biggeorge Party Zone

петък, 1 май 2015 г.

Песен на месеца 4: Low Deep T - The Sun, The Moon And Stars

The sun, the moon
Baby, all the stars will be yours
If you're mine

I can build a house on the hill
Using bricks strong as steel
Write your name on top of the bill
To show you how I really feel

Oh, the joy you bring makes me wanna sing
Louder than I've ever done
Here's one note I'd like to use
To write you another song, babe, oh

The sun, the moon
Baby, all the stars will be yours
If you're mine
Girl, let me tell you what I feel about you, babe

The sun, the moon
All the stars in the sky will be yours
If you're mine
Girl, let me show you what i know about love
Blow for me, yeah

I don't care about your life in the past
We're gone build this thing and make it last
You snooze, you loose, he let you go
But I'm here to run the show, babe

Take my hand I will understand
Through the highs and lows I'll lend a hand
It's time to sow the seed of love
Baby, we can watch it grow, ohooo

The sun, the moon
Baby, all the stars will be yours
If you're mine
Girl, let me tell you what I feel about love

The sun, the moon
Baby, all the stars in the sky will be yours
If you're mine
Girl, let me show you one more time, babe

Love you, baby, love, love, love you

The sun
The sun, moon and stars
The sun, moon and stars
They can all be yours, babe
As long as you understand
I'm ready for love
Here and now
Let's do it again baby girl, huh
I love you, baby
Said I love you, baby
I love, I love, I love you

Alright

The sun, the moon
Baby, all the stars will be yours
If you're mine
Girl, let me show you what love can do

The sun, the moon
Baby, all the stars will be yours
If you're mine
Girl, let me show you what i know about love, babe

Alright

Thank you!

Low Deep T - The Sun, The Moon And Stars ( Radio Mix ) ( Lyrics )Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди ще бъдат твои
Ако си моя

Мога да построя къща на хълма
Използвайки тухли здрави като стомана
Напиши името си на върха на козирката
За да ти покажа как наистина се чувствам

О, радостта, която ми донесе ме кара да искам да пея
По-силно, от колкото някога съм го правил
Ето една бележка, която бих искал да използвам
Да напиша друга песен, скъпа, о

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека да ти кажа какво чувствам към теб, скъпа

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека ти покажа какво знам за любовта
Отвори се за мен, да

Не ми пука за живота ти в миналото
Ще построим това нещо и ще го направим като за последно
Ти спиш, ти губиш, той те остави да си тръгнеш
Но съм тук, за да започна шоуто, скъпа

Хвани ръката ми, ще разбера
През върховете и спадовете ще ти подам ръка
Време е да посеем семето на любовта
Скъпа, можем да гледаме как расте, о

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека да ти кажа какво чувствам за любовта

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди в небето ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека да ти покажа още веднъж, скъпа

Обичам те, скъпа, обичам, обичам, обичам те

Слънцето
Слънцето, Луната и звездите
Слънцето, Луната и звездите
Те всички могат да бъдат твои, скъпа
Докато разбереш
Готов съм за любов
Тук и сега
Нека го направим отново, скъпо момиче, ух
Обичам те, скъпа
Казах, че те обичам, скъпа
Обичам, обичам, обичам те

Добре

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди в небето ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека ти покажа какво любовта може да направи

Слънцето, Луната
Скъпа, всички звезди в небето ще бъдат твои
Ако си моя
Момиче, нека ти покажа какво знам за любовта, скъпа

Добре

Благодаря ви!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!