biggeorge Party Zone

сряда, 5 юли 2017 г.

Защо се проваля интеграцията на циганите в България?

Защо се проваля интеграцията на циганите в България?


Интеграция на циганите в България са опитите за приобщаване на циганите към българското общество.
Въпреки, че този процес започва още преди Освобождението, дори през 21 век той няма особен успех и продължава да е обект на горещи спорове.
Факт е, че до началото на прехода през 1989 г. около половината от ромите работят в сферата на кооперираното селско стопанство.
Тъй като преди 1944 г. повечето цигани не са притежавали земя, с връщането на земята на бившите собственици и премахването на кооперативните стопанства мнозинството от тях биват лишени от поминък.
Според мен основната причина да се проваля интеграцията на циганите в България е, че тя винаги се прави на парче.
Другата причина е, че управляващите не знаят какви са проблемите на обикновените хора и как могат да бъдат да бъдат решени.
Помощите за социално слабите са минимални - по 45 лева на човек на месец.
Парите за детски добавки и за раждане на дете са малко и свършват бързо, а отглеждането и възпитанието на ромчетата е оставено в ръцете на родителите им, които не са подготвени за това.
Държавата дава пари за нелепи проекти, като много често тези пари потъват в нечий корумпиран джоб.
За да има интеграция циганите трябва да станат част от обществото, което може да се случи само ако имат законна работа и доходи от нея.
Преди да имат работа обаче циганите първо трябва да имат образование - и не само децата, а всички неграмотни български граждани на всякаква възраст.
За да се случи това МОН трябва да обяви неограничен брой свободни места за курс за ограмотяване на възрастни.
Този курс е с продължителност 6 месеца и за това време учащите усвояват материала от 1 до 4 клас.
След приключването на курса за ограмотяване хората получават документ за завършено начално образование и възможността да продължат да учат.
Придобиването на теоретични знания и практически умения по конкретна професия в основното и средното образование е ключово за намирането на работа.
Работата означава редовни доходи, които значително ще подпомогнат интеграцията на циганите.
А когато работата е законна и работниците имат трудов договор те са здравно, социално и пенсионно осигурени.
За съжаление към ден днешен работещите цигани са малцинство, а още по-малко имат трудов договор.
Причината за високата безработица сред ромите е липсата на образование и трудов опит, както и нежеланието на работодателите да ги наемат.
Изводът е, че интеграцията на циганите (или на което и да е малцинство!) е невъзможна без конкретни мерки за ликвидиране на неграмотността.
Според теб каква е причината да се проваля интеграция на циганите в България?
Сподели в коментар под клипа!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!