biggeorge Lyrics

събота, 26 октомври 2013 г.

Как се подават документи за Зелена карта в САЩ? / How to apply for a green card in the USA?

Как се подават документи за Зелена карта в САЩ?

В днешния видео урок искам да ви покажа как точно да вземете участие в лотарията за Зелена карта в Съединените щати.
Най-напред напишете в Гугъл думата "dvlottery".
Първият линк, който ще ви се появи е на официалната страница ( https://www.dvlottery.state.gov/ ), на която се подават документи за Зелена карта.
Няма нужда да ползвате посредници или да плащате на фирми, за да ви подадат документите, можете да го направите и сами.
Единственото, за което ще трябва да платите е снимката, която трябва да отговаря на изискванията на лотарията.
Можете да проверите снимката си на фото валидатора ( https://www.dvlottery.state.gov/photo.aspx ) на официалния сайт на лотарията.
Избирате снимката си и натискате "Провери снимката".
Трябва да излезе надпис "Снимката е валидна".
Всички снимки трябва да отговарят на изискванията, които всяка година са различни и да бъдат проверени през фото валидатора.
Ако решите сами да си направите снимка първо разгледайте изискванията, които подробно са описани на страницата на фото валидатора.
Ако снимката не отговаря на изискванията няма да ви одобрят за Зелената карта.
За да не си създавате излишни проблеми най-добре отидете при професионален фотограф, който знае как да ги направи, така че да са валидни.
След като получите и проверите снимките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да прочетете инструкциите на лотарията.
Те се намират на този адрес: http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html
Написани са на доста езици, включително и на български.
Едва след като прочетете инструкциите започнете с подаването на заявлението.
Ако сбъркате при попълването му и подадете невярна информация вашето заявление за участие ще бъде отхвърлено.
Ако пък спечелите Зелена карта и на интервюто се установи, че информацията, която сте подали е невярна то пак ще бъдете отхвърлени и няма да получите Зелена карта.
В моето примерно заявление данните, които попълвам са неверни, измислени от мен, само за да ви покажа как се подават документи за Зелена карта.
ВЪВ ВАШЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИТЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ТЯ ТРЯБВА ДА Е 100 % ВЯРНА.
Снимките, които ползвам също не са реални.
ВАШИТЕ СНИМКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИСТИНСКИ.
Заявлението на семейство Иванови със сигурност ще бъде отхвърлено.
Ако искате да участване в лотарията използвате само реални данни.
ВАЖНО: НЕ ПОДАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕДИН КАНДИДАТ!
Ако подадете две и повече заявление за един и същи кандидат той ще бъде отхвърлен от лотарията за конкретната година.

Нека да ви покажа от къде трябва да започнете!
Натиснете бутона "Започни молбата".
Ще ви излезе код за потвърждение.
Попълнете го.
От момента, в който попълните кода имате 60 минути, за да попълните цялото заявление.
Ако не успеете за това време вашата молба ще бъде автоматично отхвърлена и ще трябва да започнете отначало.
Заявлението не може да бъде свалено на компютъра, подава се онлайн.
1. Попълнете трите имена на основния кандидат.
Първо се пише фамилното име, след това първото и бащиното име.
Напишете имената си така, както са в паспорта.
Ако кандидата няма три имена трябва да означите с чавка, което липсва.
2. Отбележете пола на кандидата - мъж или жена.
3. Попълнете датата, месеца и годината на раждане на кандидата.
4. Напишете градът, в който е роден кандидата.
5. Изберете страната, в която е роден кандидата.
6. Означете страната, от която кандидатствате за Зелена карта.
Тя може да е същата като страната, в която е роден кандидата, но може и да е друга.
Важното е страната, от която подавате документи за Зелена карта да е в списъка със страни, от които може да се подават документи.
Списъкът със страни се намира на официалния сайт на лотарията, както и в инструкциите.
7. Прикачете снимката на кандидата.
8. Попълнете адреса на кандидата.
Ако попълните повече адреси по-лесно ще ви намерят, ако спечелите Зелена карта.
ДАННИТЕ ТРЯБВА ДА СА РЕАЛНИ.
Напишете града, областта, пощенския код и изберете държавата.
Моите данни са измислени.
9. Изберете държавата, в която живеете в момента.
10. Напишете телефонния си номер.
ТЕЛЕФОННИЯТ НОМЕР ТРЯБВА ДА Е РЕАЛЕН И ВАЛИДЕН!
11. Напишете два пъти електронна поща на кандидата.
ЕЛЕКТРОННАТА ВИ ПОЩА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВАЛИДНА!
Ако спечелите Зелена карта на тази поща НЯМА да получите писмо с датата и часа на интервюто ви в посолството на САЩ.
За да разберете дали сте спечелили Зелена карта трябва да проверите оналйн през Entrant Status Check.
Ако сте избран, ще бъдете насочен към страница за потвърждение, която ще Ви предостави инструкции, включително информация за необходимите такси за имиграция в САЩ.
Онлайн проверката ще бъде ЕДИНСТВЕНИЯТ начин за уведомяване на кандидатите за това, че са спечелили в програмата.
Държавният департамент няма да изпраща уведомителни писма. Избраните чрез случаен подбор няма да бъдат уведомявани с известие по електронната поща.
Тези, които не са сред спечелилите, ще могат да разберат, че не са изтеглени, като влязат в интернет страницата за проверка.
Американските посолства и консулства няма да предоставят списък на успешните кандидати.
Тези, които не са изтеглени, също ще могат да разберат това САМО чрез онлайн проверката в Entrant Status Check.
Препоръчително е да влизате в Entrant Status Check самостоятелно, а не да разчитате на някого да провери вместо Вас и да Ви уведоми.

