biggeorge Lyrics

понеделник, 28 октомври 2019 г.

Болестите на съвременните хора

Болестите на съвременните хораВ динамичният свят, в които живеем хората боледуват от най-различни болести.
Някои са причинени от вируси, други от бактерии, а трети от неправилния начин на живот.
Има обаче заболявания, които са резултат от липсата или наличието на образование, пари, висок стандарт на живот, професионална реализация, семейство, деца, движима или недвижима собственост и т.н.
В тази статия обобщавам накратко няколко синдрома, от които боледуват съвременните хора:

Синдром на необразованата жена

Синдромът на необразованата жена е заболяване, при което жена с ниско образование се мисли за много умна и компетентна по всички въпроси.
За съжаление именно ниското образование на жената не й позволява да осъзнае колко е необразована.
Пациентка със синдрома на необразованата жена няма стремеж да учи и да развива своята интелигентност.
Необразованата жена смята, че е достигнала върха на своето развитие и не желае да повиши професионалната си квалификация или да достигне по-висока образователна степен.
Излекуването от този синдром е трудно или дори понякога е невъзможно.
Ако една необразована жена бъде накарана насила да учи е възможно да развие синдрома на образованата жена.
Също така има голяма вероятност образовалата се жена да започне да вярва, че е непогрешима и да се самозабрави или да стане надменна към другите необразовани жени, без да осъзнава, че самата тя доскоро е била такава.
За да се излекува пациентката трябва да осъзнае собствената си необразованост, но за това се иска да е поне минимално образование, което при нея липсва.
Така тя влиза в един интелектуален "параграф 22", от който трудно може да се измъкне, дори и с помощта на специалист.

Синдром на образованата жена

Синдромът на образованата жена е заболяване, при което жена с висока степен на образование си мисли, че хората (в частност мъжете) я смятат за глупава (или нискоинтелигентна).
Като резултат от това тя изпитва непреодолимо желание непрекъснато да доказва на мъжете колко е умна и сравнявайки се с тях да им показва те колко са глупави.
Излекуването от този синдром е трудно и преминава през осъзнаването, че винаги ще има хора (в частност мъже), които ще я подценяват и ще я смятат за глупава, независимо колко знания, умения и дипломи е натрупала.
Също така образованата жена трябва да осъзнае, че колкото и умна да е, винаги ще има някой човек, който ще е по-умен от нея.
Освен това образованата жена би трябвало да знае, че при образованието няма връх, който да се достигне, а ученето и интелектуалното развитие продължава през целия съзнателен живот.

Синдром на бедната жена

Синдромът на бедната жена е заболяване, при което жена с нисък социален статус и минимални доходи си мисли, че може да се измъкне от бедността и нищетата с помощта на външния си вид и с тялото си, вместо с учене и работа.
При този синдром жената се стреми всячески да подобри външния си вид и да изглежда привлекателна за мъжете, с цел да привлече богат и успял мъж.
Най-голямата мечта на пациентка развила синдрома на бедната жена е да се омъжи за богат чужденец.
Излекуването от този синдром е трудно или дори понякога е невъзможно.
Ако една бедна жена забогатее с помощта на външния си вид и с тялото си е възможно да се самозабрави и да си повярва, че е много успяла в живота.
Синдромът на бедната жена причинява два странични ефекта в пациентките - амнезия, която ги кара да забравят миналото си и агресия, когато някой се опита да им припомни откъде са тръгнали.

Синдром на успялата жена

Синдромът на успялата жена е заболяване със симптоми подобни на синдрома на образованата жена.
Причината за тази прилика е, че за да е успяла една жена трябва да бъде и поне малко образована.
При тази болест жена с големи професионални успехи си мисли, че хората (в частност мъжете) я подценяват, смятат я за некадърна или че е постигнала всичко в живота си с външния си вид и с тялото си, вместо с усилена ежедневна работа и с ума си.
Понякога успялата жена наистина е постигнала всичко в живота си с помощта на външния си вид и с тялото си и това е една от причините да развие този синдром.
Друга причина за развиването на този синдром е, когато успялата жена е постигнала всичко в живота си именно с усилена ежедневна работа и с ума си и затова не иска да бъде сравнявана с други успели жени постигнали всичко с външния си вид и с тялото си.
Излекуването и от този синдром е трудно и преминава през осъзнаването, че винаги ще има хора (в частност мъже), които ще я подценяват независимо какви успехи е постигнала в живота си и колко пари е спечелила.
Също така успялата жена трябва да осъзнае, че каквито и професионални успехи да има, винаги ще има някой човек, който ще е по-успял от нея, както и че винаги ще има хора, които ще се съмняват в почтеността й и ще твърдят, че е постигнала всичко в живота си по лесния начин.

