biggeorge Lyrics

вторник, 4 юни 2019 г.

Какво е ювенална юстиция и защо всички са плашат толкова много от нея?

Какво е ювенална юстиция и защо всички са плашат толкова много от нея?Какво е ювенална юстиция?
Ювенална юстиция на български се нарича "съд за малолетни и непълнолетни".
Подробности за това какво е ювенална юстиция можете да прочетете в текста по-долу.

Защо всички са плашат толкова много от ювеналната юстиция?

Интернет е пълен с лъжи и пропаганда за ювеналната юстиция.
Напишете в Гугъл ювеналната юстиция и ще прочетете какво ли не.
Според пропагандата съда за малолетни и непълнолетни е "схема за легализиране на педофилията и експлоатацията на деца".
Има статии, в които се обяснява как деца попаднали в ювеналната юстиция се използват като донори на органи, трафикирани са за проституция, с тях се извършават сексуални ексцесии и т.н.
В пропагандата дори беше намесена Стратегията за детето 2019-2030 в България, като се твърди, че в стратегията е заложена ювеналната юстиция.
Разбира се, това не е вярно и всеки, който е прочел Стратегията за детето 2019-2030 знае, че това е лъжа.
Пак според същата пропаганда ювеналната юстиция е "узаконена репресивна държавна система за отнемане на деца от семействата им по несъстоятелни причини и даването им на приемни семейства".
После се обяснява, че "в Западна Европа, където гей браковете са официализирани, приемните родители често са хомосексуални".
Пропагандата завършва с "хомосексуалните пред обществото двойки, често са прикрити педофили".
Лъжите срещу ювеналната юстиция се използват за насаждане на омраза срещу ЛГБТ хората, срещу демокрацията, срещу свободата и срещу законността.
До съд за малолетни и непълнолетни се стига в случаи на тежки криминални престъпления, насилие, зависимости, опасност за живота на детето и т.н.
Съдът за малолетни и непълнолетни не е с повече правомощия от съда за възрастни.
Ювеналната юстиция се занимава само с дела свързани с малолетни и непълнолетни и това се използва от пропагандаторите, за да плашат хората, че ще им отнемат децата.
Диктаторски мислещите хора си играят със страховете на родителите, за да насаждат омраза срещу различните хора!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Източникът на следващият текст е Уикипедия: Juvenile court

Съд за малолетни и непълнолетни

Съдът за малолетни и непълнолетни е трибунал със специални правомощия да постановява решения за престъпления, извършени от деца или подрастващи, които не са достигнали пълнолетие.
В повечето съвременни правни системи, децата или тийнейджърите, които извършват престъпление, се третират по различен начин от възрастните, които са извършили същото престъпление.

Индустриализираните страни се различават по въпроса дали непълнолетните трябва да бъдат съдени като възрастни за тежки престъпления или да бъдат разглеждани отделно.
От 70-те години на миналия век, непълнолетните са били наказвани все по-често като възрастни в отговор на "увеличаването на насилствената престъпност сред младежите".
Млади нарушители все още не могат да бъдат преследвани като възрастни.
Сериозните престъпления, като убийство или изнасилване, могат да бъдат преследвани чрез съд за възрастни в Англия.
Въпреки това, от 2007 г. няма данни в Съединените щати да се съобщава точен брой непълнолетни нарушители, преследвани като възрастни.
За разлика от тях, страни като Австралия и Япония са в ранен етап на разработване и прилагане на насочени към младежта правосъдни инициативи като отсрочка от съда за възрастни.

В световен мащаб Организацията на обединените нации насърчава нациите да реформират системите си, за да се впишат в модел, в който "цялото общество трябва да гарантира хармоничното развитие на младежите" въпреки престъпното поведение, което може да създава проблеми.
Надеждата беше да се създаде по-„справедливо за децата правосъдие“.
Въпреки всички промени, направени от ООН, правилата на практика са по-малко ясни.
Промените в широк контекст предизвикват проблеми на местно прилагане, а международните престъпления, извършени от младежи, предизвикват допълнителни въпроси относно ползата от отделни производства за непълнолетни.

