biggeorge Lyrics

вторник, 23 август 2011 г.

Следващото поколение!

Следващото поколение!
Тема за миналото,настоящето и бъдещето!

Здравейте!
Вчера гледах един клип:
Слонове спасяват малкото си от удавяне!В субтитрите към клипа прочетох това:
Цитат
Слоновете имат много дълъг процес на индивидуално развитие и обучение на малките. Сходно на други високоинтелегентни видове, те се раждат с по-малко инстинкти за преживяемост. За сметка на това, разчитат на родителите, които ги обучават дълъг период от време. Днес обаче в резултат на бракониерство и ограничаване на местообитанията в стадата се ограничава броя на възрастните екземпляри. В резултат на това в стадото остават млади и неопитни слонове, които не могат да обучат пълноценно новото поколение. Последиците от това за следващото поколение са неизвестни.
----------------------------------------------------------------------
Източник:Слонове

Този текст породи в мен следните размишления и въпроси:
Приликите между слоновете и хората са много - ние също като тях се раждаме с малко инстинкти за оцеляване и децата разчитат на родителите си,за да натрупат индивидуален опит - ние го наричаме възпитание и образование.
Но и при хората се наблюдава същия процес както при слоновете - все по - малко възрастни хора знаят как да отгледат и възпитат едно дете,така че то да израсне пълноценна личност.
Пример за това са всички онези случаи на безхаберие на родителите и закъснели прояви на лошото възпитание в детството,които се случиха през последните двайсет години - катастрофи по пътищата,убийства,изнасилвания,палежи,кражби,насилие сред малолетни и непълнолетни.
Какво ще е случи,когато не останат хора,които знаят как трябва да се отгледат,възпитат и образоват децата от следващото поколение?
Какво ще стане с тези деца,когато пораснат и не знаят как да отгледат и възпитат собствените си деца?

Не може всичко това да се научи от книгите или от Интернет ... в някои ситуации е най - добре да се възползваме от реалния,житейски опит,който обаче се натрупва с годините и се предава от поколение в поколение.
Днес в двайсет и първи век точно тази връзка между поколенията е прекъсната.
Имам една позната,която твърди,че щом детето навърши възраст между четиринайсет и осемнайсет години трябва да си събере багажа и да напусне дома,където е живяло до тогава.
Според нея това изнасяне трябва да стане най - късно до осемнайстата година на човека.
Аз я попитах какво ще стане,ако детето не иска да се изнесе ... тя каза,че ще го изхвърли от къщи,но няма да го търпи в дома си след като навърши пълнолетие.
Преди години в един дом са живеели до четири различни поколения от едно и също семейство - сега в една къща не могат да съжителстват дори и само родители и деца.
Не е ли по - правилно децата да напускат родния си дом тогава,когато са готови за това,а не ги изхвърлят като мръсни котета на улицата?!?
Обикновено човек напуска дома си,когато отива да учи в друг град или когато има партньор,с когото да живее някъде другаде - така човека няма да е съвсем сам,забравен и изоставен от всички.
Струва ми се,че с годините малко по малко сме загубили родовата си памет и традиции и днес следващото поколение няма пример,който да следва ...
Тогава какви примери ще следват те?
Как ще спазват традициите,без да знаят какви всъщност са те?
Как ще натрупат опит без да имат възможността(а в последно време и желанието!) да черпят мъдрост от по - старите поколения?

Има една много хубава поговорка:"Глупавия се учи от собствените си грешки,а умния - от грешките на другите!".
Ние,българите,не сме дори и глупави,защото не само,че не се учим от грешките си,но ги повтаряме отново и отново,без дори да ни останат следи в съзнанието.
Какво следва от тук нататък?
Какво ще стане със следващото поколение?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник:Следващото поколение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!