12. Означете образователната степен на кандидата.
Трябва да означите най-високата степен, която кандидата е придобил.
Те са следните:
1) начално училище;
2) средно образование, незавършено;
3) средно образование, завършено;
4) професионално училище;
5) незавършен университет;
6) университет;
7) следдипломна квалификация;
8) магистърска степен;
9) квалификация след магистратура;
10) докторска степен.
13. Означете семейното положение на кандидата към датата да подаване на заявлението.
(1) Неженен/неомъжена;
(2) Женен/омъжена и съпруга/та ми НЕ е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ;
(3) Женен/омъжена и съпруга/та ми Е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ;
(4) Разведен/разведена;
(5) Вдовец/вдовица;
(6) Законно разделен.
[В българското законодателство не съществува понятието „законно разделен” и затова кандидатите за виза от България не биха могли да го използват, дори в момента на участие да живеят отделно от своя брачен партньор, но бракът все още не е разтрогнат чрез съдебно решение].
Въведете имената, датата на раждане, пола, място на раждане, държава на раждане на съпруга/та си, както и снимка на съпругата/та си, която отговаря на същите технически спецификации като за Вашата снимка.
Ако съпруга/та Ви не е включен/а в електронния формуляр, това ще доведе до дисквалификацията Ви като основен кандидат по програмата и отказ на виза за всички членове на семейството Ви по време на интервюто.
Трябва да включите съпруга/та си във формуляра дори ако възнамерявате да се разведете, преди да кандидатствате за виза.
Не е необходимо да включвате съпруг/а, ако той/тя е вече американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, въпреки че няма да бъдете санкционирани, ако сте ги включили.
14. Означете броя на децата под 21 години, които кандидата има.
Напишете името, датата и мястото на раждане на всички живи неженени деца под 21 години, независимо дали живеят с Вас или дали възнамеряват да Ви придружат или последват, ако Вие имигрирате в САЩ.
Прикачете отделни снимки за всяко едно от децата Ви, като следвате техническите спецификации за Вашата снимка.
Уверете се, че сте включили:
- Всички живи биологични деца;
- Всички живи осиновени от Вас деца;
- Всички живи доведени деца, които са неженени и под 21 години към деня на подаването на електронния Ви формуляр дори ако вече не сте законно женен за родителя на детето и детето не живее с Вас и няма да имигрира с Вас.
Женени деца и деца, които вече са навършили 21 години в момента на подаване на електронния формуляр, не отговарят на условията на лотарията.
Въпреки това, Законът за защита на статута на дете „запазва възрастта” на детето при определени обстоятелства.
Ако сте изпратили електронния формуляр, преди нежененото дете да е навършило 21 години и ако детето навърши 21 години преди издаването на визата, то може да бъде смятано за ненавършило 21 години в процеса на обработване на визата.
Дете, което е вече американски граждани, не отговаря на условията на лотарията и Вие няма бъдете дисквалифициран заради включването или невключването на такива членове на семейството във Вашия електронен формуляр.
Ако не бъдат включени всички деца, които имат право на участие, това ще доведе до дисквалификация на основния кандидат и отказ на молбите за виза на всички членове на семейството по време на интервюто.
НАКРАЯ ПРОВЕРЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СТЕ ПОПЪЛНИЛИ.
Ако кандидата не е обвързан и няма деца просто натиснете "Продължи", а след това изпратете молбата.
Ако кандидата е обвързан и има деца трябва да попълните и техните данни във втората част на заявлението.

