biggeorge Lyrics

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Писмо до Председателя на Народното събрание

Писмото е изпратено до:
infocenter@parliament.bg
priemna@parliament.bg

                                                                        До Председателя
                                                                        на Народното събрание
                                                                        гр. София    Уважаема г-жо Цачева,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша Ви това писмо заради един проблем, за чието решаване се надявам,
че можете да помогнете.
    Преди година потърсих отговора на въпроса: „Защо в България еднополови двойки не могат да сключват граждански брак?“.
    Както стана ясно от проучването ми бракът е регламентиран от Конституцията на Република България и от Семейния кодекс.
    В Чл. 46, ал. 1 от Конституцията пише, цитирам: „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена.“.
    В Чл. 5 от Семейния кодекс пише, цитирам: „Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние.“.
    За да се уреди законово брака между лица от един и същи пол трябва да се промени Конституцията, което е трудно осъществимо.
    Но този проблем има и друго решение – като в Семейния кодекс се въведе фактическото съпружеско съжителство, както на разнополови, така и на еднополови двойки.
    Информация за това има в Препоръка № 2/01.07.2008 г. на Комисията за защита от дискриминация, която ви изпращам приложена към това писмо.
    В нея КЗД препоръчва на Министерски съвет да изготви законопроект за изменение на Семейния кодекс, цитирам: „Комисията за защита от дискриминация счита, че текстът на Чл. 13, ал. 1 от Семейния кодекс следва да гласи следното: "Фактическото съпружеско съжителство между двама партньори има правно значение в предвидените от закона случаи".
    Обърнах се към Министерски съвет и получих отговор, част, от който цитирам: „В отговора на дирекция „Правна“ се пояснява, че препоръките на КЗД нямат задължителен характер за органите, до които са отправени. В конкретния случай препоръката е вече дори с отпаднало значение, защото в Семейния кодекс няма уредба и на фактическото съжителство между мъж и жена, и следователно няма дискриминация спрямо липсата на такава уредба за еднополовите двойки.“.
    Препоръките на Комисията за защита от дискриминация нямат давност, а липсата на една законова уредба не е предпоставка за липсата на дискриминация.
    От отговорът, който получих е ясно, че Министерски съвет няма да се съобрази с Препоръка № 2/01.07.2008 г. на КЗД.
    Г-жо Цачева, като Председател на 43-тото Народно събрание Вие носите пряка отговорност за налагането на законов ред във всяка една сфера на българското общество.
    Моля Ви да подемете инициатива сред народните представители от всички  парламентарни групи за изготвянето и приемането на законопроект за изменение на Семейния кодекс, така че да се спази Препоръка № 2/01.07.2008 г. на Комисията за защита от дискриминация.
    Надявам се, че с Ваше съдействие ще поставим България редом до другите държави-членки на Европейския съюз, в които разнополовите и еднополовите двойки са с равни права.    24.11.2014 г.                                             С уважение:
    Моя град                                                   biggeorge

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!