biggeorge Party Zone

събота, 24 февруари 2018 г.

Десетте Божи заповеди

Десетте Божи заповеди
Десетте Божи заповеди са еднакво важни в юдаизма и християнството.
Десетте Божи заповеди представляват списък от религиозни и морални заповеди, които Господ Бог Яхве (Йехова) на Синай планина изсред огън, написва на каменни скрижали и ги предава на пророка Моисей, за да научи на тях израилтяните.
Десетте Божи заповеди са:
1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог (за християните това е денят на Христовото Възкресение - неделя).
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито някакъв негов добитък - нищо, което е на ближния ти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!