biggeorge Lyrics

вторник, 22 октомври 2013 г.

Отговор от Народното събрание за Изборния кодекс!

Уважаема госпожо Анонимница,
Уважаеми господин biggeorge,

Във връзка с получено от Вас писмо във Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс чрез Комисията по правни въпроси, Ви информирам, че дейността й по изработването на проект на нов Изборен кодекс приключи на 17.10.2013 г. Предстои внасянето на проекта и разглеждането му от комисия, на която ще бъде разпределен с  разпореждане от председателя на Народното събрание. Вашите предложения ще бъдат предоставени на тази комисия.

Предложението за въвеждане на задължително гласуване в процеса на изработване на изборните правила бе направено и от други граждански организации, движения и граждани, което бе предмет на разисквания и дискусии. За неговото въвеждане  е необходимо да бъдат направени изменения на Конституцията на Република България(бел. biggeorge: в чл. 10 от Конституцията).

С информация за работата на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс можете да се запознаете на Интернет страницата на Народното събрание www.parliament.bg.

Благодарим Ви за заявената гражданска позиция и активност.

Борислав Ангелов
главен експерт
Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

22.10.2013 г.
гр. София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!