biggeorge Lyrics

събота, 31 май 2014 г.

Писмо до Министерски съвет на Република България

Писмото е изпратено до:
GIS@government.bg

                                                                        До Министерски съвет
                                                                        на Република България
                                                                        гр. София

Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми г-жи и г-да Министри,

Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
Пиша ви това писмо заради един проблем, за чието решаване се надявам, че можете да помогнете.
През 2013 г. проучих текстовете на Семейния кодекс(СК) и установих, че настоящите разпоредби не уреждат сключването на брак на лица от един и същи пол.
Изпратих писмо до Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към Народното събрание с питане дали текстът на Чл. 5 от СК е противоконституционен и дискриминационен.
Комисията от своя страна се допита до Омбудсмана и неговото становище беше, че Чл. 5 от СК не противоречи на Конституцията на Република България.
За да разбера дали текстът на Чл. 5 от СК е дискриминационен се обърнах към Комисията за защита от дискриминация.
В резултат получих следната информация: „По повод законопроект за нов Семеен кодекс, понастоящем вече действаш СК, КЗД, 9-членен състав се е произнесла с Препоръка № 2 от 01.07.2008 г. към Министерски съвет да упражни законодателната си инициатива, като внесе проект за изменение на проекта на Семейния кодекс, така че да се включи в обхвата на уредба на фактическото съжителство и двойките от един и същи пол. При приемането на Семейният кодекс, в сила от 01.10.2009 г., не бе уредено фактическото съжителство както на разнополови, така и на еднополови двойки. Решението на КЗД е влязло в сила и постановената препоръка запазва значението си, такова каквото ЗЗДискр. й дава.“
Въпросът ми към Вас е следният:
Какви действия ще предприемете за изпълнението на Препоръка № 2/ 2008 г. на КЗД?

Приложение: Препоръка № 2/ 2008, 9-членен състав на КЗД

31.05.2014 г.                                                   С уважение:
Моя град                                                         biggeorge

Препоръка № 2/ 2008:

стр.1

стр.2

стр.3

стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!