biggeorge Party Zone

сряда, 1 юли 2015 г.

Писмо до Министъра на труда и социалната политика

                                                                        До Министъра на труда
                                                                        и социалната политика
                                                                        гр. София    Уважаеми г-н Калфин,

    Казвам се biggeorge и живея в Моя град.
    Пиша ви това писмо във връзка с развитието на пазара на труда и мерките, които биха могли да се предприемат, за да се намали безработицата и да се подобри живота на българските граждани.
    Един от най-големите проблеми на безработните лица е липсата на образование и опит.
    Затова предлагам в Бюрата по труда да се въведе насочване към училища от началното, основното и средното образование.
    Както в момента на безработните лица се издават насочващи писма към работодателите по същия начин всички нуждаещи се трябва да бъдат насочени към училища, където да повишат квалификацията си или да завършат образованието си.
    От друга страна приемът в училищата трябва да бъде целогодишен и да се подхожда индивидуално, защото всяко лице има различни образователни потребности.
    Всички онези, които получават социални помощи трябва да бъдат насочени към училища, за да придобият професия и в крайна сметка да си намерят работа.
    Заплатата, която биха получили е в пъти по-голяма от помощта, която държавата предоставя сега.
    Ако неграмотните хора започнат да учат и в последствие си намерят работа живота им напълно ще се промени.
    Образованието е това, което може да намали безработицата в национален мащаб и да предостави на работодателите квалифицирана работна ръка.
    Всички усилия трябва да бъдат насочени в тази посока, защото връзката между образование и работа е директна.
    Колкото по-високо е образованието на ТРЛ, толкова по-бързо и лесно си намират работа.
    Освен образование обаче безработните лица се нуждаят и от опит, който трябва да натрупат в реална среда.
    Бизнесът в България има нужда от висококвалифицирани кадри, затова те биха съдействали за практическото обучение на бъдещите си служители.
    Предлагам ви всичко това, защото образованието може да промени живота на безработните, социално слаби български граждани живеещи на ръба на оцеляването.
    В момента има стотици хиляди неграмотни хора в страната, а един курс за ограмотяване продължава само 6 месеца.
    Разполагайки с мрежата на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане безработните и неграмотни лица могат да бъдат убедени да започнат или да завършат образованието си.
    Така ще бъдат извадени от безизходицата, в която са сега.
    Разбира се, за реализирането на този проект ще е нужно съдействието на Министерство на образованието и науката, както и засилен контрол по изпълнението на курсовете по ограмотяване.
    По този начин и младежите, и по-възрастните ТРЛ ще получат шанс за нов живот, защото с образование всичко се постига.
    Второто, което предлагам е промяна в Чл. 20, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта: „Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 – 5 и 7 и при условие че нямат задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз.“.
    Както става ясно от текста при неспазване на задълженията си ТРЛ нямат право на регистрация за период от 6 месеца от датата на прекратяване.
    Не е нормално в държавната администрация да се налагат подобни „наказания“.
    Самият факт, че регистрацията на ТРЛ ще бъде прекратена и няма да могат да си търсят работа чрез Бюрата по труда е достатъчно наказание само по себе си.
    От друга страна ТРЛ, които получават обезщетение за безработица ще претърпят парична санкция в размер равен на броя дни, през които регистрацията им ще бъде прекратена.
    При сегашните условия лице получило санкция „6 месеца без право на регистрация“ ще загуби цялото си обезщетение, което смятам, че не е редно.
    Шестте месеца без право на регистрация в Чл. 20, ал. 5 от ЗНЗ възпрепятстват гражданите в процеса на търсене на работа, което в някаква степен е нарушение на Чл. 48, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“.
    Ето затова предлагам тази шестмесечна санкция да отпадне от закона.
    Мисля, че това ще подобри комуникацията с гражданите и ще ги стимулира да си търсят активно работа, а не да чакат пасивно да им изтече наказанието.
    Третото, което предлагам е в процеса на регистрация на ТРЛ определянето на етноса да отпадне или поне да бъде по изричното желание на лицето.
    За повечето хора въпроси като „Вие от какъв етнос сте?“ или „Към кой етнос бихте се определили?“ са обидни и ги приемат като форма на дискриминация.
    Повечето хора не разбират защо трябва да определят своята етническа принадлежност.
    Други пък изобщо не разбират въпроса и не могат да определят етноса си, независимо колко време им се обяснява какво точно значи това.
    Трети дават противоречиви отговори, които затрудняват и излишно удължават процеса на регистрация.
    Моето предложение е определянето на етническата принадлежност да не бъде задължително, а само ако лицето пожелае това.
    Т.е. въпросът по време на регистрация трябва да бъде: „Искате ли да определите етническата си принадлежност?“.
    При отрицателен отговор по нататъшните въпроси са излишни.
    При положителен отговор лицето трябва да бъде подпомогнато в избора на етнос.
    Това ще елиминира напрежението, което се поражда при изясняването на етноса на ТРЛ.
    Четвърто, предлагам сайта на Агенцията по заетостта да бъде променен, така че работодателите и безработните лица да могат онлайн да се регистрират и да прекратяват своята регистрация, да заявяват работни места или да кандидатстват за тях.
    Все пак живеем в 21 век - технологиите са достатъчно напреднали и е време да има и дистанционен достъп до пазара на труда.
    Това ще подобри комуникацията с гражданите, особено с технологично активната част от тях, както и ще се избегнат потенциалните конфликти със служителите в Бюрата по труда.
    Освен това дистанционното регистриране и прекратяване ще улесни ТРЛ и ще им спести пътуването до други населени места.
    От друга страна работодателите ще бъдат насърчени да обявяват всички свои работни места, като няма да им се налага всеки път лично да посещават Бюрата по труда.
    Ползите и за бизнеса, и за гражданите ще бъдат огромни.
    Една подобна промяна ще позволи на Агенцията по заетостта да оптимизира състава на служителите си и да повиши ефективността им.
    Вместо трудовите посредници да се занимават с безкрайно регистриране и прекратяване ще посветят по-голяма част от времето си на комуникация с гражданите, срещи с работодателите, организиране на трудови и младежки борси, насочване на ТРЛ към работни места и училища.

    Надявам се, че предложенията ми ще ви помогнат, за да промените настоящата ситуация на пазара на труда.    Моя град                                               С уважение:
    01.07.2015 г.                                         biggeorge

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!