13.а, б, в. Напишете трите имена на съпругата/съпруга.
13.г. Попълнете датата, месеца и годината на раждане на съпругата/съпруга.
13.д. Означете пола на съпругата/съпруга.
13.е. Напишете града, в който е роден/а съпругата/съпруга.
13.ж. Изберете държавата, в което е роден/а съпругата/съпруга.
13.з. Прикачете снимката на съпругата/съпруга.

14.а, б, в. Напишете трите имена на децата.
14.г. Попълнете датата, месеца и годината на раждане на децата.
14.д. Означете пола на децата.
14.е. Напишете града, в който са родени децата.
14.ж. Изберете държавата, в което са родени децата.
14.з. Прикачете снимките на децата.
Попълнете същите данни на всички деца.

Чрез бутоните най-долу можете да се върнете в първата част на заявлението или да отмените попълнената до тук информация.
Проверете дали данните за съпругата/съпруга и децата са вярно попълнени.
Натиснете "Продължи" и отново прегледайте дали данните за основния кандидат и семейството му са верни.
Ако сте сбъркали нещо можете да се върнете назад с помощта на бутоните най-долу и да коригирате информацията.
След това натиснете "Продължи" за последен път и изпратете заявлението.

Когато молбата е приета ще получите потвърждение с данни с помощта, на които можете да проверите дали кандидата е спечелил Зелена карта.
Най-добре е да разпечатате потвърждението и да си го запишете в електронен вид - на текстов файл, например.
Кандидатите, които не са одобрени няма да бъдат уведомени по никакъв начин.
Единственият начин да разберете дали сте одобрени или отхвърлени е да проверите лично на сайта с данните от потвърждението: https://www.dvlottery.state.gov/ESC/

Пожелавам ви успех с подаването на документи за Зелена карта и дано да спечелите и да отидете в Съединените щати.
Как се подават документи за Зелена карта в САЩ?


----------------------------------------------------------------------------------------
How to apply for a green card in the USA?

In today's video tutorial I show you exactly how to take part in the Green Card Lottery in the United States.
First, write in Google the word "dvlottery".
The first link that will appear is the official website ( https://www.dvlottery.state.gov/ ), where is applying for a Green Card.
No need to use intermediaries or to pay on firms to submit your documents , you can do it yourself.
The only thing you have to pay is the photograph, that must meet the requirements of the lottery.
You can check the photo of the photo validator ( https://www.dvlottery.state.gov/photo.aspx ) on the official website of the lottery.
Select the photo and press " Check photo".
Must show "Your photo is valid".
All photos must meet the requirements that each year are different and should be checked in the photo validator.
If you decide to give yourself a picture first look at the requirements detailed on page photo validator.
If your photo does not meet the requirements will not approve you for a green card.
In order not to create unnecessary problems go to a professional photographer who knows how to make them , so that they are valid.
Once you receive and check the pictures MUST read the instructions on the lottery.
They are located at this address : http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html
Written are pretty languages, including Bulgarian.
Once you've read the instructions to start the application.
If you make a mistake while filling it and give false information, your application will be rejected.
If you win the green card and go to interview in US embassy and if they found that the information you provided is incorrect then you will be rejected and will not get a green card.
In my example application submitted data are false, invented by me just to show you how to apply for a green card.
IN YOUR APPLICATION YOU SHOULD TO FILL YOUR PERSONAL INFORMATION AND IT MUST BE 100% CORRECT.
The pictures that I use are also not real.
YOUR PHOTOS TO BE REAL.
The application of the Ivanov family will surely be rejected.
If you want to participate in the lottery use only real data.
IMPORTANT: DO NOT SUBMIT MORE THAN ONE APPLICATION FOR THE SAME PERSON!
If you submit two or more applications for the same candidate he will be rejected by the lottery for the particular year.

Let me show you where you should start!
Click on "Begin Entry".
You will get a confirmation code.
Write the code.
From the moment you write the confirmation code, you have 60 minutes to complete the entire application.
If you fail to fill application in 60 minutes, your application will be automatically rejected and will have to start over.
The application can't be downloaded on your computer , only can be submitted online.
1. Fill in the names of the principal applicant .
Write last/family name, first name and middle name – exactly as on your passport.
If the candidate haven't three names the missing name should be marked with the daw.
2 . Mark the gender of the candidate - male or female.
3 . Fill in the date, month and year of birth of the applicant.
4 . Write a city in which the applicant was born.
5 . Select the country in which the applicant was born .
6 . Indicate the country from where applying for a green card .
It can be the same as the one in which applicant was born, but it may be different.
What matters is the country from which filed for green card to be in the list of countries from which may be submitted papers.
The list of countries is the official website of the lottery , as well as instructions .
7 . Attach a photograph of the applicant .
8 . Fill in the address of the applicant.
If you fill more addresses will be easier to find you if you win the Green Card .
DATA MUST BE REAL.
Write the city , state, postal code and select your country.
My data are fictitious.
9. Select the country you live in now.
10 . Write your phone number.
PHONE NUMBER MUST BE REAL AND VALID!
11. Write twice e- mail address of the candidate.
YOUR E-MAIL MUST BE VALID!
If you win a green card to this e-mail will NOT receive a letter with the date and time of your interview at the U.S. Embassy .
To find out if you have won a Green Card should check online through the Entrant Status Check.
If your entry is selected, you will be directed to a confirmation page that willprovide further instructions, including information about fees connected with immigration to the United States.
Entrant Status Check will be the ONLY means by which selectees are notified of their selection for.
The Department of State will not mail notification letters or notify selectees by email.
U.S. embassies and consulates will not provide a list of selectees.
Individuals who have not been selected also ONLY will be notified through Entrant Status Check.
You are strongly encouraged to access Entrant Status Check yourself and not to rely on someone else to check and inform you.