Синдром на необразования мъж

Синдромът на необразования мъж е заболяване, при което мъж с ниско образование се мисли за много умен и компетентен по всички въпроси.
За съжаление именно ниското образование на мъжа не му позволява да осъзнае колко е необразован.
Пациент болен от синдрома на необразования мъж няма стремеж да учи и да развива своята интелигентност.
Необразованият мъж смята, че е достигнал връх в своето развитие и не желае да повиши квалификацията си или да достигне по-висока образователна степен.
Излекуването от този синдром е трудно или дори понякога е невъзможно.
Ако един необразован мъж бъде накаран насила да учи е възможно да развие синдрома на образования мъж.
Също така има голяма вероятност образовалият се мъж да започне да вярва, че е непогрешим и да се самозабрави или да стане надменен към другите необразовани мъже, без да осъзнава, че самия той доскоро е бил такъв.
За да се излекува пациентът трябва да осъзнае собствената си необразованост, но за това се иска да е поне минимално образование, което при него липсва.
Така той влиза в един интелектуален "параграф 22", от който трудно може да се измъкне, дори и с помощта на специалист.

Синдром на образования мъж

Синдромът на образованият мъж е заболяване, при което мъж с висока степен на образование си мисли, че хората (в частност жените) са по-глупави от него.
Тази синдром предизвиква деформиране на начина на мислене на мъжа, при което той започва да вярва, че е непогрешим и се самозабравя.
В крайна сметка това води до надценяване на собствените възможности и подценяване на способностите и уменията на другите хора.
Като резултат от това болния изпитва непреодолимо желание непрекъснато да доказва колко е умен и сравнявайки се с тях да им показва те колко са глупави.
Излекуването от този синдром е трудно и преминава през осъзнаването, че на света има хора (в частност жени), които са по-умни и по-образовани от него, независимо от това колко знания, умения и дипломи е натрупал.
Ако високата степен на образование доведе до големи професионални успехи е възможно пациента да развие и синдрома на успелия мъж.
Освен това образованият мъж би трябвало да знае, че при образованието няма връх, който да се достигне, а ученето и интелектуалното развитие продължава през целия съзнателен живот.

Синдром на бедния мъж

Синдромът на бедния мъж е заболяване, при което мъж с нисък социален статус и минимални доходи си мисли, че хората (в частност жените) го подценяват и пренебрегват, защото е беден.
Ниският социален статус и минималните доходи карат бедния мъж да бъде с ниско самочувствие и социално изолиран.
Излекуването от този синдром е трудно и преминава през осъзнаването, че да си беден не е престъпление.
Милиарди хора по света са бедни, но не са се отказали да живеят живота си.
Също така това, че един мъж е беден не значи, че е безперспективен, боклук, измет или изрод.
Всъщност бедният мъж е мъж с нереализиран потенциал.
Един беден мъж може да развие своя потенциал като учи, за да повиши професионалната си квалификация или да достигне по-висока образователна степен.
По-високото образование ще му позволи да работи по-високо заплатена работа, което ще повиши жизнения му стандарт и мъжа вече няма да е беден.
Ако повиши образователната си степен обаче е възможно бедния мъж да развие синдрома на образования мъж.
Ако пък един беден мъж забогатее е възможно да развие синдрома на успелия мъж.

Синдром на успелия мъж

Синдромът на успелия мъж е заболяване, при което мъж с големи професионални успехи си мисли, че хората (в частност жените) са длъжни да му се подчиняват безпрекословно, че е непогрешим, че всичко му е позволено, че може да получи всичко, което си поиска, че може да прави каквото си поиска, когато, където и с когото си поиска.
Не е задължително успелия мъж да е интелигентен и високо образован.
Понякога е възможно успелия мъж да е постигнал успехите си по някакъв лесен или незаконен начин.
Друг път пациент със синдром на успелия мъж е възможно да има едно временно и синдром на необразования мъж, синдром на образования мъж или синдром на бедния мъж.
Успехът може да се постигне по различни начини, затова един успял мъж може да боледува от няколко синдрома едновременно.
Излекуването от синдрома на успелия мъж е трудно и преминава през осъзнаването, че успял в живота не означава всемогъщ, ненаказуем от закона или безсмъртен.
За съжаление някои мъже не успяват да се излекуват, защото егото им и стремежа им за власт и пари са безгранични.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!