biggeorge Lyrics

петък, 12 април 2019 г.

Идва ли краят на влогърството в България? Ще има ли цензура в Интернет?

Идва ли краят на влогърството в България? Ще има ли цензура в Интернет?

Бетина Жотева


На 11 април 2019 г. Бетина Жотева, член на Съвета за електронни медии гостува в предаването "Лице в лице" по bTV.
Бетина Жотева за необходимостта от нов закон за медиите
Бетина Жотева заяви, че Народното събрание трябва да създаде и приеме нов закон за медиите съобразен с промените в Директивата за аудиовизуални медийни услуги от 14 ноември 2018 г.
Но както знаем в България нещата не са такива каквито са в останалата част на ЕС.
Промените в Директивата за аудиовизуални медийни услуги можете да намерите в правния сайт на ЕС:
Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година
Самата директива не е опасна за демокрацията, свободата на словото и правата на потребителите в Интернет.
Новите правила ще въведат равни изисквания за защита на зрителите по отношение на програмите на доставчиците на медийни услуги, независимо от вида на услугата, която предоставят или платформата, която използват. За потребителите това означава, че ще получават еднаква защита, без значение дали гледат филм по телевизията или онлайн чрез медийна услуга по заявка.

Защита на потребителите срещу вредно съдържание

Правилата ще въведат засилена защита на всички потребители, включително непълнолетните, от насилствено и вредно съдържание. Промените засягат дейността и на платформите за видеосподеляне, като например YouTube, както и на социалните мрежи, като Facebook, за които е предвидено задължението да вземат необходимите мерки за ограничаване на неподходящо за подрастващите съдържание като например реклами на храни с високо съдържание на мазнини, захари и соли, както и такива, които подбуждат към насилие, омраза, тероризъм и други престъпления.

Повече европейски продукции

Промените ще допринесат за популяризирането на европейските продукции, като доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка ще трябва да гарантират, че минимум 30% от излъчваните програми съдържат произведения с европейско съдържание. Това ще създаде допълнителна тежест за доставчици като Netflix, Amazon Prime и HBO GO, които ще трябва да въведат съществени промени в програмите си от филми и предавания и да включат в тях повече европейско съдържание.

Очаква се да бъдат въведени и стимули за подпомагане на европейски продукции, като може ще бъде увеличен финансовият принос от страна на доставчиците на медийни услуги.

Повече свобода в рекламата

В допълнение, измененията въвеждат повече гъвкавост по отношение на продължителността на рекламните спотове в сравнение с досегашното ограничение от 12 минути на час. Телевизиите ще могат сами да определят продължителността на рекламните блокове, като общото ограничение от максимум 20 процента от излъчваното съдържание във времето между 6.00 и 24:00 ч. остава непроменено.

Очаква се нововъведените промени да намерят положителен отзвук сред телевизионните оператори, които ще получат повече свобода в рекламното таргетиране. Доставчиците на медийни услуги по заявка, платформите за видеосподеляне и социалните мрежи, обаче, ще бъдат обект на по-строга регулация и ще трябва внимателно да преценят как да предоставят своите услуги на територията на Европейския съюз.

Изменението на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги ще влезе в сила 20 дни след публикуването му, а държавите членки ще разполагат с 21 месеца, за да имплементират промените в националните си законодателства.

Какво ще се случи в България типично по български?
Както се случва в последните 12 години, откакто България стана член на ЕС българските управляващи ще интерпретират тази директива по техния си диктаторски начин.
Сайтовете за видеосподеляне в България ще подлежат на регистрация, мониторинг от компентентните служби и ще трябва да разработят системи за цензуриране на видеосъдържанието качено от потребители.
Освен това видеосъдържание ще може да бъде премахвано заради тероризъм, насаждане на омраза или пропаганда.
Кой ще решава кое е тероризъм, насаждане на омраза или пропаганда?!?
От доставчиците ще се изисква да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, умствено или морално развитие.
Какви ще бъдат критериите за определяне кое съдържание е вредно за непълнолетни лица?
Къде е написано какво е морал и как може да се увреди моралното развитие на непълнолетните лица?

Тази директива позволява много широка интерпретация, което развързва ръцете на българските диктаторски мислещи управляващи да напишат така новия медиен закон, че да наложат пълна цензура в Интернет.
Бетина Жотева или е много наивна да си мисли, че управляващите в България ще направят нов медиен закон съобразен със свободата на словото и плурализма, или е човек на управляващите, които искат да наложат тотален контрол над видеосъдържанието в Интернет.
За разлика от нея аз не мисля, че тази директива ще бъде приложена както трябва в България.
Българските политици искат да убият свободния Интернет, защото не искат за тях да се говори или пише по негативен начин.
Идва ли краят на влогърството в България?
Не, влогъри ще има, но те ще бъдат политически угодни хора.
Влогъри, които говорят само хубави неща за управляващите.
Влогъри, които промиват мозъците на децата да не бъдат активни граждани и да не изискват нищо от политиците.
Влогъри, които правят глупави клипове на глупави теми, вместо на социално значими теми като пряката демокрация, прозрачното управление, борбата с корупцията по високите етажи, равния достъп до образование и здравеопазване, равенството между половете, равните права на хората с различна сексуална ориентация, легализацията на наркотиците, легализацията на проституцията, религиозната и етническа толерантност, свободното споделяне на информация в Интернет и т.н.
Диктаторски мислещи политици в България искат да имат послушни роби, които да командват лесно, искат българския народ да бъде изграден от послушни овце с промити мозъци, които да не оказват съпротива докато ги стрижат, доят и колят и новия закон за медиите е стъпка в тази посока.
Честито на всички печеливши!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Източници:
Бетина Жотева за необходимостта от нов закон за медиите
Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година
ПРОМЕНИ В ДИРЕКТИВАТА ЗА АУДИОВИЗУАЛНИ МЕДИЙНИ УСЛУГИ ЗАЩИТАВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВРЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДПОМАГАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКЦИИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!