Въпросите на младежкото правосъдие стават все по-глобални в няколко културни контекста.
Тъй като глобализацията се е случила през последните векове, въпросите на правосъдието, и по-специално защитата на правата на децата, свързани с младежките съдилища, са поставени под въпрос.
Глобалните политики по този въпрос станаха все по-широко приети и общата култура на третиране на децата-нарушители беше адаптирана към тази тенденция.

Модели на съд за малолетни и непълнолетни

Съдът по дела за непълнолетни е специален съд или отдел на първоинстанционния съд, който се занимава с непълнолетни обвиняеми, които са обвинени в престъпления, пренебрегвани са или са извън контрола на родителите си.
Нормалната възраст на тези обвиняеми е под 18 години, но възрастта на мнозинството се променя въз основа на държавата или нацията.
Съдът по дела за непълнолетни не е компетентен в случаите, в които непълнолетни се третират като пълнолетни.
Процедурата в съда за непълнолетни не винаги е на принципа на противопоставянето между обвинител и защитник, въпреки че непълнолетният има право на процесуално представителство от адвокат.
Родителите, социалните работници и пробационните служители могат да участват в процеса за постигане на положителни резултати и да спасят непълнолетния от участие в бъдещи престъпления.
Въпреки това тежките престъпления и повторните нарушения могат да доведат до осъждане на непълнолетни правонарушители в затвора, с прехвърляне в държавен затвор при достигане на пълнолетие с ограничени максимални присъди, често до навършване на 18, 21, 23 или 25 години.
Когато родителското пренебрегване или загуба на контрол е проблем, съдът за непълнолетни може да търси приемни домове за малолетните, като третира детето, че е под опеката на съда.
Съдът по дела за непълнолетни се занимава с случаи на престъпност и зависимост.
Престъпността се отнася до престъпления, извършени от непълнолетни лица, а зависимостта включва случаи, при които лице, което не е родител, е избрано да се грижи за непълнолетно лице.

Модел на възстановителното правосъдие

При разглеждането на правосъдието за непълнолетни като цяло се използват два вида модели: възстановително правосъдие и наказателно правосъдие.
В Съединените щати има систематични промени към по-възстановителен модел на правосъдие, особено към младежите.
Канада отдавна практикува възстановителен модел на правосъдие и продължава да се разраства и разширява практиките за интегриране на младежки нарушители в общността с надеждата, че те няма да рецидивират, а стават положителни, допринасящи членове на обществото.
Освен тези страни, Австрия пое инициатива за прилагане на програми за посредничество между жертви и нарушители, насочени към по-възстановителна форма на правосъдие.
Нова Зеландия напълно преструктурира своята система с акцент върху това, което местните хора, маори, практикуват в продължение на много години.
Това включва фокусиран върху семейството фокус, който намалява задържането на младите хора.
В световен мащаб съществува тенденция да се използват традиционните ценности на миналите поколения, за да се създаде положително въздействие в съдебните системи за непълнолетни.

Международни трибунали по правата на човека

В епоха, в която престъпления срещу държавата, които нарушават международното право, се преследват, децата, които са подложени на това престъпление, сега се поставят под въпрос как да се справят с тях.
По-точно този проблем се отнася за деца войници.
Появиха се противоречия по отношение на създаването на специален съд за малолетни или "специални съдилища" за преследване на деца за международни престъпления.
В Сиера Леоне например хората искат извършителите да бъдат държани изцяло отговорни въпреки възрастта или социалния контекст.
Когато детето бъде насочено към специалния съд, тяхното третиране ще бъде третирано с повече уважение, както и насърчаване на рехабилитацията и реинтеграцията, като се вземе предвид колко млади или малки на възраст са много от войниците.
Генералният секретар на ООН определи използването на трибуналите като "морална дилема".
Децата, които стават войници, често го правят в резултат на структурна или системна заплаха в живота си.
Въпреки това, те все още са отговорни за много насилствени и отвратителни действия.
По този начин те са едновременно жертви на режими и виновни страни, причинявайки проблема и дилемата, която Обединените нации се опитаха да разгледат в Сиера Леоне, както и в други страни.

Съд за малолетни и непълнолетни в САЩ

Въпреки че правилата, уреждащи дела за непълнолетни, се различават значително в различните щати, широката цел на съдилищата за непълнолетни в Съединените щати е да предоставят алтернативна или възстановителна алтернатива на наказателната система за възрастни.
Въпреки че не винаги се среща, идеалът е да се постави непълнолетен нарушител на правилния път, за да бъде спазващ закона възрастен.

