biggeorge Lyrics

вторник, 17 декември 2013 г.

Отговор от Комисията по културата и медиите към Народното събрание!

Отговор на Писмото до Комисията по културата и медиите към Народното събрание:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по културата и медиите

София, 02.12.2013 г.

ДО
Г-Н biggeorge

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН biggeorge,

Във връзка с Ваше писмо бих искал да Ви информирам за следното:
1. На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията доставчиците на медийни услуги (радиооператори) осъществяват своята дейност независимо. Никой регулаторен орган не може да упражнява цензура под каквато и да е форма като посочва на какъв език и какви песни да звучат в ефира. Всяка радиостанция определя сама своя формат и програмна политика.
2. Българското национално радио като национален обществен доставчик на радиоуслуги, както и неговите регионални радиостанции поощряват създаването на произведения от български автори и българското изпълнителско изкуство.
3. Българското национално радио съдейства за развитието и популяризирането на българската култура.
4. От търговските радиостанции БГ Радио изпълнява мисията си да популяризира българската култура чрез излъчването на песни на официалния език.
Вашето предложение за промяна в Закона за радиото и телевизията ще бъде разгледано при цялостната ревизия на Медийния закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:
Проф. СТЕФАН ДАНАИЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!