biggeorge Party Zone

четвъртък, 30 юни 2016 г.

Експериментът Станфорд - 1971 г.

Експериментът Станфорд - 1971 г.Този експеримент сам по себе си изглежда безобиден, тъй като изучава границите на поведение в определени социални роли.

През 1971 г. известният психолог Филип Зимбардо решава да проведе изследване свързано с реакциите на човека в състояние на ограничена свобода в условията на затворнически живот и на влиянието на наложената социална роля върху поведението.

Той подбира 24 студенти чрез тест, който да отсее тези с евентуални психични отклонения и ги разделя на две групи - пазачи и затворници.

В затвор се превръща мазето на департамента по психология към Станфордския университет.

"Затворниците" са вкарани в подземието с вързани очи, за да ги дезориентират и поставят в напълно непозната ситуация, след което са съблечени и обезпаразитени - за по-голяма достоверност.

На "пазачите" са раздадени униформи и слънчеви очила, които трябва да носят постоянно (според Зимбардо, ако не им се виждат очите те ще загубят част от "човешкото" в себе си).

Позволено им е да упражняват физически и психически контрол над затворниците, с цел поддържане на реда в "затвора".

Пазачите още от самото начало, макар и малко несигурно, влизат в роля, като започват да унижават затворниците - според Зимбардо това е началото на деградацията.

На следващата сутрин затворниците организират бунт срещу отношението към тях, срещу статуса им и срещу наложените заповеди от другите студенти.

От там нататък нещата започват да се влошават все повече, докато Зимбардо не прекратява експеримента на петия ден, защото вижда, че както пазачите, така и затворниците са напълно погълнати от своите роли.

Резултатите от този експеримент се използват, за да покажат податливостта и покорността на хората спрямо оправдаваща действията им идеология, поддържана от обществото и държавата, както и за илюстрация към теорията за когнитивния дисонанс и влиянието на властта и авторитета, както и колко бързо може да се злоупотреби с тях.

Макар и не особено етичен, експериментът на Зимбардо има голяма роля в социалната психология и е много показателен за обществото като цяло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!