Юрисдикция на съда за малолетни и непълнолетни в САЩ

Правилата за правораздаване на съда за непълнолетни зависят от щата.
В повечето щати юрисдикцията на съдилищата за непълнолетни продължава до навършване на осемнадесет години, но в някои щати тя може да приключи на седемнайсет или по-малка възраст.
Понякога на непълнолетен нарушител, който първоначално е обвинен в съд за непълнолетни, обвинението му може да бъде отменено от съд за възрастни, което означава, че извършителят може да бъде съден и осъден по същия начин като възрастен.

Възраст, до която се носи наказателна отговорност

Няма единна национална възраст, от която детето е отговорно в съдебната система за малолетни и непълнолетни; това варира между щатите.
В 44 щата максималната възраст за юрисдикция на младежките съдилища е седемнадесет години.
В пет щата (Джорджия, Мичиган, Мисури, Тексас и Уисконсин) максималната възраст за юрисдикция на младежката юрисдикция е шестнадесет години.
Един щат, Северна Каролина, има максимална възраст за юрисдикция на съда за непълнолетни на възраст 15 години.
Щатите са различни в зависимост от възрастта, в която детето може да бъде подложено на съдебно производство за малолетни и непълнолетни за престъпно поведение.
Повечето щати не определят минималната възраст като правен въпрос.
От щати, които определят минимална възраст за престъпленията за нарушаване на законите:
- Масачузетс и Северна Каролина определят минимална възраст от шест години.
- Кънектикът и Мисисипи определят минимална възраст от седем години.
- Аризона определя минимална възраст от осем години.
И за криминално деяние:
- Северна Каролина определя минимална възраст от шест.
- Кънектикът, Ню Йорк и Мериленд определят минимална възраст от седем години.
- Арканзас, Колорадо, Канзас, Луизиана, Пенсилвания, Южна Дакота, Тексас, Върмонт и Уисконсин определят минимална възраст от десет години.
- Калифорния определя минимална възраст от 12 години, с изключение на убийство или изнасилване, за което няма минимална възраст.

Прехвърляне към съда за възрастни

Всички щати имат закони, които позволяват и понякога изискват млади нарушители да бъдат преследвани или осъждани като възрастни за по-тежки престъпления.
В делото "Кент срещу Съединените щати" (1966 г.) Върховният съд на Съединените щати постанови, че непълнолетно лице трябва да получи право на справедлив процес, по-специално, че освобождаването от наказателна отговорност от съда за непълнолетни до окръжния съд трябва да бъде доброволно и осъзнато.
Върховният съд на САЩ , в делото на In re Gault (1967), постанови, че децата, обвинени в производство за непълнолетни престъпници, имат право на надлежен процес, адвокат и срещу самоинкриминиране, по същество правата описани в предупреждението "Миранда".
Пишейки за решението на мнозинството от съдебните заседатели, асоциирания съдия Абе Фортас пише: "Според нашата Конституция това да бъдеш дете не оправдава липсата на съдебен процес."
Въпреки това, повечето дела за непълнолетни се провеждат без съдебно жури като "Маккивър срещу Пенсилвания" (1971) реши, че непълнолетните нямат същите права в това отношение като възрастни.

Други случаи

В някои юрисдикции, в допълнение към делата за престъпления, съдът за непълнолетни изслушва дела, включващи задържане на дете, издръжка на дете и посещение, както и случаи, в които се твърди, че децата са били малтретирани или пренебрегнати.

Съдебна процедура

Процедури в съда за малолетни и непълнолетни, в случаи с непълнолетни, обвинени в престъпни деяния (действия, които биха били престъпления, ако са извършени от възрастни) или престъпления за нарушаване на законите (престъпления, които могат да бъдат извършени само от непълнолетни, като бягство от дома, нарушения на полицейския час и бягство от училище) са малко по-формални, отколкото производството в съдилищата за възрастни.
Производството може да бъде закрито за обществеността, а името на непълнолетния престъпник може да остане извън публичния регистър.

