biggeorge Lyrics

вторник, 15 октомври 2019 г.

0800 11 224 - безплатен телефон за сигнали за нередности в изборния ден

0800 11 224 - безплатен телефон за сигнали за нередности в изборния ден
Асоциация „Прозрачност без граници“ ще наблюдава местните избори"Прозрачност без граници" събира сигнали за купуване на гласове на безплатен номер 0800 11 224

Асоциация "Прозрачност без граници", която от години наблюдава изборния процес в България, ще събира сигнали за купуване на гласове на безплатен номер 0800 11 224, които след това ще бъдат насочвани към прокуратурата или избирателните комисии.

Асоциацията публикува в четвъртък следните препоръки към избирателите, за да бъдат избегнати изборни нарушения:
Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

1. Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетините за местните избори и за референдума (списъците са два, като е възможно граждани, които не отговарят на изискванията за 6-месечна уседналост в населеното място, да са включени в списъка за референдума, но да не са включени в списъка за местните избори в същата секция);

2. Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията);

3. Боравят правилно с бюлетините (откъсват пред Вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния номер на бюлетината);

4. Вписват в избирателния списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като гласувате.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Общинската избирателна комисия. ОИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.

5. Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за кметове и за общински съветници. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпници и наблюдатели. Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

6. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите;

7. Организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;

8. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;

9. Разпитване на избирателите и разкриване тайната на вота;

10. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите;

11. Раздаване на пари;

12. Опрощаване на дългове;

13. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги. обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до Асоциация "Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224.

На сайта www.samizbiram.bg може да се намери пълна информация за възможните нарушения и престъпления против избирателните права и към кои институции да се обръщате ако забележите такива.
----------------------------------------------------------------------------------------
Асоциация "Прозрачност без граници" ще наблюдава местните избори

В изпълнение на своята мисия за повишаване на прозрачността и почтеността в управлението на страната, и в частност на изборния процес, Асоциация "Прозрачност без граници" вече има опит от наблюдение на подготовката и провеждането на изборни процедури повече от 10 години.

В отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг, информираме, че ще проведем наблюдение в изборния ден.

Асоциация "Прозрачност без граници" има готовност да регистрира сигнали за изборни нарушения, да предоставя информация и консултация на избирателите относно защитата на техните права и да сигнализира институциите с цел да предприемат необходимите действия.

В тази връзка информираме гражданите, че на горещата телефонна линия 0800 11 224 ще приемаме сигнали за организационни нередности, контролиран вот, купуване на гласове и други нарушения на изборния процес.

В рамките на изборния ден ще предоставяме актуална информация за констатациите от извършваното наблюдение чрез анонси в медиите, чрез официалния сайт на организацията: www.transparency.bg, както и на посочените телефони и мейл на организацията.

Като национално представителство на международната антикорупционна организация, Асоциация "Прозрачност без граници" декларира, че ще се придържа неотклонно към принципите за политическа неутралност и независимост при осъществяваното наблюдение, като нейните наблюдатели ще се ръководят от най-високите международни стандарти в тази дейност.
----------------------------------------------------------------------------------------
Източници:
"Прозрачност без граници" събира сигнали за купуване на гласове на безплатен номер 0800 11 224
0800 11 224 - безплатен телефон за сигнали за нередности в изборния ден
Асоциация "Прозрачност без граници" ще наблюдава местните избори

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!