biggeorge Lyrics

вторник, 26 юли 2016 г.

Ислямски фундаментализъм или радикален ислям

Ислямски фундаментализъм или радикален ислям1. Какво е фундаментализъм?

Фундаментализмът (на латински: fundamentum – основание) е събирателно наименование на крайно консервативни философски, морални и социални движения, следващи стриктни норми и принципи за разглеждане на дадена доктрина, а често пъти и проповядващо връщане към отминали (в исторически и културен план) принципи и ценности.
Най-известен от всички е религиозният фундаментализъм, чиято основна задача е възвръщане на религиозните структури като господстващи в обществото.
Основните му идеологически положения са необходимостта от строго спазване на предписанията, установени в религиозните свещени книги, като не се допуска никаква критика или либерално тълкуване на тези текстове.

2. Какво е ислямски фундаментализъм?

С понятието ислямски фундаментализъм, чийто синоним е радикален ислям, се описва всяко религиозно-политическо движение в поддръжка на строгото съблюдаване на Корана и ислямския закон шериат при уреждане на общественото устройство и в личния живот.
Трябва да се посочи, че не съществува единно разбиране за съдържанието на понятието.

3. Възникване на ислямския фундаментализъм

В края на 70-те години на 20 век американските медии, опитващи се да обяснят идеологията на Иранската революция по достъпен начин на публиката, слабо запозната с исляма, започват да я описват като "фундаменталистка версия на исляма" по аналогия с протестантския фундаментализъм в Съединените щати.
Така възниква понятието ислямски фундаментализъм, което през следващите години получава широко разпространение по света.
Категоричното отрицание на голям брой западни ценности и склонността към радикални методи на борба с това, което Осама бин Ладен и други ислямисти наричат завладяване на неверниците и окупация на арабските земи, дават основание на много учени, публицисти и политици да въведат термина ислямофашизъм, който за първи път е използван от френския писател и публицист Максим Роденсон, обозначаващ с него режима на революционната ислямска диктатура в Иран след събитията около 1979 година.
Някои източници твърдят, че автора на термина е италианската писателка Ориана Фалачи.
Известният философ Френсис Фукуяма в 2002 година утвърждава, че сегашният конфликт на цивилизациите е не просто борба с тероризма или борба с исляма като религия или цивилизация, а по-скоро борба с ислямофашизма, тоест с радикално непримиримите и антисъвременни доктрини, отрицаващи ценностите на западната цивилизация, неотдавна получил разпространение в много части на ислямския свят.
Все пак някои известни учени и политици критикуват употребата на термина.
В частност, Евгений Примаков счита, че има ислямски екстремизъм, но не и ислямофашизъм, тъй като фашизма се строи на национализъм.
Някои критици казват, че термина се използва с пропагандни цели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!