Избягване на официални обвинения

В американският съд за малолетни и непълнолетни е възможно да се избегне поставянето на официални обвинения.
Факторите, които могат да засегнат отношението на непълнолетен правонарушител към съда и разпореждането с него, включват:
1. Тежестта на престъплението. Едно тежко престъпление е по-вероятно да доведе до официални обвинения, отколкото едно по-маловажно престъпление.
2. Възраст на непълнолетния. Обвинения е по-вероятно да бъдат повдигнати в случаи, свързани с по-големи деца.
3. Миналото на непълнолетния. Официалните обвинения са по-вероятни, когато непълнолетно лице вече е участвало в съда за непълнолетни.
4. Силата на доказателствата, че непълнолетният е извършил престъпление. Очевидно по-силните доказателства водят до по-голяма вероятност от формални обвинения.
5. Полът на непълнолетния. По-вероятно е да бъдат заведени официални обвинения срещу момчета, отколкото срещу момичета.
6. Социалната история на непълнолетния. Обвинения е по-вероятно да бъдат повдигнати, когато децата имат проблеми с дома или в училище.
7. Очевидната способност на родителя или настойника да контролира непълнолетния. Колкото по-голяма е липсата на родителски контрол, толкова по-вероятно е полицията да повдигне обвинение.

Наред с тези седем, четири "неофициални" фактора могат да повлияят на длъжностно лице:
1. Поведение на непълнолетния. По-малко вероятно е официалното производство да се случи, когато детето покаже разкаяние за извършеното престъпление.
2. Външният вид на непълнолетния. Ако младият човек е любезен, добре облечен и спретнато подстриган, тогава персоналът на приемната е по-вероятно да се справи неофициално със случая.
3. Дали детето има подкрепа от семейството или общността. Колкото по-голяма подкрепа има младият човек, толкова по-вероятно е полицията да се занимава със случая неофициално.
4. Дали непълнолетният има адвокат. Отстраняването на дело неофициално може да бъде по-малко вероятно, когато детето има адвокат.
В Кънектикът може да се направи препратка към комитет, който не е свързан с съд, наричан Съвет за преглед на непълнолетни.
Тези комисии могат да представят резолюция, която не води до криминално досие за непълнолетни.
Съществуват обаче квалифицирани обстоятелства, за да може дадено дело да бъде прието за преразглеждане, като например вид нарушение (често трябва да бъде незначително) и предварително участие на съда (много Съвети за преглед на непълнолетни приемат само престъпления за първи път).

Осъждане

Съдебните присъди за непълнолетни могат да бъдат от:
- неформален надзор, чрез който съдът неформално наблюдава непълнолетно лице и отхвърля висящо обвинение, ако непълнолетният остане в беда;
- официален надзор, подобно пробацията на възрастен, при който непълнолетно лице се среща и се наблюдава от пробационен служител за непълнолетни;
- в затвор за непълнолетни.

Задължителна минимална присъда

Задължителните минимални присъди намериха своето място в системата на правосъдието за непълнолетни в края на 70-те години на миналия век поради опасения, че някои непълнолетни лица извършват много тежки престъпления.
Задължителни минимални присъди могат да бъдат наложени в съда за малолетни и непълнолетни за някои много сериозни престъпления, като убийство, и да се прилагат за непълнолетни по същия начин като възрастните, ако непълнолетният се откаже от съда за възрастни.
Върховният съд на САЩ постанови, че използването на задължителни доживотни присъди за непълнолетни правонарушители е противоконституционно.

Реформа в съда за малолетни и непълнолетни

В книгата си от 1997 г., "Няма значение колко силно викам", в проучване на съдилищата за непълнолетни в Лос Анджелис, Едуард Хюмс твърди, че съдебните системи за непълнолетни се нуждаят от радикална реформа.
Той заявява, че системата изпраща прекалено много деца с добри шансове за рехабилитация в съда за възрастни, като същевременно отблъсква и пуска децата от рано по пътя на престъпността, вместо да дава съвети, подкрепа и отчетност.
57% от арестуваните деца за пръв път не са арестувани отново, 27% са арестувани един или два пъти, а 16% са извършили четири или повече престъпления.

