизителни и срамни забележки или действия, нежелана телесна близост - прегръщане, целуване и/или опипване по тялото, във връзка с обещания за награда и/или заплаха от репресии.
------------------------------------------------------------------------
Източници:
Сексуален тормоз
Сексуален тормоз

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!