biggeorge Lyrics

вторник, 11 март 2014 г.

Писмо до Комисията за защита от дискриминация 2

Писмото е изпратено до:
Комисията за защита от дискриминация
kzd@kzd.bg

                                                                        До Комисията
                                                                        за защита от дискриминация
                                                                        гр. София

Уважаема Комисия,

Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
Пиша ви това писмо по препоръка на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към Народното събрание на Република България.
Пред парламентарната комисия поставих следния проблем:
Според Чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България: "Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.".
Но според Чл. 5 от Семейния кодекс, който урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството: "Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние.".
Както ясно се вижда в кодекса е уточнено, че брака се сключва между "мъж и жена".
Но ако двама мъже или две жени се опитат да сключат граждански брак партньорите няма да могат да го направят и тяхната връзка няма да може да бъде узаконена.
Според мен това е дискриминация по сексуално предпочитание или както е дефинирано в Чл. 6, ал. 2 от Конституцията: "ограничение на правата основано на убеждения".
Въпросите ми към вас са следните:
Това законово положение дискриминация ли е?
Трябва ли Семейния кодекс да бъде променен, така че еднополовите двойки да имат равни права с всички останали?
Вашето становище по поставения от мен проблем, моля изпратете и на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите към Народното събрание и Омбудсмана на Република България.
Благодаря ви предварително за отделеното внимание и се надявам, че с ваша помощ ще успеем да приложим на практика Чл. 6, ал. 1 от Конституцията на Република България: "Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.".

11.03.2014 г.                                                 С уважение:
Моя град                                                       biggeorge

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!