В Съединените щати има аргументи срещу отделен съд за малолетни и непълнолетни престъпници.
От тази гледна точка, израстването на младежта и младите хора се променя във времето и съобразно с това някои хора вярват, че правната система трябва да отразява тези промени на израстването.
Детството в момента изглежда много различно и е социално конструирано в много различен модел, отколкото в предишния исторически контекст.
Някои специалисти твърдят, че в рамките на настоящия ни социален климат, съдебната система за непълнолетни и отлагането на правосъдието за непълнолетни лица вече не са необходими, тъй като има такива размити линии между етапите на детството, младостта и младите възрастни.

В световен мащаб Организацията на обединените нации е осъществила реформи, свързани с младежките съдилища и с правосъдието за непълнолетни като цяло.
Прилагат се правила и разпоредби за защита на правата на децата, по-конкретно създаване на насоки за наказание.
Напредъкът към по-малко наказателни мерки или наказателни институции е тенденция в това отношение.
Например в Общото събрание на ООН имаше предложение, че "нито едно дете или млад човек не трябва да бъдат подлагани на тежки или унизителни мерки за корекция или наказание".
Много западни страни бяха осъдени, че не са приложили тези политики на практика, нито разграничават младежите от възрастни в съдебна процедура или наказание.
Организацията на обединените нации вярва, че младежите трябва да имат по-малко строго наказание и да бъдат отложени за повече програми за подкрепа на общността като трибунали или съдилища, насочени към младите хора.
В Западна Европа има много държави, които също са критикувани и разглеждани от Организацията на обединените нации за непропорционалното представителство на расовите и етническите малцинства в съдебната система за малолетни и непълнолетни по отношение на расовото и етническо малцинство.

Настоящият правен режим по света системно и трайно затвърждава разделението на класи, дискриминацията и неравенството между половете.
Друга реформа, направена от Организацията на обединените нации, е "неформалността" 1950-те години, когато се случи тласък за отклоняване на съдебните процеси и по-малко криминализиране.
Това беше, когато много отложени програми и алтернативи на официалните престъпления и юрисдикции за възрастни се промениха, правейки я по-благоприятна за децата.
През последните години моделът на възстановителното правосъдие беше популяризиран като по-добър начин за обработка и реинтеграция обратно в общността на младите хора, които участват в съдебната система.
Този модел е многостранен и изисква промяна в културното разбиране за това какво означава да се извърши престъпление като непълнолетно лице.
Организацията на обединените нации е предложила помощ на страните, които искат да преминат към модел на възстановително правосъдие, тъй като това е положителна промяна по отношение на правата на човека.
Трудностите при прилагането на възстановителното правосъдие идват с културни различия между различните народи, както и с обхвата и широчината на модела.
Освен това традиционните ценности на правосъдието основано на принципа на противопоставянето между обвинител и защитник са вкоренени в системата за непълнолетни за много дълго време, което затруднява прилагането на промени в глобален мащаб.
Като цяло, опитите на ООН да промени разговора и структурата около съдилищата за непълнолетни, направиха малки крачки напред, докато много други въпроси продължават да се разглеждат.

Има и много аргументи срещу глобализацията на реформите в съдебната система за непълнолетни.
Глобалното правосъдие по отношение на непълнолетните не разполага с решения за недостатъците, които произтичат от поставянето им в такъв широк спектър от социални контексти.
Например, казуса с мароканските младежи, както и други етнически малцинства или мигрантски групи, живеещи в Холандия.
Има разминаване между идеята, че престъпността е местен социален проблем, но има движения за решаване на проблемите по-общо и в много по-широк спектър.
В Нидерландия акцентът на съда за непълнолетни е рехабилитацията, въпреки че реалността е по-наказателно ориентирана система, когато е поставена на практика.
Съдилищата за непълнолетни причиняват допълнителна системна пристрастност и изключване на тези малцинствени групи, а различията са източник на безпокойство.
Една от причините за този проблем е публичният дебат и полицейската проверка - всички те произтичат от неуспешната културна интеграция.
След това глобализацията на младежката справедливост и съдът утвърждават тази идея за "международна изкупителна жертва" и предизвикват въпроси, които се нуждаят от по-внимателно обмисляне, за да могат глобалните практики да работят в местните общности.
Както твърдят някои учени, глобализацията не опростява проблема, а по-скоро го усложнява, тъй като предизвиква "традиционните методи на анализ" и създава проблеми на идентичността.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!