12. Indicate the degree of the candidate.
Need to indicate the highest degree that the candidate has acquired .
They are:
(1) Primary school only,
(2) Some high school, no diploma,
(3) High school diploma,
(4) Vocational school,
(5) Some university courses,
(6) University degree,
(7) Some graduate-level courses,
(8) Master’s degree,
(9) Some doctoral-level courses,
(10) Doctorate.
13. Indicate the marital status of the applicant to the date of sending of application.
(1) Unmarried,
(2) Married and my spouse is NOT a U.S.citizen or U.S. Lawful Permanent Resident (LPR)
(3) Married and my spouse IS a U.S.citizen or U.S. Lawful Permanent Resident (LPR)
(4) Divorced
(5) Widowed
(6) Legally Separated
Enter the name, date of birth, gender, city/town of birth, and country of birth of your spouse, and a photograph of your spouse meeting the same technical specifications as your photo.
14. Indicate the number of children under 21 who candidate has.
List the name, date of birth, gender, city/town of birth, and country of birth for all living unmarried children under 21 years of age, regardless of whether they are living with you or intend to accompany or follow to join you, should you immigrate to the United States.
Submit individual photographs of each of your children using the same technical specifications as your own photograph.
Be sure to include:
- all living natural children;
- all living children legally adopted by you; and,
- all living step-children who are unmarried and under the age of 21 on the date of your electronic entry, even if you are no longer legally married to the child’s parent, and even if the child does not currently reside with you and/or will not immigrate with you.
Married children and children who are already aged 21 or older when you submit your entry are not eligible for the DV program.
However, the Child Status Protection Act protects children from “aging out” in certain circumstances.
If your DV entry is made before your unmarried child turns 21, and the child turns 21 before visa issuance, he/she may be treated as though he/she were under 21 for visa-processing purposes.
A child who is already a U.S. citizen or LPR is not eligible for a Diversity Visa; you will not be penalized for either including or omitting such family members from your entry.
Failure to list all children who are eligible will result in disqualification of the principal applicant and refusal of all visa applications in the case at the time of the visa interview.
FINALLY CHECK THE DETAILS YOU HAVE FILLED.
If the applicant is not married and has no children just press "Continue " and then send the application.
If the applicant is married and have children should have to fill their data in the second part of the application.

13.a, b, c. Write the full name of wife/husband.
13.d. Fill in the date , month and year of birth of wife/husband.
13.e. Indicate the gender of the wife/husband.
13.f. Write the city, who was born the wife/husband.
13.g. Select the country in which it was born the wife/husband.
13.h. Attach picture of the wife/husband.

14.a, b, c. Write the names of the children.
14.d. Fill in the date , month and year of birth of the children.
14.e. Indicate the gender of the children.
14.f. Write a town in which children are born.
14.g. Select the country in which children are born.
14.h. Attach photos of the children.
Fill in the same information for all children.

Use the buttons at the bottom of the page to go back to the first part of the application or cancel the information filled to here.
Check correctness the data of the wife/husband and children.
Click "Continue" again and check whether the data for the principal applicant and his family are true .
If you got the wrong thing, you can go back to using the buttons at the bottom and adjust the information.
Then press the "Continue" button for the last time and send the application.

When the application is approved you will receive confirmation of data by which you can verify that the candidate has won the Green Card.
It is best to print out the confirmation and to save it in electronic format - a text file , for example.
Applicants who are not approved will not be notified in any way.
The only way to find out if you are approved or declined is to personally check on the site with information from the confirmation: https://www.dvlottery.state.gov/ESC/
Good luck with the submission of documents for the Green Card and I wish you to win and go to the United States.

How to participate in Green Card Lottery in USAHow to apply for a green card in the USA?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!